РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-101/2018-III
Дана: 06.06.2018. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 9. и 38. став 1. Пословника о раду Општинског већа Oпштине Пландиште („Службени лист Oпштине Пландиште“, број 9/2012 и 15/2013)

 

С А З И В А М

 

76. седницу Општинског већа Oпштине Пландиште, која ће се одржати у петак 08.06.2018. године у 7,00 часова у малој сали СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

1.Усвајање записника са 74. и 75. седнице Општинског већа Општине Пландиште,

2. Утврђивање Предлога Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Jожеф Борош

3. Утврђивање Предлога Одлуке о јавним паркиралиштима,

Известилац: Страхиња Брекић

4. Утврђивање Предлога Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Пландиште,

Известилац: Страхиња Брекић

5. Утврђивање Предлога Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења,

Известилац: Страхиња Брекић

6. Утврђивање Предлога Одлуке о сахрањивању и гробљима,

Известилац: Страхиња Брекић

7. Разматрање Предлога Одлуке о усвајању Плана јавног здравља у Општини Пландиште за период 2018. – 2025 година,

Известилац: Светлана Тадић

8. Разматрање Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању са годишњим обрачуном Историјског архива Бела Црква за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању са годишњим обрачуном Историјског архива Бела Црква за 2017. годину,

Известилац: Олга Димитровски

9. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Народне библиотеке Пландиште у 2017. години и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Народне библиотеке Пландиште у 2016. години,

Известилац: Биљана Јуначков

10. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја прихода и расхода по завршном рачуну Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај прихода и расхода по завршном рачуну Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године,

Известилац: Мирослав Петровић

11. Разматрање Извршења плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за период од 01.01.2017.-31.12.2017. и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извршења плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за период 01.01.2017.- 31.12.2017.

Известилац: Др Драго Божић

12. Разматрање Наративног извештаја о раду и Финансијског извештаја Центра за социјални рад Пландиште за 2017. годину на права и услуге које су финансиране из буџета Општине Пландиште и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Наративни извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад Пландиште за 2017. годину на права и услуге које су финансиране из буџета Општине Пландиште,

Известилац: Ђурђевка Тафра

13. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Црвеног крста Пландиште за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Раде Митровски

14. Разматрање Финансијског извештаја Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Предшколске уставнове „Срећно детињство“ Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Бранислав Црњански

15. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Пландиште за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

16. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Велика Греда за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Велика Греда за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

17. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Хајдучица за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Хајдучица за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

18. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Стари Лец за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Стари Лец за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

19. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Дужине за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Дужине за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

20. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Марковићево за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Марковићево за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

21. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Милетићево за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Милетићево за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

22. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Банатски Соколац за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Банатски Соколац за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

23. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Јерменовци за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Јерменовци за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

24. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Барице за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Барице за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

25. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Маргита за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Маргита за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

26. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Купиник за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Купиник за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

27. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Велики Гај за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Велики Гај за 2017. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

28. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о образовању Савета за здравље Општине Пландиште,

Известилац: Магдалена Тошић

29. Предлог Решења о одобравању и финансирању посебних програма у области спорта за 2018. годину,

Известилац: Игор Ђорђевски

30. Предлог Закључка о усвајању Пете измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину,

Известилац: Раде Сурла

31. Захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и

32. Текућа питања.

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста

  

НАПОМЕНА:

Комплетан материјал за 2. и 7. тачку предложеног дневног реда због обимности достављен је на цд-у. Са материјалом за 31. тачку предложеног дневног реда чланови Већа ће се упознати на самој седници.

 

Седнице Општинског већа

75. седница Општинског већа (30.05.2018.)
74. седница Општинског већа (24.05.2018.)
73. седница Општинског већа (16.05.2018.)

72. седница Општинског већа (08.05.2018.)
71. седница Општинског већа (03.05.2018.)
70. седница Општинског већа (17.04.2018.)
69. седница Општинског већа (22.03.2018.)
68. седница Општинског већа (15.03.2018.)
67. седница Општинског већа (07.03.2018.)
66. седница Општинског већа (26.02.2018.)
65.  седница Општинског већа (21.02.2018.)
64. седница Општинског већа (14.02.2018.)
63. седница Општинског већа (08.02.2018.)
62. седница Општинског већа (26.01.2018.)
61. седница Општинског већа (17.01.2018.)
60. седница Општинског већа (29.12.2017.)
59. седница Општинског већа (14.12.2017.)
58. седница Општинског већа (12.12.2017.)
57. седница Општинског већа (08.12.2018.)

56. седница Општинског већа (05.12.2017.)
55. седница Општинског већа (24.11.2017.)
54. седница Општинског већа (13.11.2017.)
53. седница Општинског већа (26.10.2017.)
52. седница Општинског већа (16.10.2017.)
51. седница Општинског већа (29.09.2017.)
50. седница Општинског већа (22.09.2017.)
49. седница Општинског већа (13.09.2017.)
48. седница Општинског већа (08.09.2017.)
47. седница Општинског већа (09.08.2017.)
46. седница Општинског већа (13.07.2017.)
45. седница Општинског већа (07.07.2017.)
44. седница Општинског већа (22.06.2017.)
43. седница Општинског већа (06.06.2017.)
42. седница Општинског већа (29.05.2017.)
41. седница Општинског већа (19.05.2017.)
40. седница Општинског већа (15.04.2017.)
39. седница Општинског већа (19.04.2017.)
38. седница Општинског већа (07.04.2017.)
37. седница Општинског већа (04.04.2017.)
36. седница Општинског већа (24.03.2017.)
35. седница Општинског већа (10.03.2017.)
34. седница Општинског већа (01.03.2017.)
33. седница Општинског већа (27.02.2017.)
32. седница Општинског већа (21.02.2017.)
31. седница Општинског већа (10.02.2017.)
30. седница Општинског већа (02.02.2017.)
29. седница Општинског већа (30.01.2017.) 
28. седница Општинског већа (25.01.2017.)
27. седница Општинског већа (13.01.2017.)
26. седница Општинског већа (30.12.2016.)
25. седница Општинског већа (28.12.2016.)
24. седница Општинског већа (23.12.2016.)
23. седница Општинског већа (16.12.2016.)
22. седница Општинског већа (09.12.2016.)
21. седница Општинског већа (07.12.2016.)
20. седница Општинског већа (06.12.2016.)
19. седница Општинског већа (17.11.2016.)
18. седница Општинског већа (18.10.2016.)
17. седница Општинског већа (12.10.2016.)
16. седница Општинског већа (28.09.2016.)
15. седница Општинског већа (27.09.2016.)
14. седница Општинског већа (07.09.2016.)

13. седница Општинског већа (05.09.2016.)
12. седница Општинског већа (19.08.2016.)
11. седница Општинског већа (15.08.2016.)
10. седница Општинског већа (11.08.2016.)
9. седница Општинског већа (10.08.2016.)
8. седница Општинског већа (05.08.2016.)
7. седница Општинског већа (19.07.2016.)
6. седница Општинског већа (08.07.2016.)
5. седница Општинског већа (30.06.2016.)
4. седница Општинског већа (22.06.2016.)
3. седница Општинског већа (21.06.2016.)
2. седница Општинског већа (15.06.2016.)
1. седница Општинског већа (01.06.2016.)

Седнице предходног сазива

122. седница Општинског већа (13.05.2016.)
121. седница Општинског већа (06.05.2016.)
120. седница Општинског већа (08.04.2016.)
119. седница Општинског већа (31.03.2016.)
118. седница Општинског већа (25.03.2016.)
117. седница Општинског већа (14.03.2016.)
116. седница Општинског већа (03.03.2016.)
115. седница Општинског већа (25.02.2016.)
114. седница Општинског већа (11.02.2016.)
113. седница Општинског већа (20.01.2016.)
112. седница Општинског већа (31.12.2015.)
111. седница Општинског већа (21.12.2015.)
110. седница Општинског већа (16.12.2015.)
109. седница Општинског већа (08.12.2015.)
108. седница Општинског већа (затвореног типа)
107. седница Општинског већа (24.11.2015.)
106. седница Општинског већа (09.11.2015.)
105. седница Општинског већа (26.10.2015.)
104. седница Општинског већа (30.09.2015.)
103. седница Општинског већа (30.09.2015.)
102. седница Општинског већа (21.09.2015.)
101. седница Општинског већа (27.08.2015.)
100. седница Општинског већа (21.08.2015.)
99. седница Општинског већа (06.08.2015.)
98. седница Општинског већа (04.08.2015.)
97. седница Општинског већа (31.07.2015.)
96. седница Општинског већа (07.07.2015.)
95. седница Општинског већа (02.07.2015.)
94. седница Општинског већа (19.06.2015.)
93. седница Општинског већа (16.06.2015.)
92. седница Општинског већа (11.06.2015.)
91. седница Општинског већа (05.06.2015.)
90. седница Општинског већа (22.05.2015.)
89. седница Општинског већа (19.05.2015.)
88. седница Општинског већа (11.05.2015.)
87. седница Општинског већа (29.04.2015.)
86. седница Општинског већа (24.04.2015.)
85. седница Општинског већа (15.04.2015.)
84. седница Општинског већа (14.04.2015.)
83. седница Општинског већа (01.04.2015.)
82. седница Општинског већа (02.03.2015.)
81. седница Општинског већа (26.02.2015.)
80. седница Општинског већа (20.02.2015.)
79. седница Општинског већа (18.02.2015.)
78. седница Општинског већа (11.02.2015.)
77. седница Општинског већа (15.01.2015.)
76. седница Општинског већа (25.12.2014.)
75. седница Општинског већа (23.12.2014.)
74. седница Општинског већа (12.12.2014.)
73. седница Општинског већа (01.12.2014.)
72. седница Општинског већа (25.11.2014.)
71. седница Општинског већа (20.11.2014.)
70. седница Општинског већа (12.11.2014.)
69. седница Општинског већа (03.11.2014.)
68. седница Општинског већа (30.10.2014.)
67. седница Општинског већа (21.10.2014.)
66. седница Општинског већа (03.10.2014.)
65. седница Општинског већа (19.09.2014.)
64. седница Општинског већа (08.09.2014.)
63. седница Општинског већа (01.09.2014.)
62. седница Општинског већа (22.08.2014.)
61. седница Општинског већа (12.08.2014.)
60. седница Општинског већа (04.08.2014.)
59. седница Општинског већа (28.07.2014.)
58. седница Општинског већа (23.07.2014.)
57. седница Општинског већа (25.06.2014.)
56. седница Општинског већа (24.06.2014.)
55. седница Општинског већа (05.06.2014.)
54. седница Општинског већа (19.05.2014.)
53. седница Општинског већа (15.05.2014.)
52. седница Општинског већа (28.04.2014.)
51. седница Општинског већа (07.04.2014.)
50. седница Општинског већа (02.04.2014.)
49. седница Општинског већа (31.03.2014.)
48. седница Општинског већа (25.03.2014.)
47. седница Општинског већа (12.03.2014.)
46. седница Општинског већа (24.02.2014.)
45. седница Општинског већа (19.02.2014.)
44. седница Општинског већа (29.01.2014.)
43. седница Општинског већа (15.01.2014.)
42. седница Општинског већа (26.12.2013.)
41. седница Општинског већа (13.12.2013.)
40. седница Општинског већа (06.12.2013.)
39. седница Општинског већа (29.11.2013.)
38. седница Општинског већа (22.11.2013.)
37. седница Општинског већа (15.11.2013.)
36. седница Општинског већа (05.11.2013.)
35. седница Општинског већа (31.10.2013.)
34. седница Општинског већа (17.10.2013.)
33. седница Општинског већа (04.10.2013.)
32. седница Општинског већа (16.09.2013.)
31. седница Општинског већа (28.08.2013.)
30. седница Општинског већа (25.07.2013.)
29. седница Општинског већа (12.07.2013.)
28. седница Општинског већа (02.07.2013.)
27. седница Општинског већа (19.06.2013.)
26. седница Општинског већа (28.05.2013.)
25. седница Општинског већа (15.05.2013.)
24. седница Општинског већа (13.05.2013.)
23. седница Општинског већа (19.03.2013.)
22. седница Општинског већа (28.03.2013.)
21. седница Општинског већа (07.03.2013.)
20. седница Општинског већа (18.02.2013.)
19. седница Општинског већа (05.02.2013.)
18. седница Општинског већа (28.01.2013.)
17. седница Општинског већа (16.01.2013.)
16. седница Општинског већа (28.12.2012.)
15. седница Општинског већа (21.12.2012.)
14. седница Општинског већа (11.12.2012.)
13. седница Општинског већа (03.12.2012.)