РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-139/2018-I
Датум: 06.08.2018. године
П л а н д и ш т е

 

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 32. став 2,  члана 67. став 1. и члана 68. став 3. Пословника о раду Скупштине Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 19/2008 и 10/2015)

 

С А З И В А М

 

22. седницу Скупштине Општине Пландиште, која ће се одржати у петак 08.2018. године са почетком у 10,00 часова у малој сали у згради СО Пландиште.

 

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања на коришћење без надокнаде пољопривредног земљишта у државној својини,

Известилац: Зоран Мајкић

2. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пландиште,

Известилац: Зоран Мајкић

3. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,

Известилац: Зоран Мајкић

4. Предлог Решења о давању сагласности на изменe Програма пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2018. годину,

Известилац: Милан Селаковић

5. Одборничка питања.

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033.

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм.

 

 НАПОМЕНА:

Комплетан материјал за  2. тачку предложеног дневног реда због обимности доставља се на цд-у.

Седнице претходног сазива

33. седница СО Пландиште (31.03.2016.)
32. седница СО Пландиште (23.12.2015.)
31. седница СО Пландиште (30.11.2015.)
30. седница СО Пландиште (06.11.2015.)
29. седница СО Пландиште (07.08.2015.)
28. седница СО Пландиште (16.07.2015.)
27. седница СО Пландиште (17.06.2015.)
26. седница СО Пландиште (29.05.2015.)
25. седница СО Пландиште (13.03.2015.)
24. седница СО Пландиште (27.02.2015.)
23. седница СО Пландиште (29.12.2014.)
22. седница СО Пландиште (27.11.2014.)
21. седница СО Пландиште (06.11.2014.)
20. седница СО Пландиште (26.09.2014.)
19. седница СО Пландиште (30.06.2014.)
18. седница СО Пландиште (23.05.2014.)
17. седница СО Пландиште (27.02.2014.)
16. седница СО Пландиште (17.01.2014.)
II свечана седница СО Пландиште (27.12.2013.)
15. седница СО Пландиште (20.12.2013.)
14. седница СО Пландиште (28.11.2013.)
13. седница СО Пландиште (24.09.2013.)
12. седница СО Пландиште (25.06.2013.)
11. седница СО Пландиште (12.06.2013.)
10. седница СО Пландиште (20.05.2013.)
9. седница СО Пландиште (24.04.2013.)
8. седница СО Пландиште (26.02.2013.)
I свечана седница СО Пландиште (27.12.2012.)
7. седница СО Пландиште (27.12.2012.)
6. седница СО Пландиште (18.12.2012)
5. седница СО Пландиште (20.11.2012)