Адреса: Валентова бр. 3
Rezultat slika za icons png address Место: 26370  Хајдучица
 Телефон: 013/864-223
 E-пошта: oshajducica@open.telekom.rs
Related image Web сајт: www.jjzmaj-ha.edu.rs


Статут Основне школе "Јован Јовановић Змај" Хајдучица

Статут Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица можете погледати овде.


Директор Основне школе "Јован Јовановић Змај" Хајдучица

Директор Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица је Мирослав Маричић.

Школски одбор Основне школе "Јован Јовановић Змај" Хајдучица

Чланови Школског одбора

Представници локалне самоуправе:

1. Мишо Хрутка
2. Милан Смиљковић
3. Олга Димитровски

Представници Наставничког већа:

4. Вјерочка Златковић
5. Слађана Липтак
6. Вјерочка Марчек

Представници Савета родитеља:

7. Бранка Мијаиловић Глигорић
8. Марија Хуђец
9. Марија Ђурановић


Финансијски план Основне школе "Јован Јовановић Змај" Хајдучица

Финансијски план Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица за 2019. годину можете погледати овде.


Мрежа јавних Основних школа на територији Општине Пландиште

Одлуку о Мрежи јавних Основних школа на територији Општине  Пландиште можете погледати овде.