Одборничка група "Александар Вучић - Србиjа побеђуjе"

Ендре Сабо – председник Скупштине општине.
Рођен 1979. године, Мастер инжењер менаџмента

Владан Младеновић – заменик председника Скупштине општине
Рођен 1971. године, Војна гимназија – општи смер

Љубомир Ракић
Рођен 1989. године, Спец. струк. инж. електротехнике и рачунара

Олина Родић
Рођена 1966. године, Текстилни техничар

Ана Марија Пинтер
Рођена 1982. године, Дипломирани економиста

Жељко Јакововић
Рођен 1970. године, Металург

Дејан Борисављевић
Рођен 1989. године, Мастер инж. индустријског инжењерства

Снежана Малијар
Рођена 1965. године, Књиговођа

Анђелко Мишељић
Рођен 1957. године, Гимназија

Адријана Микша
Рођена 1981. године, Доктор специјалиста

Душан Везмар
Рођен 1941. године, Пензионер

Надежда Милановић
Рођена 1952. године, Индустријски шивач

Златко Николовски
Рођен 1985. године, Мастер машинства

Јагода Бањанин
Рођена 1960. године, Доктор ветеринарске медицине

Зоран Воркапић
Рођен 1965. године, Мастер машинства

Зоран Петковић
Рођен 1968. године, Геометар

Зоран Кнежевић
Рођен 1967. године, Ветеринарски техничар

Босиљка Мандић
Рођена 1985. године, Дипломирани економиста

Владимир Хуђец
Рођен 1957. године, Новинар

Весна Јаћовић
Рођена 1964. године, Наставник разредне наставе

Одборничка група "Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС)"

Сава Савков
Рођен 1961. године, Дипломирани ветеринар

Слађана Мијаиловић
Рођена 1985. године, Менаџер економије

Самостални одборник

Марко Жупунски
Рођен 1987. године, Струковни инжењер графичког дизајна