Нова, 100. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 07.03.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 10 тачака.

После усвајања записника са 98. и 99. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште а након тога и Предлога Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2019. годину. На дневном реду предстојеће седнице су и Утврђивање Предлога Програма коришћења средстава од наплата накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2019. годину,  утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште за период јануар – децембар 2018. године, Предлог Закључка о утврђивању Нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште и организовању јавне расправе, Предлог Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у 2018. години и Предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште.

Претпоследња и последња тачка  сазива нове 100. седнице Општинског већа су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица, а након тога и текућа питања.

Комплетан Сазив за 100. седницу Општинског Већа са материјалом можете погледати овде.