ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 29. Зкона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр. 36/2009), објављује Обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину.

Комплетно Обавештење можете прузети овде.

Решење можете преузети овде.

 

Scroll to Top