U skladu sa tačkom 46. Uputstva o obaveštavanju javnosti o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (“Službeni vojni list“, broj 3/2015), a radi realizacije obaveze propisanih zakonom, opština Plandište vrši medijsko upoznavanje stanovništva opštine Plandište o aktivnostima Centra Ministarstva odbrane Pančevo.

Centar Ministarstva odbrane Pančevo, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs rezervnih oficira Vojske Srbije za uput na dobrovoljno služenje vojnog roka u mesecu decembru i na Kurs za rezervne oficira u mesecu martu.

Više informacija može se dobiti u Centru Ministarstva odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića 1, Pančevo na brojeve telefona 013/326 – 165 i 013/319 – 759, ili u Kancelariji Ministarstva odbrane Vršac, adresa Svetosavski trg 10, Vršac na brojeve telefona 013/837 – 020 i 013/839 – 694.

Kompletan tekst obaveštenja za javnost i javnog oglasa možete pogledati na sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs OVDE.

Centar Ministarstva odbrane Pančevo