REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-246/2019-I
Datum: 13.12.2019. godine
P l a n d i š t e

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 30/2018) i člana 48. i  člana 102. stav 1.  Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2019)

S A Z I V A M

 

 1. sednicu Skupštine opštine Plandište, koja će se održati u petak 20.12.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u maloj sali u zgradi SO Plandište.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I     R E D

 

 1. Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu,

Izvestilac: Branka Pantić

 1. Predlog Odluke o kontroli prijema i realizacije donacija opštine Plandište,

Izvestilac: Zoltan Kovač

 1. Predlog Odluke o obavljanju delatnosti dimničarskih usluga,

Izvestilac: Strahinja Brekić

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima,

Izvestilac: Strahinja Brekić

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja,

Izvestilac: Strahinja Brekić

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o javnim parkiralištima,

Izvestilac: Strahinja Brekić

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene,

Izvestilac: Strahinja Brekić

 1. Razmatranje Godišnjeg programa poslovanja JP „Polet“ Plandište za 2020. godinu,

Izvestilac: Milan Selaković

 1. Razmatranje Programa rada Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2020. godinu,

Izvestilac: Ljiljana Radonjić

 1. Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2020. godinu,

Izvestilac: Miroslav Petrović

 1. Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Narodne biblioteke Plandište za 2020. godinu,

Izvestilac: Biljana Junačkov

 1. Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za 2020. godinu,

Izvestilac: dr Drago Božić

 1. Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Centra za socijalni rad Plandište za 2020. godinu,

Izvestilac: Đurđevka Tafra

 1. Razmatranje Osnova programskih aktivnosti i Finansijskog plana Crvenog krsta Plandište za 2020. godinu,

Izvestilac: Rade Mitrovski

 1. Razmatranje Finansijskog plana Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište za 2020. godinu,

Izvestilac: Sava Divljakov

 1. Razmatranje Finansijskog plana Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda za 2020. godinu,

Izvestilac: Višnja Manojlović

 1. Razmatranje Finansijskog plana Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica za 2020. godinu,

Izvestilac: Miroslav Maričić

 1. Razmatranje Finansijskog plana Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2020. Godinu,

Izvestilac: Lia Skumpija

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Banatski Sokolac za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Barice za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Velika Greda za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Veliki Gaj za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Dužine za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Jermenovci za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Kupinik za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Margita za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Markovićevo za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Miletićevo za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Plandište za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Stari Lec za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Hajdučica za 2020. godinu,

Izvestilac: Branislav Matijević

 1. Predlog Rešenja o razrešenju zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Opštinske izborne komisije opštine Plandište,

Izvestilac: Ana Marija Pinter

 1. Predlog Rešenja o imenovanju zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Opštinske izborne komisije opštine Plandište,

Izvestilac: Ana Marija Pinter

 1. Odbornička pitanja.

 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Endre Sabo, mast. inž. menadžm.