Za razmatranje i davanje predloga o pitanjima koja se pripremaju za razmatranje na sednicama Veća, Veće može obrazovati Radna tela radi obavljanja određenog zadatka. Mandat Radnog tela prestaje izvršenjem zadatka i podnošenjem izveštaja Veću.

Radna tela obrazuju se aktom Veća kojim se određuju njihovi zadaci, utvrđuje broj i sastav članova i vreme na koje se imenuju.

Predsednik radnog tela je, po pravilu, član Veća zadužen za oblast za koju se radno telo obrazuje.

Članovi radnih tela su članovi Veća i zaposleni u Opštinskoj upravi, a mogu biti i pojedinci – stručnjaci za određena pitanja.

Radna tela Opštinskog veća opštine Plandište su:

Komisije

ŽALBENA KOMISIJA OPŠTINE PLANDIŠTE

 1. Rade Surla – član Komisije
 2. Miloš Manojlović – član Komisije
 3. Branka Pantić – član Komisije
 4. Jadranka Graovac – član Komisije

 

KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE OSNOVANOSTI ZAHTEVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA

 1. Bojana Jovanović – predsednik Komisije
 2. Jagoda Banjanin – član Komisije
 3. Nataša Borojević – član Komisije

 

KOMISIJA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA OPŠTINE PLANDIŠTE

 1. Milan Rosić – predstavnik Opštinske uprave opštine Plandište
 2. Dragoslav Avramović – predstavnik Opštinske uprave opštine Plandište
 3. Ljiljana Kunevski – predstavnik Republičkog geodetskog zavoda, Grupa za katastar nepokretnosti Plandište

 

KOMISIJA ZA DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U NATURI U OPŠTINI PLANDIŠTE

 1. Magdalena Tošić, predstavnica Opštinske uprave, predsednica
 2. Vesna Stojanovski, predstavnik Opštinske uprave, član
 3. Ljiljana Ljujić, predstavnica Centra za socijalni rad, članica
 4. Jasmina Pantić, predstavnica Centra za socijalni rad, članica
 5. Dr Marija Milenković, predstavnica Doma zdravlja, članica

 

KOMISIJA ZA IZBOR ČLANOVA LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA OPŠTINU PLANDIŠTE

 

 1. Aleksandra Odavić Mak, predsednica Komisije
 2. Magdalena Tošić, članica Komisije
 3. Tatjana Šipka, članica Komisije
 4. Miloš Manojlović, član Komisije
 5. Branka Pantić, članica Komisije
Saveti

SAVET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE PLANDIŠTE

 1. Jovan Repac – predsednik  Saveta
 2. Bojan Biserčić – zamenik predsednika Saveta
 3. Dr Drago Božić – član Saveta
 4. Sava Divljakov – član Saveta
 5. Rade Mitrovski – član Saveta
 6. Zoltan Kovač – član Saveta
 7. Borislav Rodić – član Saveta
 8. Strahinja Brekić – član Saveta

 

Sekretar Saveta za bezbednost saobraćaja je Igor Đorđevski.

 

SAVET ZA UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA

 1. Jovan Repac – predsednik  Saveta
 2. Goran Donevski – član Saveta
 3. Magdalena Tošić – članica Saveta
 4. Đurđevka Tafra – članica Saveta
 5. Bojan Biserčić – član Saveta
 6. Milica Grijak – članica Saveta