ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, ПО ФУНКЦИЈИ:

Јован Репац

Председник општине

из Пландишта, рођен је 05.03.1988. године у Вршцу. Студије је завршио на Факултету за пословне студије. По занимању је мастер економиста. Радио је у Општинској управи у Вршцу на пословима комуналног инспектора, а потом у тадашњем ЈКП „Полет“ у Пландишту као стручни сарадник за комерцијалне послове.  Опширније>>


ГОРАН ДОНЕВСКИ

Заменик председника Општине Пландиште

из Пландишта, рођен је 06.06.1978. године. По занимању је дипломирани економиста. Од 2000. – 2002. године радио је на пословима комерцијалисте у Холдинг Компанији “Агробанат“ Пландиште.

Од 2010. године радио је на пословима референта у ДОО „Еминент“ из Суботице, а од 2012. године је шеф рачуноводства у Предшколској установи „Срећно детињство“ у Пландишту. Био је одборник у два мандата у Скупштини општине Пландиште. Члан је СНС-a. На изборима одржаним 24.04.2016. године изабран је за одборника Скупштине општине Пландиште са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. За заменика председника Општине Пландиште изабран је 24.05.2016.године.


ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

ДОБРИЛА МЕЛИХ

из Хајдучице, рођена је 1976. године у Смедеревској Паланци. Има средњу стручну спрему и по занимању је хемијски техничар. Запослена је у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту. Дугогодишњи је културно-уметнички радник. Мајка је двоје деце. Била је члан Општинског већа Општине Пландиште од 2015. године. Члан је СНС-а. За члана Општинског већа Општине Пландиште поново је изабрана 24.05.2016. године за област Културе.


ЗОРАН ПЕТРОВИЋ

из Пландишта, рођен  је 1967. године у Пландишту. Има средњу стручну спрему и по занимању је руководилац грађевинских машина. Ожењен је и отац je троје деце. Члан је СНС-а. За члана Општинског већа Општине Пландиште изабран је 24.05.2016. године за област Занатство, угоститељство и туризам.


МАНУЕЛА КОРЊА

Мануела Корња је рођена 31.10.1970. године у Вршцу. По занимању је техничар за производњу нафте и земног гаса. Члан је Националног савета Румунске националне мањине. Удата је и мајка две ћерке. Члан је СНС. За члана Општинског већа Општине Пландиште изабрана је 01.10.2019. године за област Задовољавање одређених потреба грађана у области праћења стања комуналне делатности, коришћења грађевинског земљишта и пословног простора, као и функционисања месних заједница.


РОБЕРТ МОРИЦ

из Јерменоваца, рођен је 1975. године. Има средњу стручну спрему и по занимању је пољопривредни техничар. Приватни је предузетник. Ожењен је и отац је троје деце. Био је члан Опшинског већа Општине Пландиште од 2015. године. Члан је СВМ. За члана Општинског већа Општине Пландиште поново је изабран 24.05.2016. године за област Привреда.


БОЈАНА СТОЈАНОВИЋ

из Пландишта, рођена је 1981. године у Вршцу. Завршила је Гимназију „Борислав Петров Брица“, природно-математички смер у Вршцу и завршила је мастер студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, студијски програм индустријско инжењерство и менаџмент. Запослена је у ДОО „Амплитуда“ у Пландишту. Била је члан Општинског већа Општине Пландиште од 2012. године. Члан је СНС-а. За члана Општинског већа Општине Пландиште поново је изабрана 24.05.2016. године за област Спорта и физичке културе.


МИХАЈ МИКША

из Маргите, рођен је 1962. године. Завршио је Педагошку академију у Вршцу 1984. године, а Учитељски факултет у Београцу 1999. године. По занимању је професор разредне наставе и од 1990. године ради у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ Пландиште. У три мандата био је одборник у СО Пландиште, а од 2012. године био је члан Општинског већа Општине Пландиште. Председник је КУД „Дукати“, као и Ловачког друштва „Зец“ у Маргити . Ожењен је и отац двоје деце. Члан је СПС-а.  За члана Општинског већа Општине Пландиште поново је изабран 24.05.2016. године за област Образовање, социјална заштита и друштвена брига о деци.


ЈОЗЕФ ХАВЈАР

из Ковачице, рођен је 15.08.1979. године. Завршио је Пољопривредни факултет – смер заштита биља и по занимању је дипломирани инжењер пољопривреде. Радио је од септембра 2006. до марта 2007. године  у Chemtura Europe Ltd. у Новом Саду на пословима промета и продаје средстава за заштиту биља,  од маја 2007. године до октобра 2008. године у Општинској управи Ковачица као стручни сарадник за пољопривреду, а од октобра 2008. године у Министарству пољопривреде – РЦРР Вршац као координатор подручне канцеларије у Ковачици на пословима везаним за развој пољопривреде и подршке руралном развоју. За члана Општинског већа Општине Пландиште изабран је 30.03.2017. године за област Пољопривреда и рурални развој.