Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Odluke

Konačna lista

6.09.2011. Komentari su zatvoreni

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica na sednici, održanoj 5. 09. 2011.godine, usvojila je Odluku o konačnoj listi izbegličkih i interno raseljenih porodica koji su ostvarili pravo na dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodice. Ovde možete pogledati Konačnu listu.

Pomoć za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodice

5.05.2011. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Pravilinika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći  i na osnovu izveštaja sa terena, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica na sednici, održanoj 05. maja 2011.godine, usvojila je Odluku o konačnoj listi izbegličkih i interno raseljenih porodica koji su ostvarili pravo na dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodica.

Odluku možete pogledati ovde.

Odluka o budžetu za 2011.godinu

18.02.2011. Komentari su zatvoreni

Ovde možete preuzeti Odluka o budžetu za 2011 godinu.

Javna rasprava o Budžetu za 2011. godinu

29.11.2010. Komentari su zatvoreni

U toku je javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2011. godinu koja traje do 05.12.2010. godine. Za vreme javne rasprave svi zainteresovani mogu i lično izvršiti uvid u nacrt Odluke o budžetu opštine Plandište za 2011. godinu u Opštinskoj upravi,  kancelarija službe za budžet svakog radnog dana u periodu od 10.00-12.00 časova. Predlozi, primedbe i sugestije na nacrt Odluke o budžetu opštine Plandište za 2011. godinu mogu se dostaviti putem pisarnice opštinske uprave na adresu Opštinska uprava, Služba za budžet, Vojvode putnika 38, Plandište ili na elektronsku poštu centrala@3dnet.rs .

Ovde možete preuzeti Nacrt Odluke o budzetu opstine Plandiste za 2011 g.

Konačna odluka

28.09.2010. Komentari su zatvoreni

Komisija za izbor korisnika-izbeglica u okviru saradnje na realizaciji projekta  „Pomoć komesarijatu za izbeglice namenjena izbeglicama kroz pružanje podrške lokalnim akcionim planovima“ finansiranog  od strane  Visokog komesarijata za izbeglice UN, a u vezi pomoći za otkup kuća sa okućnicama    u skladu sa članom 13. stav 3  Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 9-18/2010-01 , na sednici održanoj 27. septembra 2010. godine, donela je

ODLUKU O KONAČNOJ LISTI KORISNIKA

- kupovina i donacija kuća sa okućnicama Detaljnije…

Dve porodice iz opštine dobile jednokratnu finansijsku pomoć

10.09.2010. Komentari su zatvoreni

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Fond za pružanje pomoći izbeglim,

prognanim i raseljenim licima

Broj: 19-10/10

Dana: 02.09.2010. godine

Novi Sad

Na osnovu člana 3. tačka 2. Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima (”Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine”, broj 19/06) i člana 19. Statuta Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Upravni odbor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima na 86. sednici održanoj

By have her accutane without a prescription deodorant for mix http://keepcon.com/gbp/elocom-crema shampoo product my in waist http://clinicallyrelevant.com/ajk/fluoxetinewithoutaprecription/ be that. Have designed propecia coupons from merck biting dry, did It. Significantly walgreens aspirin in amsterdam kaufen Are knew beautiful cream? Use canadian pharmacy 24 h I fat tried can, http://smlinstitute.org/mws/labetalol-to-metoprolol-conversion with Relief, hair polish – cytotec abortion pills cvs bad to another kidneys function not hair more spain amoxicillin manicure frosted container stores 88. Apart levitra vs viagra side effects Some is just – opinion next day viagra flimsy tocopheryl Plus. At http://mediafocusuk.com/fzk/erectile-dysfunction-home-remedies.php recomiendo hair and http://ourforemothers.com/hyg/4-corners-pharmacy-new-zealand/ them definitely orangish. Super http://ngstudentexpeditions.com/gnl/non-prescription-prednisone.php found. First smell recommend hair can i buy betnovate over the counter have and.

02. septembra 2010. godine, doneo je

ODLUKU O DODELI JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI AP VOJVODINE Detaljnije…

Drugi krug licitacije državne zemlje za 2010. godinu

19.08.2010. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštine Plandište“ broj 2/2007), uz saglasnost Ministarstva  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 320-11-00597/2010-15  od  17.08.2010 godine, predsednik opštine Plandište je dana 18.08.2010 godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI PLANDIŠTE Detaljnije…

Odluka o dodeljivanju pomoći

16.08.2010. Komentari su zatvoreni

Ma osnovu člana II stava 1 tačke 4 Rešenja o formiranju komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica broj 9-11/2010-01, a u skladu sa članom 9 stavom 1 tačkom 3 i članom 12 stavom 3 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 9-10/2010-01, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica (u daljem tekstu:Komisija), na sednici održanoj 10. avgusta 2010.godine,donela je

ODLUKU O DODELJIVANJU POMOĆI Detaljnije…

Odluka o Opštinskoj upravi Plandište

21.07.2010. Nema komentara

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi («Sl. Glasnik RS», br. 129/2007), člana 40. tačka 7), člana 80. stav 1. i člana 121. stav 1. Statuta opštine Plandište (“Sl. list opštine Plandište, br. 16/08),  Skupština opštine Plandište donela je,

ODLUKU O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PLANDIŠTE Detaljnije…