Na osnovu člana 34. stav 1. i 38. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, i 47/2018), člana 42. stav 1. i člana 50. stav 2. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 30/2018) i člana 48. stav 1. i 102. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2019 i 23/2020)

S A Z I V A M

13. sednicu Skupštine opštine Plandište, koja će se održati u sredu 24.11.2021. godine sa početkom u 10,00 časova u u DAK-u u svečanoj sali Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište zbog mera na prevenciji i sprečavanju širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I     R E D

  1. Predlog Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu (Treći rebalans),

Izvestilac: Branka Pantić

  1. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za period januar-septembar 2021. godine,

Izvestilac: Jožef Boroš

  1. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

Izvestilac: Zoran Brdar

  1. Predlog Rešenja o imenovanju članova Lokalnog Saveta roditelja opštine Plandište,

Izvestilac: Magdalena Tošić

5. Odbornička pitanja.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Goran Donevski, dipl. ekonomista

Materijal za 2. tačku predloženog dnevnog reda zbog obimnosti dostavlja se na cd-u.

 

 

Sednice Skupštine Opštine