РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-73/2019-III
Дана: 09.04.2019. године
П л а н д и ш т е

 

На основу члана 9. и 38. став 2. Пословника о раду Општинског већа oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште“ број 9/2012 и 15/2013)

С А З И В А М

105. седницу Општинског већа Oпштине Пландиште, која ће се одржати у четвртак 11.04.2019.године у 9,00 часова у малој сали СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1. Усвајање записника са 101, 102. и 103. седнице Општинског већа oпштине Пландиште,

2. Утврђивање Предлога Одлуке о месним заједницама на територији Општини Пландиште,

Известилац: Ендре Сабо

3. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину (Први допунски буџет),

Известилац: Бранка Пантић

4. Утврђивање Предлога Одлуке о накнадама за коришћење Јавних површина на територији Општине Пландиште,

Известилац: Александар Савков

5. Утврђивање Предлога Одлуке о престанку важења Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине,

Известилац: Игор Ђорђевски

6. Утврђивање Предлога Одлуке о престанку важења Одлуке о одређивању висине закупнине за коришћење Јавних површина и осталог земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката,

Известилац: Игор Ђорђевски

7. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Пландиште,

Известилац: Ленуца Богдановић

8. Утврђивање Предлога о измени Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији Општине Пландиште,

Известилац: Милан Радић

9. Утврђивање Предлога Одлуке о погребним делатностима,

Известилац: Милан Радић

10. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Банатски Соколац за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

11. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Барице за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

12. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Велика Греда за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

13. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Велики Гај за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

14. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Дужине за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

15. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Јерменовци за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

16. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Купиник за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

17. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Маргита за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

18. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Марковићево за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

19. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Милетићево за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

20. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Пландиште за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

21. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Стари Лец за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

22. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај МЗ Хајдучица за 2018. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

23. Предлог Програма унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2019. годину,

Известилац: Татјана Ђорђијевски

24. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом за 2018. годину,

Известилац: Ленуца Богдановић

25. Предлог Решења о одобравању исплате новчаних награда најбољим студентима са територије Општине Пландиште,

Известилац: Магдалена Тошић

26. Текућа питања.

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста

Седнице Општинског већа

103. седница Општинског већа (29.03.2019.)
102. седница Општинског већа (14.03.2019.)
101. седница Општинског већа (13.03.2019.)
100. седница Општинског већа (07.03.2019.)
99. седница Општинског већа (19.02.2019.)
98. седница Општинског већа (18.02.2019.)

97. седница Општинског већа (08.02.2019.)
96. седница Општинског већа (31.01.2019.)
95. седница Општинског већа (22.01.2019.)
94. седница Општинског већа (27.12.2018.)
93. седница Општинског већа (14.12.2018.)
92. седница Општинског већа (05.12.2018.)
91. седница Општинског већа (29.11.2018.)
90. седница Општинског већа (19.11.2018.)
89. седница Општинског већа (25.10.2018.)
88. седница Општинског већа (23.10.2018.)
87. седница Општинског већа (08.10.2018.)
86. седница Општинског већа (04.10.2018.)
85. седница Општинског већа (20.09.2018.)
84. седница Општинског већа (10.09.2018.)
83. седница Општинског већа (22.08.2018.)
82. седница Општинског већа (06.08.2018.)
81. седница Општинског већа (23.07.2018.)
80. седница Општинског већа (19.07.2018.)
79. седница Општинског већа (10.07.2018.)
78. седница Општинског већа (09.07.2018.)
77. седница Општинског већа (18.06.2018.)
76. седница Општинског већа (08.06.2018.)
75. седница Општинског већа (30.05.2018.)
74. седница Општинског већа (24.05.2018.)
73. седница Општинског већа (16.05.2018.)

72. седница Општинског већа (08.05.2018.)
71. седница Општинског већа (03.05.2018.)
70. седница Општинског већа (17.04.2018.)
69. седница Општинског већа (22.03.2018.)
68. седница Општинског већа (15.03.2018.)
67. седница Општинског већа (07.03.2018.)
66. седница Општинског већа (26.02.2018.)
65.  седница Општинског већа (21.02.2018.)
64. седница Општинског већа (14.02.2018.)
63. седница Општинског већа (08.02.2018.)
62. седница Општинског већа (26.01.2018.)
61. седница Општинског већа (17.01.2018.)
60. седница Општинског већа (29.12.2017.)
59. седница Општинског већа (14.12.2017.)
58. седница Општинског већа (12.12.2017.)
57. седница Општинског већа (08.12.2018.)

56. седница Општинског већа (05.12.2017.)
55. седница Општинског већа (24.11.2017.)
54. седница Општинског већа (13.11.2017.)
53. седница Општинског већа (26.10.2017.)
52. седница Општинског већа (16.10.2017.)
51. седница Општинског већа (29.09.2017.)
50. седница Општинског већа (22.09.2017.)
49. седница Општинског већа (13.09.2017.)
48. седница Општинског већа (08.09.2017.)
47. седница Општинског већа (09.08.2017.)
46. седница Општинског већа (13.07.2017.)
45. седница Општинског већа (07.07.2017.)
44. седница Општинског већа (22.06.2017.)
43. седница Општинског већа (06.06.2017.)
42. седница Општинског већа (29.05.2017.)
41. седница Општинског већа (19.05.2017.)
40. седница Општинског већа (15.04.2017.)
39. седница Општинског већа (19.04.2017.)
38. седница Општинског већа (07.04.2017.)
37. седница Општинског већа (04.04.2017.)
36. седница Општинског већа (24.03.2017.)
35. седница Општинског већа (10.03.2017.)
34. седница Општинског већа (01.03.2017.)
33. седница Општинског већа (27.02.2017.)
32. седница Општинског већа (21.02.2017.)
31. седница Општинског већа (10.02.2017.)
30. седница Општинског већа (02.02.2017.)
29. седница Општинског већа (30.01.2017.) 
28. седница Општинског већа (25.01.2017.)
27. седница Општинског већа (13.01.2017.)
26. седница Општинског већа (30.12.2016.)
25. седница Општинског већа (28.12.2016.)
24. седница Општинског већа (23.12.2016.)
23. седница Општинског већа (16.12.2016.)
22. седница Општинског већа (09.12.2016.)
21. седница Општинског већа (07.12.2016.)
20. седница Општинског већа (06.12.2016.)
19. седница Општинског већа (17.11.2016.)
18. седница Општинског већа (18.10.2016.)
17. седница Општинског већа (12.10.2016.)
16. седница Општинског већа (28.09.2016.)
15. седница Општинског већа (27.09.2016.)
14. седница Општинског већа (07.09.2016.)

13. седница Општинског већа (05.09.2016.)
12. седница Општинског већа (19.08.2016.)
11. седница Општинског већа (15.08.2016.)
10. седница Општинског већа (11.08.2016.)
9. седница Општинског већа (10.08.2016.)
8. седница Општинског већа (05.08.2016.)
7. седница Општинског већа (19.07.2016.)
6. седница Општинског већа (08.07.2016.)
5. седница Општинског већа (30.06.2016.)
4. седница Општинског већа (22.06.2016.)
3. седница Општинског већа (21.06.2016.)
2. седница Општинског већа (15.06.2016.)
1. седница Општинског већа (01.06.2016.)

Седнице предходног сазива

122. седница Општинског већа (13.05.2016.)
121. седница Општинског већа (06.05.2016.)
120. седница Општинског већа (08.04.2016.)
119. седница Општинског већа (31.03.2016.)
118. седница Општинског већа (25.03.2016.)
117. седница Општинског већа (14.03.2016.)
116. седница Општинског већа (03.03.2016.)
115. седница Општинског већа (25.02.2016.)
114. седница Општинског већа (11.02.2016.)
113. седница Општинског већа (20.01.2016.)
112. седница Општинског већа (31.12.2015.)
111. седница Општинског већа (21.12.2015.)
110. седница Општинског већа (16.12.2015.)
109. седница Општинског већа (08.12.2015.)
108. седница Општинског већа (затвореног типа)
107. седница Општинског већа (24.11.2015.)
106. седница Општинског већа (09.11.2015.)
105. седница Општинског већа (26.10.2015.)
104. седница Општинског већа (30.09.2015.)
103. седница Општинског већа (30.09.2015.)
102. седница Општинског већа (21.09.2015.)
101. седница Општинског већа (27.08.2015.)
100. седница Општинског већа (21.08.2015.)
99. седница Општинског већа (06.08.2015.)
98. седница Општинског већа (04.08.2015.)
97. седница Општинског већа (31.07.2015.)
96. седница Општинског већа (07.07.2015.)
95. седница Општинског већа (02.07.2015.)
94. седница Општинског већа (19.06.2015.)
93. седница Општинског већа (16.06.2015.)
92. седница Општинског већа (11.06.2015.)
91. седница Општинског већа (05.06.2015.)
90. седница Општинског већа (22.05.2015.)
89. седница Општинског већа (19.05.2015.)
88. седница Општинског већа (11.05.2015.)
87. седница Општинског већа (29.04.2015.)
86. седница Општинског већа (24.04.2015.)
85. седница Општинског већа (15.04.2015.)
84. седница Општинског већа (14.04.2015.)
83. седница Општинског већа (01.04.2015.)
82. седница Општинског већа (02.03.2015.)
81. седница Општинског већа (26.02.2015.)
80. седница Општинског већа (20.02.2015.)
79. седница Општинског већа (18.02.2015.)
78. седница Општинског већа (11.02.2015.)
77. седница Општинског већа (15.01.2015.)
76. седница Општинског већа (25.12.2014.)
75. седница Општинског већа (23.12.2014.)
74. седница Општинског већа (12.12.2014.)
73. седница Општинског већа (01.12.2014.)
72. седница Општинског већа (25.11.2014.)
71. седница Општинског већа (20.11.2014.)
70. седница Општинског већа (12.11.2014.)
69. седница Општинског већа (03.11.2014.)
68. седница Општинског већа (30.10.2014.)
67. седница Општинског већа (21.10.2014.)
66. седница Општинског већа (03.10.2014.)
65. седница Општинског већа (19.09.2014.)
64. седница Општинског већа (08.09.2014.)
63. седница Општинског већа (01.09.2014.)
62. седница Општинског већа (22.08.2014.)
61. седница Општинског већа (12.08.2014.)
60. седница Општинског већа (04.08.2014.)
59. седница Општинског већа (28.07.2014.)
58. седница Општинског већа (23.07.2014.)
57. седница Општинског већа (25.06.2014.)
56. седница Општинског већа (24.06.2014.)
55. седница Општинског већа (05.06.2014.)
54. седница Општинског већа (19.05.2014.)
53. седница Општинског већа (15.05.2014.)
52. седница Општинског већа (28.04.2014.)
51. седница Општинског већа (07.04.2014.)
50. седница Општинског већа (02.04.2014.)
49. седница Општинског већа (31.03.2014.)
48. седница Општинског већа (25.03.2014.)
47. седница Општинског већа (12.03.2014.)
46. седница Општинског већа (24.02.2014.)
45. седница Општинског већа (19.02.2014.)
44. седница Општинског већа (29.01.2014.)
43. седница Општинског већа (15.01.2014.)
42. седница Општинског већа (26.12.2013.)
41. седница Општинског већа (13.12.2013.)
40. седница Општинског већа (06.12.2013.)
39. седница Општинског већа (29.11.2013.)
38. седница Општинског већа (22.11.2013.)
37. седница Општинског већа (15.11.2013.)
36. седница Општинског већа (05.11.2013.)
35. седница Општинског већа (31.10.2013.)
34. седница Општинског већа (17.10.2013.)
33. седница Општинског већа (04.10.2013.)
32. седница Општинског већа (16.09.2013.)
31. седница Општинског већа (28.08.2013.)
30. седница Општинског већа (25.07.2013.)
29. седница Општинског већа (12.07.2013.)
28. седница Општинског већа (02.07.2013.)
27. седница Општинског већа (19.06.2013.)
26. седница Општинског већа (28.05.2013.)
25. седница Општинског већа (15.05.2013.)
24. седница Општинског већа (13.05.2013.)
23. седница Општинског већа (19.03.2013.)
22. седница Општинског већа (28.03.2013.)
21. седница Општинског већа (07.03.2013.)
20. седница Општинског већа (18.02.2013.)
19. седница Општинског већа (05.02.2013.)
18. седница Општинског већа (28.01.2013.)
17. седница Општинског већа (16.01.2013.)
16. седница Општинског већа (28.12.2012.)
15. седница Општинског већа (21.12.2012.)
14. седница Општинског већа (11.12.2012.)
13. седница Општинског већа (03.12.2012.)