РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-65/2018-III
Дана: 13.04.2018. године
П л а н д и ш т е

 

На основу члана 9. и 38. став 1. Пословника о раду Општинског већа Oпштине Пландиште („Службени лист Oпштине Пландиште“ број 9/2012 и 15/2013)

С А З И В А М

70. седницу Општинског већа Oпштине Пландиште, која ће се одржати у уторак 17.04.2018. године у 9,00 часова у малој сали СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1. Усвајање записника са 67,  68. и 69. седнице Општинског већа Општине Пландиште,

2. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину (први допунски буџет),

Известилац: Бранка Пантић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о суоснивању Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево,

Известилац: Игор Ђорђевски

4. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давање овлашћења председнику Општине Пландиште да потпише Уговор о јавно-приватном партнерству,

Известилац: Раде Сурла

5. Предлог Решења о одобравању исплате новчаних награда најбољим студентима са теритојије Општине Пландиште,

Известилац: Магдалена Тошић

6. Захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и

7. Текућа питања.

 

      ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста

 

НАПОМЕНА:

Комплетан материјал за 2. тачку предложеног дневног реда биће достављен до почетка седнице.
Са материјалом за 6. тачку предложеног дневног реда чланови Већа ће се упознати на самој седници.

Седнице Општинског већа

68. седница Општинског већа
67. седница Општинског већа
66. седница Општинског већа
65.  седница Општинског већа
64. седница Општинског већа
63. седница Општинског већа
62. седница Општинског већа
61. седница Општинског већа
60. седница Општинског већа
59. седница Општинског већа
58. седница Општинског већа
57. седница Општинског већа
56. седница Општинског већа
55. седница Општинског већа
54. седница Општинског већа
53. седница Општинског већа
52. седница Општинског већа
51. седница Општинског већа
50. седница Општинског већа
49. седница Општинског већа
48. седница Општинског већа
47. седница Општинског већа
46. седница Општинског већа
45. седница Општинског већа
44. седница Општинског већа
43. седница Општинског већа
42. седница Општинског већа
41. седница Општинског већа
40. седница Општинског већа
39. седница Општинског већа
38. седница Општинског већа
37. седница Општинског већа
36. седница Општинског већа
35. седница Општинског већа
34. седница Општинског већа
33. седница Општинског већа
32. седница Општинског већа
31. седница Општинског већа
30. седница Општинског већа
29. седница Општинског већа
28. седница Општинског већа
27. седница Општинског већа
26. седница Општинског већа
25. седница Општинског већа
24. седница Општинског већа
23. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
21. седница Општинског већа
20. седница Општинског већа
19. седница Општинског већа
18. седница Општинског већа
17. седница Општинског већа
16. седница Општинског већа
15. седница Општинског већа
14. седница Општинског већа

13. седница Општинског већа
12. седница Општинског већа
11. седница Општинског већа
10. седница Општинског већа
9. седница Општинског већа
8. седница Општинског већа
7. седница Општинског већа
6. седница Општинског већа
5. седница Општинског већа
4. седница Општинског већа
3. седница Општинског већа
2. седница Општинског већа
1. седница Општинског већа

Седнице предходног сазива

122. седница Општинског већа
121. седница Општинског већа
120. седница Општинског већа
119. седница Општинског већа
118. седница Општинског већа
117. седница Општинског већа
116. седница Општинског већа
115. седница Општинског већа
114. седница Општинског већа
113. седница Општинског већа
112. седница Општинског већа
111. седница Општинског већа
110. седница Општинског већа
109. седница Општинског већа
108. седница Општинског већа (затвореног типа)
107. седница Општинског већа
106. седница Општинског већа
105. седница Општинског већа
104. седница Општинског већа
103. седница Општинског већа
102. седница Општинског већа
101. седница Општинског већа
100. седница Општинског већа
99. седница Општинског већа
98. седница Општинског већа
97. седница Општинског већа
96. седница Општинског већа
95. седница Општинског већа
94. седница Општинског већа
93. седница Општинског већа
92. седница Општинског већа
91. седница Општинског већа
90. седница Општинског већа
89. седница Општинског већа
88. седница Општинског већа
87. седница Општинског већа
86. седница Општинског већа
85. седница Општинског већа
84. седница Општинског већа
83. седница Општинског већа
82. седница Општинског већа
81. седница Општинског већа
80. седница Општинског већа
79. седница Општинског већа
78. седница Општинског већа
77. седница Општинског већа
76. седница Општинског већа
75. седница Општинског већа
74. седница Општинског већа
73. седница Општинског већа
72. седница Општинског већа
71. седница Општинског већа
70. седница Општинског већа
69. седница Општинског већа
68. седница Општинског већа
67. седница Општинског већа
66. седница Општинског већа
65. седница Општинског већа
64. седница Општинског већа
63. седница Општинског већа
62. седница Општинског већа
61. седница Општинског већа
60. седница Општинског већа
59. седница Општинског већа
58. седница Општинског већа
57. седница Општинског већа
56. седница Општинског већа
55. седница Општинског већа
54. седница Општинског већа
53. седница Општинског већа
52. седница Општинског већа
51. седница Општинског већа
50. седница Општинског већа
49. седница Општинског већа
48. седница Општинског већа
47. седница Општинског већа
46. седница Општинског већа
45. седница Општинског већа
44. седница Општинског већа
43. седница Општинског већа
42. седница Општинског већа
41. седница Општинског већа
40. седница Општинског већа
39. седница Општинског већа
38. седница Општинског већа
37. седница Општинског већа
36. седница Општинског већа
35. седница Општинског већа
34. седница Општинског већа
33. седница Општинског већа
32. седница Општинског већа
31. седница Општинског већа
30. седница Општинског већа
29. седница Општинског већа
28. седница Општинског већа
27. седница Општинског већа
26. седница Општинског већа
25. седница Општинског већа
24. седница Општинског већа
23. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
21. седница Општинског већа
20. седница Општинског већа
19. седница Општинског већа
18. седница Општинског већа
17. седница Општинског већа
16. седница Општинског већа
15. седница Општинског већа
14. седница Општинског већа
13. седница Општинског већа