РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-246/2019-I
Датум: 13.12.2019. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 42. став 1. Статута oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште“, број 30/2018) и члана 48. и  члана 102. став 1.  Пословника о раду Скупштине oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште“, број 35/2019)

С А З И В А М

 

 1. седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у петак 20.12.2019. године са почетком у 10,00 часова у малој сали у згради СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

 1. Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2020. годину,

Известилац: Бранка Пантић

 1. Предлог Одлуке о контроли пријема и реализације донација општине Пландиште,

Известилац: Золтан Ковач

 1. Предлог Одлуке о обављању делатности димничарских услуга,

Известилац: Страхиња Брекић

 1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима,

Известилац: Страхиња Брекић

 1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења,

Известилац: Страхиња Брекић

 1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима,

Известилац: Страхиња Брекић

 1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене,

Известилац: Страхиња Брекић

 1. Разматрање Годишњег програма пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину,

Известилац: Милан Селаковић

 1. Разматрање Програма рада Историјског архива Бела Црква за 2020. годину,

Известилац: Љиљана Радоњић

 1. Разматрање Плана и програма рада и Финансијског плана Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2020. годину,

Известилац: Мирослав Петровић

 1. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Народне библиотеке Пландиште за 2020. годину,

Известилац: Биљана Јуначков

 1. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за 2020. годину,

Известилац: др Драго Божић

 1. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Центра за социјални рад Пландиште за 2020. годину,

Известилац: Ђурђевка Тафра

 1. Разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2020. годину,

Известилац: Раде Митровски

 1. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште за 2020. годину,

Известилац: Сава Дивљаков

 1. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда за 2020. годину,

Известилац: Вишња Манојловић

 1. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица за 2020. годину,

Известилац: Мирослав Маричић

 1. Разматрање Финансијског плана Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2020. Годину,

Известилац: Лиа Скумпија

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Банатски Соколац за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Барице за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Велика Греда за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Велики Гај за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Дужине за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Јерменовци за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Купиник за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Маргита за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Марковићево за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Милетићево за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Пландиште за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Стари Лец за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Хајдучица за 2020. годину,

Известилац: Бранислав Матијевић

 1. Предлог Решења о разрешењу заменика председника, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине Пландиште,

Известилац: Ана Марија Пинтер

 1. Предлог Решења о именовању заменика председника, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине Пландиште,

Известилац: Ана Марија Пинтер

 1. Одборничка питања.

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм.

Седнице Скупштине Општине

34. седница СО Пландиште (20.12.2019.)
33. седница СО Пландиште (05.12.2019.)
32. седница СО Пландиште (01.10.2019.)
31. седница СО Пландиште (21.08.2019.)
30. седница СО Пландиште (29.07.2019.)
29. седница СО Пландиште (21.06.2019.)
28. седница СО Пландиште (13.06.2019.)
27. седница СО Пландиште (18.04.2019.)
26. седница СО Пландиште (15.03.2019.)
25. седница СО Пландиште (20.12.2018.)
24. седница СО Пландиште (26.11.2018.)
23. седница СО Пландиште (17.09.2018.)
22. седница СО Пландиште (10.08.2018.)
21. седница СО Пландиште (06.06.2018.)
20. седница СО Пландиште (20.04.2018.)
19. седница СО Пландиште (16.03.2018.)
18. седница СО Пландиште (20.12.2017.)
17. седница СО Пландиште (30.11.2017.)
16. седница СО Пландиште (06.10.2017.)

15. седница СО Пландиште (14.07.2017.)
14. седница СО Пландиште (28.06.2017.)

13. седница СО Пландиште (25.05.2017.)
12. седница СО Пландиште (30.03.2017.)

11. седница СО Пландиште (09.03.2017.)
10. седница СО Пландиште (06.02.2017.)
9. седница СО Пландиште (28.12.2016.)
8. седница СО Пландиште (22.12.2016.)
7. седница СО Пландиште (19.10.2016.)
6. седница СО Пландиште (22.07.2016.)
5. седница СО Пландиште (06.07.2016.)
4. седница СО Пландиште (27.06.2016.)
3. седница СО Пландиште (08.06.2016.)
2. седница СО Пландиште (24.05.2016.)
1. (конститутивна) седница СО Пландиште (24.05.2016.)

Седнице претходног сазива

33. седница СО Пландиште (31.03.2016.)
32. седница СО Пландиште (23.12.2015.)
31. седница СО Пландиште (30.11.2015.)
30. седница СО Пландиште (06.11.2015.)
29. седница СО Пландиште (07.08.2015.)
28. седница СО Пландиште (16.07.2015.)
27. седница СО Пландиште (17.06.2015.)
26. седница СО Пландиште (29.05.2015.)
25. седница СО Пландиште (13.03.2015.)
24. седница СО Пландиште (27.02.2015.)
23. седница СО Пландиште (29.12.2014.)
22. седница СО Пландиште (27.11.2014.)
21. седница СО Пландиште (06.11.2014.)
20. седница СО Пландиште (26.09.2014.)
19. седница СО Пландиште (30.06.2014.)
18. седница СО Пландиште (23.05.2014.)
17. седница СО Пландиште (27.02.2014.)
16. седница СО Пландиште (17.01.2014.)
II свечана седница СО Пландиште (27.12.2013.)
15. седница СО Пландиште (20.12.2013.)
14. седница СО Пландиште (28.11.2013.)
13. седница СО Пландиште (24.09.2013.)
12. седница СО Пландиште (25.06.2013.)
11. седница СО Пландиште (12.06.2013.)
10. седница СО Пландиште (20.05.2013.)
9. седница СО Пландиште (24.04.2013.)
8. седница СО Пландиште (26.02.2013.)
I свечана седница СО Пландиште (27.12.2012.)
7. седница СО Пландиште (27.12.2012.)
6. седница СО Пландиште (18.12.2012)
5. седница СО Пландиште (20.11.2012)