РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-247/2018-I
Датум: 14.12.2018. године
П л а н д и ш т е

 

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 32. и  члана 67. став 1.  Пословника о раду Скупштине Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 19/2008 и 10/2015)

 

С А З И В А М

 

25. седницу Скупштине Општине Пландиште, која ће се одржати у четвртак 20.12.2018. године са почетком у 10,00 часова у малој сали у згради СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

1. Предлог Статута општине Пландиште,

Известилац: Ендре Сабо

2. Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2019. годину,

Известилац: Бранка Пантић

3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама,

Известилац: Александар Савков

4. Предлог Одлуке о измени Одлуке о заштити Споменика природе „Парк дворца Јагодић“,

Известилац: Наташа Боројевић

5. Предлог Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општине Пландиште учествује у финансирању активности одржавања,

Известилац: Милан Радић

6. Предлог Одлуке о проширеним правима финансијске подршке породици са децом,

Известилац: Ленуца Богдановић

7. Предлог Решења о давању сагласности на Анекс уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давању овлашћења председнику општине Пландиште за потписивање Анекса уговора о јавно-приватном партнерству,

Известилац: Раде Сурла

8. Предлог Решења о образовању Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште,

Известилац: Магдалена Тошић

9. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште,

Известилац: Мирослав Петровић

10. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2019. годину,

Известилац: Мирослав Петровић

11. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Историјског архива Бела Црква за 2019. годину,

Известилац: Љиљана Радоњић

12. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Народне библиотеке Пландиште за 2019. годину,

Известилац: Биљана Јуначков

13. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за 2019. годину,

Известилац: др Драго Божић

14. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Центра за социјални рад Пландиште за 2019. годину,

Известилац: Ђурђевка Тафра

15. Разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2019. годину са Календаром активности,

Известилац: Раде Митровски

16. Разматрање Програма пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2019. годину,

Известилац: Милан Селаковић

17. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште за 2019. годину,

Известилац: Софија Трбојевић

18. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда за 2019. годину,

Известилац: Софија Трбојевић

19. Разматрање Финансијског плана Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица за 2019. годину,

Известилац: Софија Трбојевић

20. Разматрање Финансијског плана Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2019. годину,

Известилац: Софија Трбојевић

21. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Банатски Соколац за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

22. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Барице за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

23. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Велика Греда за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

24. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Велики Гај за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

25. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Дужине за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

26. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Јерменовци за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

27. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Купиник за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

28. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Маргита за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

29. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Марковићево за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

30. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Милетићево за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

31. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Пландиште за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

32. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Стари Лец за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

33. Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Хајдучица за 2019. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

34. Одборничка питања.

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм.

Седнице претходног сазива

33. седница СО Пландиште (31.03.2016.)
32. седница СО Пландиште (23.12.2015.)
31. седница СО Пландиште (30.11.2015.)
30. седница СО Пландиште (06.11.2015.)
29. седница СО Пландиште (07.08.2015.)
28. седница СО Пландиште (16.07.2015.)
27. седница СО Пландиште (17.06.2015.)
26. седница СО Пландиште (29.05.2015.)
25. седница СО Пландиште (13.03.2015.)
24. седница СО Пландиште (27.02.2015.)
23. седница СО Пландиште (29.12.2014.)
22. седница СО Пландиште (27.11.2014.)
21. седница СО Пландиште (06.11.2014.)
20. седница СО Пландиште (26.09.2014.)
19. седница СО Пландиште (30.06.2014.)
18. седница СО Пландиште (23.05.2014.)
17. седница СО Пландиште (27.02.2014.)
16. седница СО Пландиште (17.01.2014.)
II свечана седница СО Пландиште (27.12.2013.)
15. седница СО Пландиште (20.12.2013.)
14. седница СО Пландиште (28.11.2013.)
13. седница СО Пландиште (24.09.2013.)
12. седница СО Пландиште (25.06.2013.)
11. седница СО Пландиште (12.06.2013.)
10. седница СО Пландиште (20.05.2013.)
9. седница СО Пландиште (24.04.2013.)
8. седница СО Пландиште (26.02.2013.)
I свечана седница СО Пландиште (27.12.2012.)
7. седница СО Пландиште (27.12.2012.)
6. седница СО Пландиште (18.12.2012)
5. седница СО Пландиште (20.11.2012)