РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-201/2017-III
Дана: 21.11.2017. године
П л а н д и ш т е

 

На основу члана 9. и 38. став 1. Пословника о раду Општинског већа Oпштине Пландиште („Службени лист Oпштине Пландиште“ број 9/2012 и 15/2013)

С А З И В А М

55. седницу Општинског већа Oпштине Пландиште, која ће се одржати у петак 24.11.2017. године у 9,00 часова у малој сали СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1.Усвајање записника са 54. седнице Општинског већа Општине Пландиште,

2. Утврђивање Предлога Одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавног приватног партнерства – Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима општине Пландиште изузев насеља Пландиште,

Известилац: Раде Сурла

3. Утврђивање Предлога Закључка о утврђивању права на накнаду за рад, као и на трошкове превоза члановима Управног и Надзорног одбора Историјског архива Бела Црква,

Известилац: Золтан Ковач

4. Предлог Решења о давању сагласности на План управљања Спомеником природе „Стари парк у Великом Гају“ за период 2018 – 2028. године,

Известилац: Наташа Боројевић

5. Захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и

6. Текућа питања.

            ПРЕДСЕДНИК
     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста

 

НАПОМЕНА:

Сазив за 55. седницу Општинског већа Општине Пландиште  која је заказана за 24.11.2017. године, објављен је и на интернет презентацији Општине Пландиште: www.plandiste-opstina.rs  у делу Локална власт, Општинско веће, седнице Општинског већа. Комплетан материјал за 4. тачку предложеног дневног реда достављен је на ЦД-у.

Седнице Општинског већа

54. седница Општинског већа
53. седница Општинског већа
52. седница Општинског већа
51. седница Општинског већа
50. седница Општинског већа
49. седница Општинског већа
48. седница Општинског већа
47. седница Општинског већа
46. седница Општинског већа
45. седница Општинског већа
44. седница Општинског већа
43. седница Општинског већа
42. седница Општинског већа
41. седница Општинског већа
40. седница Општинског већа
39. седница Општинског већа
38. седница Општинског већа
37. седница Општинског већа
36. седница Општинског већа
35. седница Општинског већа
34. седница Општинског већа
33. седница Општинског већа
32. седница Општинског већа
31. седница Општинског већа
30. седница Општинског већа
29. седница Општинског већа
28. седница Општинског већа
27. седница Општинског већа
26. седница Општинског већа
25. седница Општинског већа
24. седница Општинског већа
23. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
21. седница Општинског већа
20. седница Општинског већа
19. седница Општинског већа
18. седница Општинског већа
17. седница Општинског већа
16. седница Општинског већа
15. седница Општинског већа
14. седница Општинског већа

13. седница Општинског већа
12. седница Општинског већа
11. седница Општинског већа
10. седница Општинског већа
9. седница Општинског већа
8. седница Општинског већа
7. седница Општинског већа
6. седница Општинског већа
5. седница Општинског већа
4. седница Општинског већа
3. седница Општинског већа
2. седница Општинског већа
1. седница Општинског већа

Седнице предходног сазива

122. седница Општинског већа
121. седница Општинског већа
120. седница Општинског већа
119. седница Општинског већа
118. седница Општинског већа
117. седница Општинског већа
116. седница Општинског већа
115. седница Општинског већа
114. седница Општинског већа
113. седница Општинског већа
112. седница Општинског већа
111. седница Општинског већа
110. седница Општинског већа
109. седница Општинског већа
108. седница Општинског већа (затвореног типа)
107. седница Општинског већа
106. седница Општинског већа
105. седница Општинског већа
104. седница Општинског већа
103. седница Општинског већа
102. седница Општинског већа
101. седница Општинског већа
100. седница Општинског већа
99. седница Општинског већа
98. седница Општинског већа
97. седница Општинског већа
96. седница Општинског већа
95. седница Општинског већа
94. седница Општинског већа
93. седница Општинског већа
92. седница Општинског већа
91. седница Општинског већа
90. седница Општинског већа
89. седница Општинског већа
88. седница Општинског већа
87. седница Општинског већа
86. седница Општинског већа
85. седница Општинског већа
84. седница Општинског већа
83. седница Општинског већа
82. седница Општинског већа
81. седница Општинског већа
80. седница Општинског већа
79. седница Општинског већа
78. седница Општинског већа
77. седница Општинског већа
76. седница Општинског већа
75. седница Општинског већа
74. седница Општинског већа
73. седница Општинског већа
72. седница Општинског већа
71. седница Општинског већа
70. седница Општинског већа
69. седница Општинског већа
68. седница Општинског већа
67. седница Општинског већа
66. седница Општинског већа
65. седница Општинског већа
64. седница Општинског већа
63. седница Општинског већа
62. седница Општинског већа
61. седница Општинског већа
60. седница Општинског већа
59. седница Општинског већа
58. седница Општинског већа
57. седница Општинског већа
56. седница Општинског већа
55. седница Општинског већа
54. седница Општинског већа
53. седница Општинског већа
52. седница Општинског већа
51. седница Општинског већа
50. седница Општинског већа
49. седница Општинског већа
48. седница Општинског већа
47. седница Општинског већа
46. седница Општинског већа
45. седница Општинског већа
44. седница Општинског већа
43. седница Општинског већа
42. седница Општинског већа
41. седница Општинског већа
40. седница Општинског већа
39. седница Општинског већа
38. седница Општинског већа
37. седница Општинског већа
36. седница Општинског већа
35. седница Општинског већа
34. седница Општинског већа
33. седница Општинског већа
32. седница Општинског већа
31. седница Општинског већа
30. седница Општинског већа
29. седница Општинског већа
28. седница Општинског већа
27. седница Општинског већа
26. седница Општинског већа
25. седница Општинског већа
24. седница Општинског већа
23. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
21. седница Општинског већа
20. седница Општинског већа
19. седница Општинског већа
18. седница Општинског већа
17. седница Општинског већа
16. седница Општинског већа
15. седница Општинског већа
14. седница Општинског већа
13. седница Општинског већа