Overu potvrde o životu na obrascu koji korisnicima određenih prava u inostranstvu (penzijskog osiguranja…) dostavlja nadležni organ strane države vrši opštinska uprava (matičar) u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorima kojima se regulišu ostvarivanja određenih penzionih i socijalnih prava naših državljana u inostranstvu.

OPŠTINSKA UPRAVA