Adresa: Vojvode Putnika br.  58/2
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26360  Plandište
 Telefon: 013/862-318
E-pošta kultura.plandiste@hotmail.com

 


Statut Kulturno obrazovnog centra "Vuk Karadžić" Plandište

Statut Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište možete pogledati ovde.

Izmene i dopune Statuta Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište možete pogledati ovde.


Direktor Kulturno obrazovnog centra "Vuk Karadžić" Plandište

Direktor Direktor Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište je Miroslav Petrović, dipl. inž. proizvodnog menadžmenta.

Nadzorni odbor Kulturno obrazovnog centra "Vuk Karadžić" Plandište

Predsednik Nadzornog odbora:

1. Dušan Vezmar iz Miletićeva, predstavnik osnivača,

Članovi Nadzornog odbora:

2. Manuela Kornja iz Barica, predstavnica osnivača,
3. Bogdanka Petrović iz Plandišta, predstavnica zaposlenih.

Upravni odbor Kulturno obrazovnog centra "Vuk Karadžić" Plandište

Predsednik Upravnog odbora:

1. Dijana Madžovski iz Plandišta, predstavnik osnivača,

Članovi Upravnog odbora:

2. Nataša Bajić iz Plandišta, predstavnica osnivača,
3. Nataša Ilijevski iz Plandišta, predstavnik osnivača,
4. Miloš Bunčić iz Velike Grede, predstavnik osnivača,
5. Mihajlo Bančević iz Plandišta, predstavnik zaposlenih.


Plan rada Kulturno obrazovnog centra "Vuk Karadžić" Plandište

Program rada i finansijski plan Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ za 2019. godinu možete pogledati ovde.

Plan rada Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ za 2018. godinu možete pogledati ovde.

Izveštaj o radu Kulturno obrazovnog centra "Vuk Karadžić" Plandište

Izveštaj o radu Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2016. godinu možete pogledati ovde.

Izveštaj o radu Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2017. godinu možete pogledati ovde.

Izveštaj o radu Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2018. godinu možete pogledati ovde.