За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката које доноси Скупштина, образују се радна тела.

Радна тела Скупштине општине Пландиште су:

 

КОМИСИЈЕ

КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 1. Анђелко Мишељић – председник Комисије
 2. Олина Родић – члан Комисије
 3. Мирјан Грбић – члан Комисије
 4. Милорад Пупавац – члан Комисије
 5. Жељко Цеснак – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ, УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 1. Снежана Малијар – председник Комисије
 2. Бранко Родић – члан Комисије
 3. Мирјана Готовац – члан Комисије
 4. Зоран Недимовић – члан Комисије
 5. Душан Петровић – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 1. Арпад Ендрес – председник Комисије
 2. Олина Родић – заменик председника Комисије
 3. Ана Марија Пинтер – члан Комисије
 4. Јагода Бањанин – члан Комисије
 5. Зоран Кнежевић – члан Комисије
 6. Сава Савков – члан Комисије
 7. Марко Жупунски – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

 1. Душан Ћурчић – председник Комисије
 2. Јован Рончевић – члан Комисије
 3. Ерне Силађи – члан Комисије
 4. Синиша Станојковски – члан Комисије
 5. Јожеф Хуска – члан Комисије

 

МАНДАТНО ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА

 1. Жељко Јакововић – председник Комисије
 2. Младен Вујовић – члан Комисије
 3. Лидија Драгић – члан Комисије
 4. Босиљка Мандић – члан Комисије
 5. Радован Вељковић – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

 1. Ана-Марија Пинтер – председник Комисије
 2. Лидија Драгић – заменик председника Комисије
 3. Горица Стефановић – члан Комисије
 4. Слађана Мушкиња – члан Комисије
 5. Жељко Момчиловић – члан Комисије

 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 1. Светлана Лазаревић – председник Комисије
 2. Александра Одавић Мак – заменик председника Комисије
 3. Милан Тркуља – члан Комисије
 4. Зоран Брдар – члан Комисије
 5. Мирослав Петровић – члан Комисије
 6. Љубомир Стефановић – члан Комисије
 7. Александар Величковски – члан Комисије
 8. Мирјан Грбић – члан Комисије
 9. Зоран Петковић – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 1. Игор Ђорђевски – председник Комисије
 2. Раде Сурла – члан Комисије
 3. Бранко Родић – члан Комисије
 4. Бранка Пантић – члан Комисије
 5. Горица Стефановић – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

 1. Зоран Мајкић – председник Комисије,
 2. Илија Селаковић – члан Комисије
 3. Драгослав Аврамовић – члан Комисије
 4. Милош Манојловић – члан Комисије
 5. Драган Цветановски – члан Комисије
 6. Игор Ђорђевски – члан Комисије
 7. Љиљана Куневски – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

 1. Милан Росић – председник Комисије
 2. Виолета Марковић Драгин – заменик председника Комисије
 3. Петар Јованов  – члан Комисије
 4. Маријана Обрадовић – члан Комисије
 5. Коса Николић – члан и секретар Комисије

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Председник комисије:

 • Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

Заменик председника комисије:

 • Магдалена Тошић, дипл. правник из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

Чланови и заменици чланова:

1. Александар Величковски из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ – члан

 • Наташа Бајић из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ – заменик члана

2. Драган Цветановски из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ – члан

 • Војислав Ћурчић из Милетићева, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ – заменик члана

3. Гордана Маричић из Хајдучице, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо – Зоран Воркапић – члан

 • Горан Чавић из Велике Греде, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо – Зоран Воркапић- заменик члана

4. Слађана Мушкиња из Пландишта, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо – Зоран Воркапић – члан

 • Бисерка Поповић из Пландишта, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо – Зоран Воркапић- заменик члана

5. Момир Гријаковић из Пландишта, на предлог Одборничке групе Социјалистичке партије Србије – члан

 • Марина Коцић из Пландишта, на предлог Одборничке групе Социјалистичке партије Србије- заменик члана

6. Ервин Халас из Јерменоваца, на предлог Одборничке групе ЛСВ-ЛДП – члан

 • Драган Марковић из Пландишта, на предлог Одборничке групе ЛСВ-ЛДП- заменик члана

Секретара и заменик секретара Општинске изборне комисије:

 • Раде Сурла, дипл. правник, за секретара
 • Милош Манојловић, дипл. правник, за заменика секретара
ОДБОРИ

ОДБОР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

1. Надежда Милановић – председник Одбора
2. Драги Урошевић – члан Одбора
3. Николина Јакововић – члан Одбора
4. Владимир Хуђец – члан Одбора
5. Митар Јаћимовски – члан Одбора

САВЕТИ

 

САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Слађана Мијаиловић – председник Савета
 2. Душан Везмар – члан Савета
 3. Мишо Хрутка – члан Савета
 4. Драгана Леонтијевић – члан Савета
 5. Јадранка Боројевић – члан Савета

 

САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Дејан БорисавЉевић – председник Савета
 2. Николина Јакововић – члан Савета
 3. Стефан Санто- члан Савета
 4. Александар Јанчић – члан Савета
 5. Душан Ћук- члан Савета

 

САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Зоран Петковић – председник Савета
 2. Венету Корња – члан Савета
 3. Мирко Ђекић – члан Савета
 4. Наташа Бајић – члан Савета
 5. Славица Бакић – члан Савета

 

САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Чланова Локалног савета за запошљавање су:

 1. Љубомир Ракић – председник Савета
 2. Соња Радаков Грабеж – члан Савета
 3. Драган Цветановски – члан Савета
 4. Душица Бељин – члан Савета
 5. Љиљана Љујић – члан Савета

 

Заменици чланова Локалног савета за запошљавање су:

 1. Перица Сурла – заменик председника Савета
 2. Елена Латковић – заменик члана Савета
 3. Весна Димитровски – заменик члана Савета
 4. Зоран Малбаша – заменик члана Савета
 5. Мирјана Манојловић – заменик члана Савета

 

САВЕТ ЗА РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Весна Јаћовић – председник Савета
 2. Љубомир Ракић – члан Савета
 3. Витомир Попов – члан Савета
 4. Милорад Ћирић – члан Савета
 5. Миша Дудовски – члан Савета
 6. Горана Ђорђевић – члан Савета
 7. Милан Мијаиловић – члан Савета

 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ

 1. Ана Марија Пинтер, одборница у Скупштини општине Пландиште,
 2. Горан Доневски, заменик председника Општине Пландиште,
 3. Наташа Боројевић, задужена за заштиту животне средине у Општинској управи Пландиште,
 4. Бисерка Шкорић, представница Дома здравља ,,1. октобар” Пландиште,
 5. Др Александра Перовић, специјалиста социјалне медицине, стручно лице испред Завода за јавно здравље Панчево,
 6. Валентина Ангелов-Лукенић из Пландишта, представница Републичког фонда за здравствено осигурање,
 7. Филијале за Јужнобанатски округ, Испоставе здравственог осигурања Пландиште,
 8. Вера Миланов, представница Друштва за борбу против шећерне болести – удружења из реда пацијената.

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Јован Репац – председник Савета
 2. Ендре Сабо- заменик председника Савета
 3. Горан Доневски – члан Савета
 4. Горан Мајсторовић – члан Савета
 5. Владимир Малијар – члан Савета
 6. Др Драго Божић- члан Савета
 7. Ђурђевка Тафра – члан Савета
 8. Сава Дивљаков – члан Савета
 9. Јасмина Родић Чоловић  – члан Савета
 10. Мирослав Маричић  – члан Савета
 11. Лиа Скумпија  – члан Савета
 12. Татјана Ђорђијевски  – члан Савета
 13. Мирјана Манојловић  – члан Савета
 14. Светлана Лазаревић – члан Савета
 15. Зоран Брдар – координатор Савета

 

САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

По предлогу Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Пландиште, а на иницијативу Општинског већа Општине Пландиште:

 1. Славица Цветићанин – члан Савета
 2. Зоран Брдар – заменик члана Савета

 

По предлогу Националног савета македонске националне мањине:

 1. Боро Костадиновски – члан Савета
 2. Весна Стојановски – заменик члана Савета

 

По предлогу Националног савета мађарске националне мањине:

 1. Роберт Мориц – члан Савета
 2. Кристина Јонаш-Деак – заменик члана Савета

 

По предлогу Националног савета румунске националне мањине:

 1. Милуцу Тапалага – члан Савета
 2. Димитрије Пасула – заменик члана Савета

 

По предлогу Националног савета словачке националне мањине:

 1. Жељко Цеснак – члан Савета
 2. Мирослав Храшко  – заменик члана Савета

 

По предлогу Националног савета ромске националне мањине:

 1. Јон Жива – члан Савета
 2. Милорад Стојков – заменик члана Савета