РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-21/2021-I
Датум: 05.03.2021. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 34. став 1. и 38. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, и 47/2018), члана 42. став 1. и члана 50. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 48. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019 и 23/2020)

С А З И В А М

6. седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у петак 12.03.2021. године са почетком у 10,00 часова у ДАК-у у свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште због мера на превенцији и спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

  1. Постављење Заменика секретара Скупштине општине Пландиште

Известилац: Горан Доневски

  1. Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2020. годину,

Известилац: Бранка Пантић

  1. Предлог Одлуке о о усвајању Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021-2025,

Известилац: Магдалена Тошић

  1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште

Известилац: Раде Сурла

5. Предлог Одлуке о Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења,

              Известилац: Александра Одавић Мак

6. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2021. годину

Известилац: Игор Ђорђевски

  1. Предлог Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2021. годину,

Известилац: Игор Ђорђевски

  1. Разматрање Програма рада Историјског архива Бела Црква за 2021. годину,

Известилац: Љиљана Радоњић

9. Предлог Решења о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Известилац: Зоран Мајкић

  1. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,

Известилац: Владан Младеновић

  1. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица

Известилац: Владан Младеновић

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Доневски, дипл. економиста

Седнице Скупштине Општине

 

Седнице сазива 2016-2020

35. седница СО Пландиште (24.02.2020.)
34. седница СО Пландиште (20.12.2019.)
33. седница СО Пландиште (05.12.2019.)
32. седница СО Пландиште (01.10.2019.)
31. седница СО Пландиште (21.08.2019.)
30. седница СО Пландиште (29.07.2019.)
29. седница СО Пландиште (21.06.2019.)
28. седница СО Пландиште (13.06.2019.)
27. седница СО Пландиште (18.04.2019.)
26. седница СО Пландиште (15.03.2019.)
25. седница СО Пландиште (20.12.2018.)
24. седница СО Пландиште (26.11.2018.)
23. седница СО Пландиште (17.09.2018.)
22. седница СО Пландиште (10.08.2018.)
21. седница СО Пландиште (06.06.2018.)
20. седница СО Пландиште (20.04.2018.)
19. седница СО Пландиште (16.03.2018.)
18. седница СО Пландиште (20.12.2017.)
17. седница СО Пландиште (30.11.2017.)
16. седница СО Пландиште (06.10.2017.)

15. седница СО Пландиште (14.07.2017.)
14. седница СО Пландиште (28.06.2017.)

13. седница СО Пландиште (25.05.2017.)
12. седница СО Пландиште (30.03.2017.)

11. седница СО Пландиште (09.03.2017.)
10. седница СО Пландиште (06.02.2017.)
9. седница СО Пландиште (28.12.2016.)
8. седница СО Пландиште (22.12.2016.)
7. седница СО Пландиште (19.10.2016.)
6. седница СО Пландиште (22.07.2016.)
5. седница СО Пландиште (06.07.2016.)
4. седница СО Пландиште (27.06.2016.)
3. седница СО Пландиште (08.06.2016.)
2. седница СО Пландиште (24.05.2016.)
1. (конститутивна) седница СО Пландиште (24.05.2016.)

Седнице сазива 2012-2016

33. седница СО Пландиште (31.03.2016.)
32. седница СО Пландиште (23.12.2015.)
31. седница СО Пландиште (30.11.2015.)
30. седница СО Пландиште (06.11.2015.)
29. седница СО Пландиште (07.08.2015.)
28. седница СО Пландиште (16.07.2015.)
27. седница СО Пландиште (17.06.2015.)
26. седница СО Пландиште (29.05.2015.)
25. седница СО Пландиште (13.03.2015.)
24. седница СО Пландиште (27.02.2015.)
23. седница СО Пландиште (29.12.2014.)
22. седница СО Пландиште (27.11.2014.)
21. седница СО Пландиште (06.11.2014.)
20. седница СО Пландиште (26.09.2014.)
19. седница СО Пландиште (30.06.2014.)
18. седница СО Пландиште (23.05.2014.)
17. седница СО Пландиште (27.02.2014.)
16. седница СО Пландиште (17.01.2014.)
II свечана седница СО Пландиште (27.12.2013.)
15. седница СО Пландиште (20.12.2013.)
14. седница СО Пландиште (28.11.2013.)
13. седница СО Пландиште (24.09.2013.)
12. седница СО Пландиште (25.06.2013.)
11. седница СО Пландиште (12.06.2013.)
10. седница СО Пландиште (20.05.2013.)
9. седница СО Пландиште (24.04.2013.)
8. седница СО Пландиште (26.02.2013.)
I свечана седница СО Пландиште (27.12.2012.)
7. седница СО Пландиште (27.12.2012.)
6. седница СО Пландиште (18.12.2012)
5. седница СО Пландиште (20.11.2012)