Na osnovu člana 14. i člana 15. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik RS“, broj 15/2016, 68/2020 i 136/2020), člana 29. stav 1. tačka 10. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS“, broj 87/2018), člana 9g Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS“, broj 66 od 07. maja 2020, 93 od 01. jula 2020, 94 od 03. jula 2020, 100 od 16. jula 2020, 109 od 21. avgusta 2020, 111 od 28. avgusta 2020, 120 od 02. oktobra 2020, 122 od 09. oktobra 2020, 126 od 23. oktobra, 138 od 15. novembra 2020, 141 od 21. novembra 2020.) i člana 19. Izmene i dopune Pravilnika o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Plandište broj 06-52/2020-II od 13.05.2020. godine, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Plandište na sednici održanoj 24.11.2020. godine, doneo je Naredbu o izmeni i dopuni naredbe o primeni preventivnih mera u opštini  Plandište za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Kompletnu Naredbu možete pogledati OVDE.