Пословник о раду Општинског већа општине Пландиште можете погледати овде.

Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Општинског већа општине Пландиште можете погледати овде.