За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката које доноси Скупштина, образују се радна тела.

Радна тела Скупштине општине Пландиште су:

 

КОМИСИЈЕ

КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 1. Анђелко Мишељић – председник Комисије
 2. Олина Родић – члан Комисије
 3. Мирјан Грбић – члан Комисије
 4. Милорад Пупавац – члан Комисије
 5. Жељко Цеснак – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ, УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 1. Снежана Малијар – председник Комисије
 2. Бранко Родић – члан Комисије
 3. Биљана Рокнић- члан Комисије
 4. Зоран Недимовић – члан Комисије
 5. Милорад Ковачевић – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 1. Арпад Ендрес – председник Комисије
 2. Олина Родић – заменик председника Комисије
 3. Ана Марија Пинтер – члан Комисије
 4. Јагода Бањанин – члан Комисије
 5. Зоран Кнежевић – члан Комисије
 6. Сава Савков – члан Комисије
 7. Марко Жупунски – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

 1. Душан Ћурчић – председник Комисије
 2. Јован Рончевић – члан Комисије
 3. Ерне Силађи – члан Комисије
 4. Синиша Станојковски – члан Комисије
 5. Јожеф Хуска – члан Комисије

 

МАНДАТНО ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА

 1. Жељко Јакововић – председник Комисије
 2. Младен Вујовић – члан Комисије
 3. Лидија Драгић – члан Комисије
 4. Босиљка Мандић – члан Комисије
 5. Радован Вељковић – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

 1. Ана-Марија Пинтер – председник Комисије
 2. Лидија Драгић – заменик председника Комисије
 3. Горица Стефановић – члан Комисије
 4. Слађана Мушкиња – члан Комисије
 5. Раде Сурла – члан Комисије

 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 1. Светлана Лазаревић – председник Комисије
 2. Александра Одавић Мак – заменик председника Комисије
 3. Милан Тркуља – члан Комисије
 4. Зоран Брдар – члан Комисије
 5. Мирослав Петровић – члан Комисије
 6. Љубомир Стефановић – члан Комисије
 7. Александар Величковски – члан Комисије
 8. Мирјан Грбић – члан Комисије
 9. Зоран Петковић – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 1. Игор Ђорђевски – председник Комисије
 2. Раде Сурла – члан Комисије
 3. Бранко Родић – члан Комисије
 4. Бранка Пантић – члан Комисије
 5. Горица Стефановић – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

 1. Зоран Мајкић – председник Комисије,
 2. Илија Селаковић – члан Комисије
 3. Драгослав Аврамовић – члан Комисије
 4. Милош Манојловић – члан Комисије
 5. Драган Цветановски – члан Комисије
 6. Игор Ђорђевски – члан Комисије
 7. Љиљана Куневски – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

 1. Милан Росић – председник Комисије
 2. Виолета Марковић Драгин – заменик председника Комисије
 3. Петар Јованов  – члан Комисије
 4. Маријана Обрадовић – члан Комисије
 5. Коса Николић – члан и секретар Комисије

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Председник комисије:

 • Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

Заменик председника комисије:

 • Магдалена Тошић, дипл. правник из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

Чланови и заменици чланова:

1. Александар Величковски из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ – члан

 • Наташа Бајић из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ – заменик члана

2. Драган Цветановски из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ – члан

 • Војислав Ћурчић из Милетићева, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ – заменик члана

3. Гордана Маричић из Хајдучице, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо – Зоран Воркапић – члан

 • Горан Чавић из Велике Греде, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо – Зоран Воркапић- заменик члана

4. Слађана Мушкиња из Пландишта, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо – Зоран Воркапић – члан

 • Бисерка Поповић из Пландишта, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо – Зоран Воркапић- заменик члана

5. Момир Гријаковић из Пландишта, на предлог Одборничке групе Социјалистичке партије Србије – члан

 • Марина Коцић из Пландишта, на предлог Одборничке групе Социјалистичке партије Србије- заменик члана

6. Ервин Халас из Јерменоваца, на предлог Одборничке групе ЛСВ-ЛДП – члан

 • Драган Марковић из Пландишта, на предлог Одборничке групе ЛСВ-ЛДП- заменик члана

Секретара и заменик секретара Општинске изборне комисије:

 • Раде Сурла, дипл. правник, за секретара
 • Милош Манојловић, дипл. правник, за заменика секретара
ОДБОРИ

ОДБОР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

1. Надежда Милановић – председник Одбора
2. Драги Урошевић – члан Одбора
3. Николина Јакововић – члан Одбора
4. Владимир Хуђец – члан Одбора
5. Јелена Леонтијевић – члан Одбора

САВЕТИ

 

САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Слађана Мијаиловић – председник Савета
 2. Душан Везмар – члан Савета
 3. Мишо Хрутка – члан Савета
 4. Драгана Леонтијевић – члан Савета
 5. Јадранка Боројевић – члан Савета

 

САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Дејан БорисавЉевић – председник Савета
 2. Николина Јакововић – члан Савета
 3. Стефан Санто- члан Савета
 4. Александар Јанчић – члан Савета
 5. Душан Ћук- члан Савета

 

САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Зоран Петковић – председник Савета
 2. Венету Корња – члан Савета
 3. Мирко Ђекић – члан Савета
 4. Наташа Бајић – члан Савета
 5. Славица Бакић – члан Савета

 

САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Чланова Локалног савета за запошљавање су:

 1. Љубомир Ракић – председник Савета
 2. Соња Радаков Грабеж – члан Савета
 3. Драган Цветановски – члан Савета
 4. Душица Бељин – члан Савета
 5. Љиљана Љујић – члан Савета

 

Заменици чланова Локалног савета за запошљавање су:

 1. Перица Сурла – заменик председника Савета
 2. Елена Латковић – заменик члана Савета
 3. Весна Димитровски – заменик члана Савета
 4. Зоран Малбаша – заменик члана Савета
 5. Мирјана Манојловић – заменик члана Савета

 

САВЕТ ЗА РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Весна Јаћовић – председник Савета
 2. Љубомир Ракић – члан Савета
 3. Витомир Попов – члан Савета
 4. Милорад Ћирић – члан Савета
 5. Миша Дудовски – члан Савета
 6. Горана Ђорђевић – члан Савета
 7. Милан Мијаиловић – члан Савета

 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ

 1. Горан Доневски, заменик председника Општине Пландиште, председник Савета
 2. Бисерка Шкорић, представница Дома здравља ,,1. октобар” Пландиште, заменица председника Савета
 3. Ана Марија Пинтер, одборница у Скупштини општине Пландиште, члан Савета
 4. Наташа Боројевић, задужена за заштиту животне средине у Општинској управи Пландиште, члан Савета
 5. Др Александра Перовић, специјалиста социјалне медицине, стручно лице испред Завода за јавно здравље Панчево, члан Савета
 6. Валентина Ангелов-Лукенић из Пландишта, представница Републичког фонда за здравствено осигурање Филијале за Јужнобанатски округ, Испоставе здравственог осигурања Пландиште, члан Савета
 7. Вера Миланов, представница Друштва за борбу против шећерне болести – удружења из реда пацијената, члан Савета

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Јован Репац – председник Савета
 2. Ендре Сабо- заменик председника Савета
 3. Горан Доневски – члан Савета
 4. Горан Мајсторовић – члан Савета
 5. Владимир Малијар – члан Савета
 6. Др Драго Божић- члан Савета
 7. Ђурђевка Тафра – члан Савета
 8. Сава Дивљаков – члан Савета
 9. Јасмина Родић Чоловић  – члан Савета
 10. Мирослав Маричић  – члан Савета
 11. Лиа Скумпија  – члан Савета
 12. Татјана Ђорђијевски  – члан Савета
 13. Мирјана Манојловић  – члан Савета
 14. Светлана Лазаревић – члан Савета
 15. Зоран Брдар – координатор Савета

 

САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

По предлогу Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Пландиште, а на иницијативу Општинског већа Општине Пландиште:

 1. Славица Цветићанин – члан Савета
 2. Зоран Брдар – заменик члана Савета

 

По предлогу Националног савета македонске националне мањине:

 1. Боро Костадиновски – члан Савета
 2. Весна Стојановски – заменик члана Савета

 

По предлогу Националног савета мађарске националне мањине:

 1. Роберт Мориц – члан Савета
 2. Кристина Јонаш-Деак – заменик члана Савета

 

По предлогу Националног савета румунске националне мањине:

 1. Милуцу Тапалага – члан Савета
 2. Димитрије Пасула – заменик члана Савета

 

По предлогу Националног савета словачке националне мањине:

 1. Жељко Цеснак – члан Савета
 2. Мирослав Храшко  – заменик члана Савета

 

По предлогу Националног савета ромске националне мањине:

 1. Јон Жива – члан Савета
 2. Милорад Стојков – заменик члана Савета

 

Председник Савета за међунационалне односе је: Славица Цветићанин

Заменик председника Савета за међунационалне односе је: Роберт Мориц

 

САВЕТ РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Представници Савета родитеља Основне школе „Доситеј Обрадовић“ из Пландишта:

 1. Ведрана Крстић Миливојевић из Пландишта,  члан Савета
 2. Јелена Секулић из Пландишта, заменик члана Савета

 

Представници Савета родитеља Основне школе „Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде:

 1. Оливо Дениса из Велике Греде, члан Савета
 2. Наташа Швоња из Банатског Соколца, заменик члана Савета

 

Представници Савета родитеља Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Хајдучице:

 1. Татиана Немет из Хајдучице, члан Савета
 2. Данијела Живојинов из Старог Леца, заменик члана Савета

 

Представници Савета родитеља Предшколске установе „Срећно детињство“ из Пландишта:

 

 1. Колевски Дијана из Пландишта, члан Савета
 2. Драган Бјељац из Пландишта, заменик члана Савета