АдресаМаршала Тита бр. 116, 26366 Велика Греда
Телефон013/ 865 – 003
E-mail:  skolavg@open.telekom.rs
Web adresahttp://osjovansterijapopovic.nasaskola.rs


Статут Основне школе "Јован Стерија Поповић" Велика Греда

Статут Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда можете погледати овде.


Директор Основне школе "Јован Стерија Поповић" Велика Греда

Директор Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда je Јасмина Родић-Чоловић.

Школски одбор Основне школе "Јован Стерија Поповић" Велика Греда

Чланови Школског одбора

Представници локалне самоуправе:

1. Даница Сикирица
2. Милорад Ковачевић
3. Биљана Ћорда

Представници Наставничког већа:

4. Александар Стојановски
5. Драгана Леонтијевић
6. Живко Комердељ

Представници Савета родитеља:

7. Биљана Бркић
8. Данило Поповић
9. Рајко Боснић