znak-sportski-savez1-300x206Спортски савез Пландиште је непрофитна, невладина организација у коју су удружени спортски клубови и савези са територије општине Пландиште.

Одлуку о пријему у цланство Спортског савеза доноси Управни одбор, а члан може постати клуб или савез који потпише приступницу, достави свој Статут усаглашен са Статутом Спортског савеза и решење о регистрацији клуба или савеза код надлежног министарства.

Спортски савез Пландишта је асоцијација спортских организација општине Пландишта.

Председник: Селаковић Јовица
Секретар: Пуђа Милан
Адреса: Војводе Путника 58/II, 26360 Пландиште
Телефон: 013/862-338
E-mail: sportplandiste@yahoo.com

Циљеви спортског савеза
  • Стварање квалитетног и ефектног спортског система са учесником у његовом средишту;
  • Повећање броја активних учесника у физичким активностима;
  • Повећање броја активних спортиста;
  • Стручно усавршавање спортских учитеља и тренера;
  • Развијање снажног осећаја локалног идентитета кроз спортске активности;
  • Стварање услова за развој врхунских спортских достигнућа;
  • Обезбеђивање стабилне базе финансирања спорта;
  • Координирање активности везаних за изгрању и одржавање спортских објеката;
  • Финансирање активности Спортског савеза.

 

Начин финансирања

Средства за рад Спортски савез Пландишта обезбедјују се из буџета СО Пландиште, донација спонзора и маркетиншким активностима.

У будућности знатно већа пажња биће усмерена на пропагандно – маркетиншке активности које би требале да обезбеде средства за планиране развојне активности.