РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-182/2019-I
Датум: 25.09.2019. године
П л а н д и ш т е

 

На основу члана 42. став 1. Статута oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште“, број 30/2018) и члана 32. и  члана 67. став 1.  Пословника о раду Скупштине oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште“, број 19/2008 и 10/2015)

 

С А З И В А М

 

32. седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у уторак 01.10.2019. године са почетком у 10,00 часова у малој сали у згради СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

1. Предлог Решења о престанку мандата одборника у Скупштини општине Пландиште,

Известилац: Жељко Јакововић

2. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Пландиште,

Известилац: Жељко Јакововић

3. Избор члана Општинског већа општине Пландиште,

Известилац: Јован Репац

4. Давање Мишљења на примедбе Председника општине Пландиште на чл. 4. Нацрта закона о изменама и допуна Закона о територијалној организацији Републике Србије достављене Министарству државне управе и локалне самоуправе,

Известилац: Золтан Ковач

5. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину за период јануар-јун 2019. године,

Известилац: Јожеф Борош

6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (трећи допунски буџет),

Известилац: Јожеф Борош

7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште,

Известилац: Ленуца Богдановић

8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште,

Известилац: Раде Сурла

9. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште,

Известилац: Милан Росић

10. Разматрање Извештаја о пословању са Извештајем за утрошена средства из буџета општине Пландиште и Финансијског извештаја ЈП „Полет“ Пландиште за 2018. годину,

Известилац: Милан Селаковић

11. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе  „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2018/2019 годину,

Известилац: Биљана Јоксимовић

12. Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2019/2020 годину,

Известилац: Биљана Јоксимовић

13. Предлог Решења о разрешењу председника Комисије за представке и жалбе,

Известилац: Ана Марија Пинтер

14. Предлог Решења о избору председнице Комисије за представке и жалбе,

Известилац: Ана Марија Пинтер

15. Одборничка питања.

 

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033.

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм.

Седнице Скупштине Општине

29. седница СО Пландиште (21.06.2019.)
28. седница СО Пландиште (13.06.2019.)
27. седница СО Пландиште (18.04.2019.)
26. седница СО Пландиште (15.03.2019.)
25. седница СО Пландиште (20.12.2018.)
24. седница СО Пландиште (26.11.2018.)
23. седница СО Пландиште (17.09.2018.)
22. седница СО Пландиште (10.08.2018.)
21. седница СО Пландиште (06.06.2018.)
20. седница СО Пландиште (20.04.2018.)
19. седница СО Пландиште (16.03.2018.)
18. седница СО Пландиште (20.12.2017.)
17. седница СО Пландиште (30.11.2017.)
16. седница СО Пландиште (06.10.2017.)

15. седница СО Пландиште (14.07.2017.)
14. седница СО Пландиште (28.06.2017.)

13. седница СО Пландиште (25.05.2017.)
12. седница СО Пландиште (30.03.2017.)

11. седница СО Пландиште (09.03.2017.)
10. седница СО Пландиште (06.02.2017.)
9. седница СО Пландиште (28.12.2016.)
8. седница СО Пландиште (22.12.2016.)
7. седница СО Пландиште (19.10.2016.)
6. седница СО Пландиште (22.07.2016.)
5. седница СО Пландиште (06.07.2016.)
4. седница СО Пландиште (27.06.2016.)
3. седница СО Пландиште (08.06.2016.)
2. седница СО Пландиште (24.05.2016.)
1. (конститутивна) седница СО Пландиште (24.05.2016.)

Седнице претходног сазива

33. седница СО Пландиште (31.03.2016.)
32. седница СО Пландиште (23.12.2015.)
31. седница СО Пландиште (30.11.2015.)
30. седница СО Пландиште (06.11.2015.)
29. седница СО Пландиште (07.08.2015.)
28. седница СО Пландиште (16.07.2015.)
27. седница СО Пландиште (17.06.2015.)
26. седница СО Пландиште (29.05.2015.)
25. седница СО Пландиште (13.03.2015.)
24. седница СО Пландиште (27.02.2015.)
23. седница СО Пландиште (29.12.2014.)
22. седница СО Пландиште (27.11.2014.)
21. седница СО Пландиште (06.11.2014.)
20. седница СО Пландиште (26.09.2014.)
19. седница СО Пландиште (30.06.2014.)
18. седница СО Пландиште (23.05.2014.)
17. седница СО Пландиште (27.02.2014.)
16. седница СО Пландиште (17.01.2014.)
II свечана седница СО Пландиште (27.12.2013.)
15. седница СО Пландиште (20.12.2013.)
14. седница СО Пландиште (28.11.2013.)
13. седница СО Пландиште (24.09.2013.)
12. седница СО Пландиште (25.06.2013.)
11. седница СО Пландиште (12.06.2013.)
10. седница СО Пландиште (20.05.2013.)
9. седница СО Пландиште (24.04.2013.)
8. седница СО Пландиште (26.02.2013.)
I свечана седница СО Пландиште (27.12.2012.)
7. седница СО Пландиште (27.12.2012.)
6. седница СО Пландиште (18.12.2012)
5. седница СО Пландиште (20.11.2012)