REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-75/2020-I
Datum: 07.07.2020. godine
P l a n d i š t e

Na osnovu člana 56. stav 3. Zakona o lokalnim izborima („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020), člana 31. stav 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 30/2018) i člana 7. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2019)

S A Z I V A M

  1. (konstitutivnu) sednicu Skupštine opštine Plandište, koja će se održati u petak 21.08.2020. godine sa početkom u 10,00 časova u maloj sali SO Plandište.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I     R E D

1. Izveštaj Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima;

2. Imenovanje članova Verifikacionog odbora;

3. Razmatranje izveštaja Verifikacionog odbora;

4. Donošenje odluke o potvrđivanju mandata odbornika;

5. Polaganje zakletve izabranih odbornika;

6. Izbor predsednika Skupštine opštine Plandište;

7. Izbor zamenika predsednika Skupštine opštine Plandište;

8. Postavljenje sekretara Skupštine opštine Plandište.

Molim Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak javite na telefon: 861-033.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Endre Sabo, mast.inž.menadžm.

NAPOMENA:

Sednica će se održati uz primenu važećih mera na prevenciji i sprečavanju širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Na sednicu obavezno poneti Uverenje o izboru za odbornika Skupštine opštine Plandište koje je izdala Opštinska izborna komisija.

Saziv za 1. (konstitutivnu) sednicu Skupštine opštine Plandište  koja je zakazana za 21.08.2020. godine objavljen je i na internet prezentaciji Opštine Plandište: www.plandiste-opstina.rs, u delu Lokalna vlast, Skupština opštine, sednice Skupštine opštine.

Uz poziv za ovu sednicu odbornicima se dostavlja:

  • Izveštaj Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima,
  • Statut opštine Plandište,
  • Poslovnik Skupštine opštine Plandište,
  • Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Plandištu i
  • Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji.