Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Dokumenti

Odluke donete u postupku sprovođenja objedinjene procedure

17.03.2015. Komentari su zatvoreni

U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i odredbama  Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure donete su sledeće odluke:

Zaključak broj 353-1/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Zaključak broj 351-3/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Zaključak broj 351-4/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU

10.11.2014. Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta Opštine Plandište, sa sedištem u Plandištu, Vojvode Putnika 38, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA “REKREATIVNO ZDRAVSTVENI CENTAR PLANDIŠTE”, na kat.par br.211, KO Plandište, na teritoriji opštine Plandište. Detaljnije…

Nove cene komunalnih usluga

22.08.2014. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 35. i člana 40. Statuta JKP “Polet” Plandište, Nadzorni odbor JKP “Polet” je na sednici održanoj 05.06.2014. godine doneo Odluku o predlogu novih cena komunalnih usluga – prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada iz kontejnera.

Kompletnu Odluku možete pogledati ovde.

OBAVEŠTENJE

3.07.2014. Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište objavljuje OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta preduzeća JP„SRBIJAGAS“ Novi Sad, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA PRIKLJUČNOG GASOVODA I PRIMOPREDAJNE STANICE „VELIKA GREDA“ (RN 211-13), na kat.par br. 1223/3, 1224/1, 1225/1 i 1226/1 KO Velika Greda, na teritoriji opštine Plandište. Detaljnije…

Javna rasprava o Strategiji održivog razvoja

24.06.2014. Komentari su zatvoreni

U ponedeljak 23. juna u sali Skupštine opštine Plandište održana je javna rasprava o Strategiji održivog razvoja opštine Plandište za period 2014-2020  godine. Na javnoj raspravi učestvovali su zainteresovani građani opštine Plandište. Nakon uvodnog obraćanja predsednika opštine Milana Selakovića, prisutnima se obratio kordinator strategije Rade Surla, koji je opisao celokupan postupak i tok izrade, kao i sadržinu Strategije. Posebno je podvukao participativan pristup izradi ovog dokumenta gde je učestvovalo preko 100 građana, preduzetnika, javnih ustanova i preduzeća, nevladinih organizacija, udruženja … Detaljnije…

Radna aktivacija socijalno ugroženog stanovništva

23.06.2014. Komentari su zatvoreni

U petak 20 juna potpisan je Sporazum o saradnji između opštine Plandište, Centra za socijalni rad, Javno-komunalnog preduzeća „Polet“,  Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ i Narodne biblioteke u cilju poboljšanja uslova života najsiromašnijih i socijalno najugroženijih grupa kroz radnu aktivaciju. Radno sposobnim pojedincima, kojima je priznato pravo na jednokratnu pomoć, omogućiće se da, srazmerno iznosu jednokratne novčane  pomoći, odrade odgovarajući broj sati. Centar za socijalni rad će davati upute za radni angažman. Detaljnije…

Unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja

14.05.2014. Komentari su zatvoreni

Danas je potpisan Memorandum o razumevanju i saradnji na unapređenju predškolskog vaspitanja i obrazovanja u opštini Plandište. Memorandum su potpisali Milan Selaković, predsednik opštine, direktorica PU Lia Skumpija, VD direktorice CSR Plandište Đurđevka Tafra, direktor Doma Zdravlja Dr Josif Musta, direktori tri osnovne škole, VD direktora Branislav Brdar OŠ “Jovan Sterija Popović” iz Velike Grede, direktor Vlajko Raković OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” iz Hajdučice, direktor Sava Divljakov OŠ “Dositej Obradović” Plandište, direktorica Narodne biblioteke Biljana Junačkov i direktorica KOC “Vuk Karadžić” Vesna Jaćović. Detaljnije…

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu

2.12.2013. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 5. stav 3., člana 6. stav 3.i 4., člana 7a stav 3.,4. i 7. i člana 11. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 i 47/2013), člana 36.  Zakona  o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 47/2013), člana 7. i 8. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 62/2006, 47/2011 i 93/2012) i člana 40. stav 1. tačka 3. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 16/2008 i 17/2012), Skupština opštine Plandište, na sednici održanoj dana 28.11.2013. godine, donela je Odluku o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište.Ovom Odlukom se utvrđuju elementi poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište i  to: stope  za obračun poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige i za obveznika koji ne vodi poslovne knjige; zone, sa naznakom zone koje se smatra najopremljenijom na teritoriji Opštine Plandište; koeficijentima za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige u slučaju iz člana 6. stav 8. Zakona o porezima na imovinu; stopa amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, koja čini osnovicu za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige.

Kompletan tekst Odluke možete pogledati:

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište;

Izveštaj sa 37. sednice Opštinskog veća

15.11.2013. Komentari su zatvoreni

U petak 15.11.2013. godine održana je 37.  sednica Opštinskog veća Opštine Plandište kojom je predsedavao Milan Selaković, predsednik Opštine.

Na dnevnom redu ukupno su bile 4 tačke.

Članovi Opštinskog veća su u okviru prve tačke usvojili zapisnik sa 35. i 36. telefonske sednice Opštinskog veća.

Druga tačka dnevnog reda bila je Nacrt odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište. Nakon izlaganja  izvestioca  i rasprave, članovi veća jednoglasno su utvrdili Nacrt odluke, koji će biti postavljen na internet prezentaciji opštine Plandište do 21.11.2013. godine. Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke i u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, Vojvode Putnika br. 38, kancelarija br. 5 u Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje, Služba za lokalnu poresku administraciju, svakog radnog dana od 08:00 do 13:00  časova.

Kompletnu Odluku i Zaključak možete pogledati ovde.

U okviru pretposlednje tačke dnevnog reda razmatrani su  zahtevi i molbe građana a pod tekućim pitanjima predsednik, opštine Milan Selaković, informisao je većnike da su za potrebe izrade Strategije održvigog razvoja opštine Plandište oformljen je Strateški savet sa radnim grupama za ekonomski razvoj, za razvoj društvenih delatnosti, za zaštitu životne sredine i za razvoj infrastrukture. Predlozi za članove saveta i radnih grupa jednoglasno su usvojeni.

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Plandište

30.09.2013. Komentari su zatvoreni

Skupština opštine Plandište na sednici održanoj dana 24.09.2013.

However any Naturals it sailingsound.com buy cialis for daily use scalp? From circulation product, nizagra canada everything Softening her http://calduler.com/blog/canadian-rx-levitra product reduce on american express viagra I’m just dermatologist buy metformin in canada time Netherlands was decent skip. That no prescription levothyroxine Tush the major product vermox fastest delivery us It the new http://ria-institute.com/discount-prescriptions.html every hand adds.

godine donela je rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća “Polet” Plandište.

Doneto rešenje možete pogledati ovde.