Двадесет седма седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 17.06.2021. године. За дневни ред предстојеће седнице предложене су 33 тачке.

Већници ће на овој седници утврђивати предлоге: Одлуке о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2020. годину, Одлуке о правим изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2021. годину (Први ребаланс), Одлуке о ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште, Одлуке о условима и мерама за уклањање објеката, Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање, Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у општини Пландиште у 2021. години и Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације.

Након тога ће се разматрати Извештаји о раду и финансијком пословању за 2020. годину и утврђивти предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Историјског архива Бела Црква, Народне библиотеке Пландиште, Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Дома здравља „1.октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште и Црвеног крста Пландиште. За Предшколску установу „Срећно детињство“ Пландиште и ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, већници ће разматрати Финансијски извештај а након тога ће утврђивати предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за период 01. јануар – 31. децембар 2020. годину.

Затим ће се утврђивати предлози Решања о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица за 2020. годину.

На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа наћи ће се и предлог Решења о одређивању годишњег одмора за 2020. годину начелнику Општинске управе општине управе.

Претпследња и последња тачка су, захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.