Овде можете преузети СТАТУТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, Службени лист бр. 16; 02.09.2008.; стр. 178.

 

  1. „Одлука о измени Статута Општине Пландиште“, Службени лист бр. 17; 28.12.2012.; стр. 425.
  2. „Одлука о промени Статута Општине Пландиште“, Службени лист бр. 15; 27.02.2015.; стр. 70.