АдресаВалентова бр. 3, 26370  Хајдучица
Телефон013/864-223
E-mail: oshajducica@mts.rs
Web adresahttp://www.jjzmaj-ha.edu.rs


Статут Основне школе "Јован Јовановић Змај" Хајдучица

Статут Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица можете погледати овде.


Директор Основне школе "Јован Јовановић Змај" Хајдучица

Директор Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица је Мирослав Маричић.

Школски одбор Основне школе "Јован Јовановић Змај" Хајдучица

Чланови Школског одбора

Представници локалне самоуправе:

1. Мишо Хрутка
2. Милан Смиљковић
3. Олга Димитровски

Представници Наставничког већа:

4. Вјерочка Златковић
5. Анђелика Пејовић
6. Вјерочка Марчек

Представници Савета родитеља:

7. Бранка Мијаиловић Глигорић
8. Марија Хуђец
9. Марија Ђурановић