АдресаВојводе Путника бр. 60, 26360 Пландиште
Телефон013/861-615
E-mail: skolapl@open.telekom.rs
Web adresawww.dositejobradovicplandiste.edu.rs


Статут Основне школе "Доситеј Обрадовић" Пландиште

Статут Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште можете погледати овде.


Директор Основне школе "Доситеј Обрадовић" Пландиште

Директор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште је Сава Дивљаков.

Школски одбор Основне школе "Доситеј Обрадовић" Пландиште

Чланови Школског одбора

Представници локалне самоуправе:

1. Андреа Нађ
2. Игор Доневски
3. Грбић Мирјан

Представници Наставничког већа:

4. Нистор Кристијан
5. Тадић Јелена
6. Гомбар Ева

Представници Савета родитеља:

7. Дракулић Гордана
8. Хајдуковић Богдан
9. Мориц Ержебет