РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-25/2018-III
Дана: 19.02.2018. године
П л а н д и ш т е

 

На основу члана 9. и 38. став 1. Пословника о раду Општинског већа Oпштине Пландиште („Службени лист Oпштине Пландиште“ број 9/2012 и 15/2013)

 

С А З И В А М

65. седницу Општинског већа Oпштине Пландиште, која ће се одржати у среду 21.02.2018. године у 9,00 часова у малој сали СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

1.Усвајање записника са 63. и 64. седнице Општинског већа Општине Пландиште,

2. Утврђивање исправљеног Предлога Одлуке о уносу података нефинансијске имовине у пословне књиге Општине Пландиште,

Известилац: Јожеф Борош

3. Предлог Закључка о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години,

Известилац: Магдалена Тошић

4. Захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и

5. Текућа питања.

 

          ПРЕДСЕДНИК
    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста

 

НАПОМЕНА:

Са материјалом за 4. тачку предложеног дневног реда чланови Већа ће се упознати на самој седници.

Седнице Општинског већа

64. седница Општинског већа
63. седница Општинског већа
62. седница Општинског већа
61. седница Општинског већа
60. седница Општинског већа
59. седница Општинског већа
58. седница Општинског већа
57. седница Општинског већа
56. седница Општинског већа
55. седница Општинског већа
54. седница Општинског већа
53. седница Општинског већа
52. седница Општинског већа
51. седница Општинског већа
50. седница Општинског већа
49. седница Општинског већа
48. седница Општинског већа
47. седница Општинског већа
46. седница Општинског већа
45. седница Општинског већа
44. седница Општинског већа
43. седница Општинског већа
42. седница Општинског већа
41. седница Општинског већа
40. седница Општинског већа
39. седница Општинског већа
38. седница Општинског већа
37. седница Општинског већа
36. седница Општинског већа
35. седница Општинског већа
34. седница Општинског већа
33. седница Општинског већа
32. седница Општинског већа
31. седница Општинског већа
30. седница Општинског већа
29. седница Општинског већа
28. седница Општинског већа
27. седница Општинског већа
26. седница Општинског већа
25. седница Општинског већа
24. седница Општинског већа
23. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
21. седница Општинског већа
20. седница Општинског већа
19. седница Општинског већа
18. седница Општинског већа
17. седница Општинског већа
16. седница Општинског већа
15. седница Општинског већа
14. седница Општинског већа

13. седница Општинског већа
12. седница Општинског већа
11. седница Општинског већа
10. седница Општинског већа
9. седница Општинског већа
8. седница Општинског већа
7. седница Општинског већа
6. седница Општинског већа
5. седница Општинског већа
4. седница Општинског већа
3. седница Општинског већа
2. седница Општинског већа
1. седница Општинског већа

Седнице предходног сазива

122. седница Општинског већа
121. седница Општинског већа
120. седница Општинског већа
119. седница Општинског већа
118. седница Општинског већа
117. седница Општинског већа
116. седница Општинског већа
115. седница Општинског већа
114. седница Општинског већа
113. седница Општинског већа
112. седница Општинског већа
111. седница Општинског већа
110. седница Општинског већа
109. седница Општинског већа
108. седница Општинског већа (затвореног типа)
107. седница Општинског већа
106. седница Општинског већа
105. седница Општинског већа
104. седница Општинског већа
103. седница Општинског већа
102. седница Општинског већа
101. седница Општинског већа
100. седница Општинског већа
99. седница Општинског већа
98. седница Општинског већа
97. седница Општинског већа
96. седница Општинског већа
95. седница Општинског већа
94. седница Општинског већа
93. седница Општинског већа
92. седница Општинског већа
91. седница Општинског већа
90. седница Општинског већа
89. седница Општинског већа
88. седница Општинског већа
87. седница Општинског већа
86. седница Општинског већа
85. седница Општинског већа
84. седница Општинског већа
83. седница Општинског већа
82. седница Општинског већа
81. седница Општинског већа
80. седница Општинског већа
79. седница Општинског већа
78. седница Општинског већа
77. седница Општинског већа
76. седница Општинског већа
75. седница Општинског већа
74. седница Општинског већа
73. седница Општинског већа
72. седница Општинског већа
71. седница Општинског већа
70. седница Општинског већа
69. седница Општинског већа
68. седница Општинског већа
67. седница Општинског већа
66. седница Општинског већа
65. седница Општинског већа
64. седница Општинског већа
63. седница Општинског већа
62. седница Општинског већа
61. седница Општинског већа
60. седница Општинског већа
59. седница Општинског већа
58. седница Општинског већа
57. седница Општинског већа
56. седница Општинског већа
55. седница Општинског већа
54. седница Општинског већа
53. седница Општинског већа
52. седница Општинског већа
51. седница Општинског већа
50. седница Општинског већа
49. седница Општинског већа
48. седница Општинског већа
47. седница Општинског већа
46. седница Општинског већа
45. седница Општинског већа
44. седница Општинског већа
43. седница Општинског већа
42. седница Општинског већа
41. седница Општинског већа
40. седница Општинског већа
39. седница Општинског већа
38. седница Општинског већа
37. седница Општинског већа
36. седница Општинског већа
35. седница Општинског већа
34. седница Општинског већа
33. седница Општинског већа
32. седница Општинског већа
31. седница Општинског већа
30. седница Општинског већа
29. седница Општинског већа
28. седница Општинског већа
27. седница Општинског већа
26. седница Општинског већа
25. седница Општинског већа
24. седница Општинског већа
23. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
21. седница Општинског већа
20. седница Општинског већа
19. седница Општинског већа
18. седница Општинског већа
17. седница Општинског већа
16. седница Општинског већа
15. седница Општинског већа
14. седница Општинског већа
13. седница Општинског већа