Opštinska uprava opštine Plandište, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i br.36/2009),  objavljuje:

OBAVEŠTENJE

O DONETIM REŠENJIMA KOJIMA JE UTVRĐENO DA NIJE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosilaca dole navedenih projekata sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku doneta su dole navedena Rešenja kojima je utvrđeno da za predmetne projekte nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekata, uz primenu propisanih minimalnih uslova, važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta:

 1. BIOGAS TECHNOLOGY ONE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2891 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-44/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY TWO” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2895 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-45/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY THREE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2894 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-46/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY FOUR” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2893 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-47/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY FIVE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2892 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-48/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY SIX” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2896 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-49/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY SEVEN”doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2900 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-50/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

8.  BIOGAS TECHNOLOGY EIGHT” doo Vršac, doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc.  br. 2899 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-51/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY NINE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2898 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-52/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

     10. BIOGAS TECHNOLOGY TEN” doo Vršac, doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2897 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-53/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY ELEVEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2902 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-54/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY TWELVE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2906 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-55/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY THIRTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2905 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-56/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY FOURTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2904 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-57/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY FIFTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2903 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-58/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY SIXTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2907 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-59/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY SEVENTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2911 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-60/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY EIGHTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2910 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-61/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

 1. BIOGAS TECHNOLOGY NINETEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2909 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-62/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

    20. BIOGAS TECHNOLOGY TWENTY” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, Projekat „Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna“ biogasno postrojenje na kat. parc. br. 2908 KO Margita i laguna na katastarskoj parceli broj 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Rešenje broj 501-63/2019-02-IV od 26.12.2019. godine

Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08) .

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, a podnosi se preko ovog organa.