РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-130/2019-I
Датум: 14.06.2019. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 42. став 1. Статута oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште“, број 30/2018) и члана 32. и  члана 67. став 1.  Пословника о раду Скупштине oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште“, број 19/2008 и 10/2015)

С А З И В А М

29. седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у петак 21.06.2019. године са почетком у 10,00 часова у малој сали у згради СО Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1.Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2018. годину,

Известилац: Јожеф Борош

2.Предлог Одлуке о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама,

Известилац: Магдалена Тошић

3.Предлог Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката,

Известилац: Золтан Ковач

4.Предлог Одлуке о поступку предлагања кандидата за чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Пландиште,

Известилац: Золтан Ковач

5.Разматрање Извештаја о раду Општинског већа општине Пландиште за 2018. годину,

Известилац: Јован Репац

6.Разматрање Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању са годишњим обрачуном Историјског архива Бела Црква за 2018. годину,

Известилац: Љиљана Радоњић

7.Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Народне библиотеке Пландиште у 2018. години,

Известилац: Биљана Јуначков

8.Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја прихода и расхода по завршном рачуну Културно образовног центра „Вук Караџић” Пландиште за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Известилац: Мирослав Петровић

9.Разматрање Извршења плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за период 01.01.2018.-31.12.2018.

Известилац: др Драго Божић

10.Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад Пландиште за 2018. годину и Финансијског извештаја за финансирање из општинског буџета за 2018. годину,

Известилац: Ђурђевка Тафра

11.Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Црвеног крста Пландиште за 2018. годину,

Известилац: Раде Митровски

12.Разматрање Финансијског извештаја Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за период од 01. јануара до 31. децембра 2018. годину,

Известилац: Бранислав Црњански

13.Одборничка питања.

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм.

Седнице Скупштине Општине

27. седница СО Пландиште (18.04.2019.)
26. седница СО Пландиште (15.03.2019.)
25. седница СО Пландиште (20.12.2018.)
24. седница СО Пландиште (26.11.2018.)
23. седница СО Пландиште (17.09.2018.)
22. седница СО Пландиште (10.08.2018.)
21. седница СО Пландиште (06.06.2018.)
20. седница СО Пландиште (20.04.2018.)
19. седница СО Пландиште (16.03.2018.)
18. седница СО Пландиште (20.12.2017.)
17. седница СО Пландиште (30.11.2017.)
16. седница СО Пландиште (06.10.2017.)

15. седница СО Пландиште (14.07.2017.)
14. седница СО Пландиште (28.06.2017.)

13. седница СО Пландиште (25.05.2017.)
12. седница СО Пландиште (30.03.2017.)

11. седница СО Пландиште (09.03.2017.)
10. седница СО Пландиште (06.02.2017.)
9. седница СО Пландиште (28.12.2016.)
8. седница СО Пландиште (22.12.2016.)
7. седница СО Пландиште (19.10.2016.)
6. седница СО Пландиште (22.07.2016.)
5. седница СО Пландиште (06.07.2016.)
4. седница СО Пландиште (27.06.2016.)
3. седница СО Пландиште (08.06.2016.)
2. седница СО Пландиште (24.05.2016.)
1. (конститутивна) седница СО Пландиште (24.05.2016.)

Седнице претходног сазива

33. седница СО Пландиште (31.03.2016.)
32. седница СО Пландиште (23.12.2015.)
31. седница СО Пландиште (30.11.2015.)
30. седница СО Пландиште (06.11.2015.)
29. седница СО Пландиште (07.08.2015.)
28. седница СО Пландиште (16.07.2015.)
27. седница СО Пландиште (17.06.2015.)
26. седница СО Пландиште (29.05.2015.)
25. седница СО Пландиште (13.03.2015.)
24. седница СО Пландиште (27.02.2015.)
23. седница СО Пландиште (29.12.2014.)
22. седница СО Пландиште (27.11.2014.)
21. седница СО Пландиште (06.11.2014.)
20. седница СО Пландиште (26.09.2014.)
19. седница СО Пландиште (30.06.2014.)
18. седница СО Пландиште (23.05.2014.)
17. седница СО Пландиште (27.02.2014.)
16. седница СО Пландиште (17.01.2014.)
II свечана седница СО Пландиште (27.12.2013.)
15. седница СО Пландиште (20.12.2013.)
14. седница СО Пландиште (28.11.2013.)
13. седница СО Пландиште (24.09.2013.)
12. седница СО Пландиште (25.06.2013.)
11. седница СО Пландиште (12.06.2013.)
10. седница СО Пландиште (20.05.2013.)
9. седница СО Пландиште (24.04.2013.)
8. седница СО Пландиште (26.02.2013.)
I свечана седница СО Пландиште (27.12.2012.)
7. седница СО Пландиште (27.12.2012.)
6. седница СО Пландиште (18.12.2012)
5. седница СО Пландиште (20.11.2012)