РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-57/2020-I
Датум: 21.05.2020. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 42. став 1. Статута oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште“, број 30/2018) и члана 48. и  члана 102. став 1.  Пословника Скупштине oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште“, број 35/2019)

С А З И В А М

36. седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у среду 27.05.2020. године са почетком у 10,00 часова.

Ова седница ће се одржати у ДАК-у у свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште због мера на превенцији и спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

  1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Други допунски буџет),

Известилац: Јожеф Борош

  1. Предлог Одлуке о улагању непокретности у јавној својини општине Пландиште и повећању основног капитала Јавног предузећа „Полет“ Пландиште,

Известилац: Страхиња Брекић

  1. Предлог Одлуке о измени Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ Пландиште,

Известилац: Страхиња Брекић

  1. Одборничка питања.

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете уз обавезну употребу заштитних средстава (маска и рукавице), а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм.

 

Због обимности, Процена имовине и капитала ЈП „Полет“ Пландиште, која је део материјала за 2. тачку предложеног дневног реда, доставља се на цд-у.

Седнице Скупштине Општине

35. седница СО Пландиште (24.02.2020.)
34. седница СО Пландиште (20.12.2019.)
33. седница СО Пландиште (05.12.2019.)
32. седница СО Пландиште (01.10.2019.)
31. седница СО Пландиште (21.08.2019.)
30. седница СО Пландиште (29.07.2019.)
29. седница СО Пландиште (21.06.2019.)
28. седница СО Пландиште (13.06.2019.)
27. седница СО Пландиште (18.04.2019.)
26. седница СО Пландиште (15.03.2019.)
25. седница СО Пландиште (20.12.2018.)
24. седница СО Пландиште (26.11.2018.)
23. седница СО Пландиште (17.09.2018.)
22. седница СО Пландиште (10.08.2018.)
21. седница СО Пландиште (06.06.2018.)
20. седница СО Пландиште (20.04.2018.)
19. седница СО Пландиште (16.03.2018.)
18. седница СО Пландиште (20.12.2017.)
17. седница СО Пландиште (30.11.2017.)
16. седница СО Пландиште (06.10.2017.)

15. седница СО Пландиште (14.07.2017.)
14. седница СО Пландиште (28.06.2017.)

13. седница СО Пландиште (25.05.2017.)
12. седница СО Пландиште (30.03.2017.)

11. седница СО Пландиште (09.03.2017.)
10. седница СО Пландиште (06.02.2017.)
9. седница СО Пландиште (28.12.2016.)
8. седница СО Пландиште (22.12.2016.)
7. седница СО Пландиште (19.10.2016.)
6. седница СО Пландиште (22.07.2016.)
5. седница СО Пландиште (06.07.2016.)
4. седница СО Пландиште (27.06.2016.)
3. седница СО Пландиште (08.06.2016.)
2. седница СО Пландиште (24.05.2016.)
1. (конститутивна) седница СО Пландиште (24.05.2016.)

Седнице претходног сазива

33. седница СО Пландиште (31.03.2016.)
32. седница СО Пландиште (23.12.2015.)
31. седница СО Пландиште (30.11.2015.)
30. седница СО Пландиште (06.11.2015.)
29. седница СО Пландиште (07.08.2015.)
28. седница СО Пландиште (16.07.2015.)
27. седница СО Пландиште (17.06.2015.)
26. седница СО Пландиште (29.05.2015.)
25. седница СО Пландиште (13.03.2015.)
24. седница СО Пландиште (27.02.2015.)
23. седница СО Пландиште (29.12.2014.)
22. седница СО Пландиште (27.11.2014.)
21. седница СО Пландиште (06.11.2014.)
20. седница СО Пландиште (26.09.2014.)
19. седница СО Пландиште (30.06.2014.)
18. седница СО Пландиште (23.05.2014.)
17. седница СО Пландиште (27.02.2014.)
16. седница СО Пландиште (17.01.2014.)
II свечана седница СО Пландиште (27.12.2013.)
15. седница СО Пландиште (20.12.2013.)
14. седница СО Пландиште (28.11.2013.)
13. седница СО Пландиште (24.09.2013.)
12. седница СО Пландиште (25.06.2013.)
11. седница СО Пландиште (12.06.2013.)
10. седница СО Пландиште (20.05.2013.)
9. седница СО Пландиште (24.04.2013.)
8. седница СО Пландиште (26.02.2013.)
I свечана седница СО Пландиште (27.12.2012.)
7. седница СО Пландиште (27.12.2012.)
6. седница СО Пландиште (18.12.2012)
5. седница СО Пландиште (20.11.2012)