РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-155/2018-I
Датум: 11.09.2018. године
П л а н д и ш т е

 

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 32. став 2,  члана 67. став 1. и члана 68. став 3. Пословника о раду Скупштине Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 19/2008 и 10/2015)

 

С А З И В А М

 

23. седницу Скупштине Општине Пландиште, која ће се одржати у понедељак 09.2018. године са почетком у 10,00 часова у малој сали у згради СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о приступању доношењу Статута општине Пландиште,

Известилац: Јован Репац

2. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину за период јануар-јун 2018. године,

Известилац: Јожеф Борош

3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (други допунски буџет),

Известилац: Јожеф Борош

4. Предлог Одлуке о финансирању капиталних инвестиција у 2018. години,

Известилац: Бранка Пантић

5. Предлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите Општине Пландиште за период 2019-2023,

Известилац: Ђурђевка Тафра

6. Предлог Одлуке о одређивању локације за одлагање инертног отпада,

Известилац: Наташа Боројевић

7. Разматрање Финансијског извештаја ЈП „Полет“ Пландиште за 2017. годину,

Известилац: Милан Селаковић

8. Предлог Решења о давању назива улица и заселака на територији Општине Пландиште,

Известилац: Золтан Ковач

9. Предлог Решења о разрешењу члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине,

Известилац: Ана Марија Пинтер

10. Предлог Решења о избору члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине,

Известилац: Ана Марија Пинтер

11. Одборничка питања.

 

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033.

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм.

Седнице претходног сазива

33. седница СО Пландиште (31.03.2016.)
32. седница СО Пландиште (23.12.2015.)
31. седница СО Пландиште (30.11.2015.)
30. седница СО Пландиште (06.11.2015.)
29. седница СО Пландиште (07.08.2015.)
28. седница СО Пландиште (16.07.2015.)
27. седница СО Пландиште (17.06.2015.)
26. седница СО Пландиште (29.05.2015.)
25. седница СО Пландиште (13.03.2015.)
24. седница СО Пландиште (27.02.2015.)
23. седница СО Пландиште (29.12.2014.)
22. седница СО Пландиште (27.11.2014.)
21. седница СО Пландиште (06.11.2014.)
20. седница СО Пландиште (26.09.2014.)
19. седница СО Пландиште (30.06.2014.)
18. седница СО Пландиште (23.05.2014.)
17. седница СО Пландиште (27.02.2014.)
16. седница СО Пландиште (17.01.2014.)
II свечана седница СО Пландиште (27.12.2013.)
15. седница СО Пландиште (20.12.2013.)
14. седница СО Пландиште (28.11.2013.)
13. седница СО Пландиште (24.09.2013.)
12. седница СО Пландиште (25.06.2013.)
11. седница СО Пландиште (12.06.2013.)
10. седница СО Пландиште (20.05.2013.)
9. седница СО Пландиште (24.04.2013.)
8. седница СО Пландиште (26.02.2013.)
I свечана седница СО Пландиште (27.12.2012.)
7. седница СО Пландиште (27.12.2012.)
6. седница СО Пландиште (18.12.2012)
5. седница СО Пландиште (20.11.2012)