АдресаВојводе Путника бр. 58/2, 26360  Пландиште
Телефон013/862-234
E-mail: plandbibl@hemo.net


Статут Народне библиотеке Пландиште

Статут Народне библиотеке Пландиште можете погледати овде.

Измену Статута Народне библиотеке Пландиште можете погледати овде.


Директор Народне библиотеке Пландиште

Директор Народне библиотеке Пландиште је Биљана Јуначков, дипломирани филозоф.

Надзорни одбор Народне библиотеке Пландиште

Председник Надзорног одбора:

1.Младен Вујовић из Велике Греде, представник оснивача,

Чланови Надзорног одбора:

2. Синиша Станојковски из Пландишта, представник оснивача,
3. Гордана Цветићанин  из Велике Греде, представница запослених.

Управни одбор Народне библиотеке Пландиште

Председник Управног одбора:

1.Витомир Попов из Маргите, представник оснивача,

Чланови Управног одбора:

2. Стефан Стефановски из Велике Греде, представник оснивача,
3. Марија Шипка Попадић из Пландишта, представница запослених.


План рада Народне библиотеке Пландиште

План рада Народне библиотеке Пландиште за 2018. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Народне библиотеке Пландиште

Извештај о раду Народне библиотеке Пландиште за 2016. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Народне библиотеке Пландиште за 2017. годину можете погледати овде.