АдресаВојводе Путника бр. 60, 26360 Пландиште
Телефон013/861-615
E-mail: skolapl@open.telekom.rs
Web adresawww.dositejobradovicplandiste.edu.rs


Статут Основне школе "Доситеј Обрадовић" Пландиште

Статут Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште можете погледати овде.


Директор Основне школе "Доситеј Обрадовић" Пландиште

Директор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште је Сава Дивљаков.

Школски одбор Основне школе "Доситеј Обрадовић" Пландиште

Чланови Школског одбора

Представници локалне самоуправе:

1. Игор Доневски
2. Ида Канчар
3. Мирјан Грбић

Представници запослених:

4. Зоран Ангеловски
5. Драгана Јаћимовски
6. Бранка Фодор

Представници родитеља:

7. Драган Булајић
8. Вања Радека
9. Атила Нађ


Финансијски план Основне школе "Доситеј Обрадовић" Пландиште

Финансијски план Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште за 2019. годину можете погледати овде.