Пословник о раду Скупштине општине Пландиште можете погледати овде.

Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Пландиште можете погледати овде.