Ovde možete preuzeti STATUT OPŠTINE PLANDIŠTE, Službeni list br. 16; 02.09.2008.; str. 178.

 

  1. „Odluka o izmeni Statuta Opštine Plandište“, Službeni list br. 17; 28.12.2012.; str. 425.
  2. „Odluka o promeni Statuta Opštine Plandište“, Službeni list br. 15; 27.02.2015.; str. 70.