АдресаВалентова бр. 3, 26370  Хајдучица
Телефон013/864-223
E-mail: oshajducica@open.telekom.rs
Web adresahttp://www.jjzmaj-ha.edu.rs


Статут Основне школе "Јован Јовановић Змај" Хајдучица

Статут Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица можете погледати овде.


Директор Основне школе "Јован Јовановић Змај" Хајдучица

Директор Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица је Мирослав Маричић.

Школски одбор Основне школе "Јован Јовановић Змај" Хајдучица

Чланови Школског одбора

Представници локалне самоуправе:

1. Златко Готовац
2. Мишо Хрутка
3. Милан Смиљковић

Представници Наставничког већа:

4. Анђелика Пејовић
5. Вјерочка Марчек
6. Мишо Храшко

Представници Савета родитеља:

7. Анка Храшко
8. Милинка Калнак
9. Валерија Говда