Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Vesti

Obaveštenјe o urađenom Nacrtu integrisane dozvole za operatera “Vindija” d.o.o. iz Lajkovca

10.02.2017. Komentari su zatvoreni

Obaveštava se zainteresovana javnost  da je Opštinska uprava Opštine Plandište uradila nacrt integrisane dozvole za operatera ”VINDIJA” d.o.o. iz Lajkovca, broj 501-32/2014-02-IV od 19.12.2014,  za rad celokupnog postrojenja i obavlјanje aktivnosti intenzivnog uzgoj živine, na lokaciji katastarske parcele 2039/2 Katastarska opština Plandište u Plandištu.
Uvid u urađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, ul. Vojvode Putnika 38, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10-14 časova, ili na sajtu Opštine Plandište, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.
Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišlјenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Nacrt dozvole se može preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE

9.02.2017. Komentari su zatvoreni

Dana 14.02.2017. godine u 11:00 časova u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače ”Mihailo Palov”, Omladinski trg broj 1, Vršac, amfiteatar, održaće se promocija vojnih škola i vojnog poziva. Promociju vrše starešine i učenici Vojnih škola. Pozivamo učenike srednjih i osnovnih škola, kao i njihove roditelje, da prisustvuju promociji vojnih škola i vojnog poziva.

Centar Ministarstva odbrane Vršac

JAVNI OGLAS

25.11.2016. Komentari su zatvoreni

Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružijem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovde.

OBAVEŠTENJE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA

24.11.2016. Komentari su zatvoreni

Obaveštavamo vas da je 29. decembra 2015. godine Narodna Skupština Republike Srbije donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Jednom od osnovnih izmena Zakona propisano je da pravna lica mogu da ostvare pravo prvenstva zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.

Kompletan tekst Obaveštenja možete pogledati ovde.

Kompletna Uredba o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

VAŽNO OBAVEŠTENJE – IZMENE ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

7.06.2016. Komentari su zatvoreni

Poštovani građani,

Obaveštavamo Vas da 08.06.2016. godine, na snagu stupaju nove izmene Zakona o opštem upravnom postupku. Novim izmenama zakona predviđeno je, u skladu sa načelima delotvornosti i ekonomičnosti postupka, da organ može od stranke da zahteva samo podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija, dok se uvid u podatke o kojima se vodi službena evidencija, njihovo pribavljanje i obrada vrše po službenoj dužnosti. Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku.

NAJAVA 1. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

20.05.2016. Komentari su zatvoreni

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za utorak, 24.05.2016. godine. Na dnevnom redu konstitutivne  sednice Skupštine opštine Plandište je ukupno 6  tačaka. Nakon Izveštaja Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Plandište, slede izbor Verifikacionog odbora, potvrdjivanje mandata novoizabranim odbornicima u Skupštini opštine Plandište,  izbor predsednika Skupštine opštine Plandište, izbor zamenika predsednika Skupštine opštine Plandište i postavljenje sekretara Skupštine opštine Plandište.

SVEČANA DODELA NAGRADA NAJBOLJIM STUDENTIMA

19.05.2016. Komentari su zatvoreni

U subotu 21. maja 2016. u 10 časova u Sali Skupštine opštine Plandište održaće se svečanost povodom dodele novčanih nagrada najboljim studentima. Nagrade će dodeliti predsednik opštine Milan Selaković.

Svečano otvaranje “Teretane na otvorenom”

1.10.2015. Komentari su zatvoreni

Pozivamo Vas na svečano otvaranje „Teretane na otvorenom“ u Plandištu koju je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta preko Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou.
Uz prisustvo državnog sekretara za sport i omladinu Nenada Borovčanina, otvaranje je planirano za petak, 09. oktobar 2015. godine sa početkom u 1200 u Plandištu, ulica Vojvode Putnika 60. (otvoreni sportsko-rekretaivni centar u dvorištu OŠ „Dositej Obradović“).

IZVEŠTAJ 102. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

23.09.2015. Komentari su zatvoreni

Poslednja, 102. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u ponedeljak, 21.09.2015. godine. Na dnevnom redu 102. sednice Opštinskog veća bilo je ukupno 5 tačaka. Nakon usvajanja zapisnika sa 100. i 101. sednice, većnici su razmatrali Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan upravljanja Spomenikom prirode “Park dvorca Jagodić” koji je pozitivno ocenio i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Detaljnije…

NAJAVA 102. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

19.09.2015. Komentari su zatvoreni

Nova, 102. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za ponedeljak, 21.09.2015.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 5 tačaka. Nakon usvajanja zapisnika sa 100. I 101.sednice, većnici će  razmatrati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan upravljanja Spomenikom prirode “Park dvorca Jagodić” i Predlog Zaključka o usvajanju Sedme izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2015.godinu. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda predstojeće 102. sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.