Poslovnik Skupštine opštine Plandište (Službeni list br. 35, str. 961; 05.12.2019.)

Poslovnik o radu Skupštine opštine Plandište (Službeni list br. 19, str. 267; 28.10.2008.)

Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište (Službeni list br. 10, str. 177; 17.06.2015.)