ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ЕНДРЕ САБО

Рођен је 11.02.1979. године у Вршцу. Дипломирао је на Техничком факултету у Зрењанину и по занимању је мастер инжeњер менаџмента. Пет година је радио у ФАМ Сечањ на позицији Организатора процеса побољшања, а од 2012. до 2016. године био је на функцији заменика председника општине Пландиште.

Потпредседник је ОО СНС и председник МО СНС Велика Греда. На изборима одржаним 24.04.2016. изабран је за одборника Скупштине општине Пландиште са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. За председника СО Пландиште изабран је 24.05.2016. године. Отац је једног детета.


ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЛАДАН МЛАДЕНОВИЋ

Рођен је 15.01.1971. године у Вршцу. Има средњу стручну спрему и завршио је Војну гимназију у Београду 1989. године. Од 1992. године радио је разне послове као приватни предузетник. Запослен је у ДОО „Prometheus adri“ Пландиште.

На изборима одржаним 24.04.2016. године изабран је за одборника Скупштине општине Пландиште са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. За заменика председника СО Пландиште изабран је 24.05.2016. године. Ожењен је и отац двоје деце.


СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ЗОЛТАН КОВАЧ

Рођен је 5. фебруара 1961. године у Сенти. Основну и средњу школу завршио је у Зрењанину, а Правни факултет у Новом Саду. Годину дана је радио у Центру за социјални рад у Сенти на пословима секретара Центра.

Од 1987. године је запослен у Општинској односно Градској управи у Зрењанину и то пет година на пословима за припрему седница Скупштине и њених радних тела, а од 1992. године ради као комунални инспектор, координатор комуналне инспекције, главни комунални инспектор, шеф Одсека комуналне инспекције и начелник Одељења инспекција, а од 2012. године је обављао функцију секретара Скупштине општине Пландиште. За секретара СО Пландиште поново је постављен 24.05.2016. године.