РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75/2020-I
Датум: 07.07.2020. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 56. став 3. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 31. став 1. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 7. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019)

С А З И В А М

  1. (конститутивну) седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у петак 21.08.2020. године са почетком у 10,00 часова у малој сали СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1. Извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима;

2. Именовање чланова Верификационог одбора;

3. Разматрање извештаја Верификационог одбора;

4. Доношење одлуке о потврђивању мандата одборника;

5. Полагање заклетве изабраних одборника;

6. Избор председника Скупштине општине Пландиште;

7. Избор заменика председника Скупштине општине Пландиште;

8. Постављење секретара Скупштине општине Пландиште.

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст.инж.менаџм.

НАПОМЕНА:

Седница ће се одржати уз примену важећих мера на превенцији и спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

На седницу обавезно понети Уверење о избору за одборника Скупштине општине Пландиште које је издала Општинска изборна комисија.

Сазив за 1. (конститутивну) седницу Скупштине општине Пландиште  која је заказана за 21.08.2020. године објављен је и на интернет презентацији Општине Пландиште: www.plandiste-opstina.rs, у делу Локална власт, Скупштина општине, седнице Скупштине општине.

Уз позив за ову седницу одборницима се доставља:

  • Извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима,
  • Статут општине Пландиште,
  • Пословник Скупштине општине Пландиште,
  • Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе у Пландишту и
  • Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе у Србији.
Седнице Скупштине Општине

35. седница СО Пландиште (24.02.2020.)
34. седница СО Пландиште (20.12.2019.)
33. седница СО Пландиште (05.12.2019.)
32. седница СО Пландиште (01.10.2019.)
31. седница СО Пландиште (21.08.2019.)
30. седница СО Пландиште (29.07.2019.)
29. седница СО Пландиште (21.06.2019.)
28. седница СО Пландиште (13.06.2019.)
27. седница СО Пландиште (18.04.2019.)
26. седница СО Пландиште (15.03.2019.)
25. седница СО Пландиште (20.12.2018.)
24. седница СО Пландиште (26.11.2018.)
23. седница СО Пландиште (17.09.2018.)
22. седница СО Пландиште (10.08.2018.)
21. седница СО Пландиште (06.06.2018.)
20. седница СО Пландиште (20.04.2018.)
19. седница СО Пландиште (16.03.2018.)
18. седница СО Пландиште (20.12.2017.)
17. седница СО Пландиште (30.11.2017.)
16. седница СО Пландиште (06.10.2017.)

15. седница СО Пландиште (14.07.2017.)
14. седница СО Пландиште (28.06.2017.)

13. седница СО Пландиште (25.05.2017.)
12. седница СО Пландиште (30.03.2017.)

11. седница СО Пландиште (09.03.2017.)
10. седница СО Пландиште (06.02.2017.)
9. седница СО Пландиште (28.12.2016.)
8. седница СО Пландиште (22.12.2016.)
7. седница СО Пландиште (19.10.2016.)
6. седница СО Пландиште (22.07.2016.)
5. седница СО Пландиште (06.07.2016.)
4. седница СО Пландиште (27.06.2016.)
3. седница СО Пландиште (08.06.2016.)
2. седница СО Пландиште (24.05.2016.)
1. (конститутивна) седница СО Пландиште (24.05.2016.)

Седнице претходног сазива

33. седница СО Пландиште (31.03.2016.)
32. седница СО Пландиште (23.12.2015.)
31. седница СО Пландиште (30.11.2015.)
30. седница СО Пландиште (06.11.2015.)
29. седница СО Пландиште (07.08.2015.)
28. седница СО Пландиште (16.07.2015.)
27. седница СО Пландиште (17.06.2015.)
26. седница СО Пландиште (29.05.2015.)
25. седница СО Пландиште (13.03.2015.)
24. седница СО Пландиште (27.02.2015.)
23. седница СО Пландиште (29.12.2014.)
22. седница СО Пландиште (27.11.2014.)
21. седница СО Пландиште (06.11.2014.)
20. седница СО Пландиште (26.09.2014.)
19. седница СО Пландиште (30.06.2014.)
18. седница СО Пландиште (23.05.2014.)
17. седница СО Пландиште (27.02.2014.)
16. седница СО Пландиште (17.01.2014.)
II свечана седница СО Пландиште (27.12.2013.)
15. седница СО Пландиште (20.12.2013.)
14. седница СО Пландиште (28.11.2013.)
13. седница СО Пландиште (24.09.2013.)
12. седница СО Пландиште (25.06.2013.)
11. седница СО Пландиште (12.06.2013.)
10. седница СО Пландиште (20.05.2013.)
9. седница СО Пландиште (24.04.2013.)
8. седница СО Пландиште (26.02.2013.)
I свечана седница СО Пландиште (27.12.2012.)
7. седница СО Пландиште (27.12.2012.)
6. седница СО Пландиште (18.12.2012)
5. седница СО Пландиште (20.11.2012)