Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Rešenja

Treća sednica Skupštine opštine

27.08.2012. Komentari su zatvoreni

Na trećoj sednici Skupštine opštine koja je održana 21.avgusta 2012.godine, prisustvovao je 21 odbornik. Na dnevnom redu bilo je 14 tačaka, među kojima, je formiran Štab za vanredne situacije, razrešen je dosadašnji direktor KOC “Vuk Karadžić” i imenovan nov vršilac dužnosti. Takođe su imenovani novi saveti i to za mlade, rodnu ravnopravnost, za zapošljavanje, razvoj i zaštitu lokalne samouprave i za primenu Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera. Odlukom većine odbornika razrešena su tri člana Upravnog odbora PU “Srećno detinjstvo” koje predlaže lokalna samouprava i imenovani su novi. Detaljnije…

Rešenje o odobravanju regresiranja troškova prevoza

17.08.2012. Komentari su zatvoreni

Predsednik opštine Plandište, Milan Selaković, dana 17. avgusta 2012.godine, doneo je Rešenje o odobravanju regresiranja troškova prevoza učenika srednjih škola po posebnim kriterijumima za septembar-decembar 2012. godine.
Ovim Rešenjem odobrava se regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koja svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta gde se nalazi srednja škola po posebnim kriterijumima za SEPTEMBAR-DECEMBAR 2012. godine.
Ovo rešenje primenjivaće se od 01. septembra 2012. godine do 31.decembra 2012. godine.

Rešenje

Regres za studente

12.01.2012. Komentari su zatvoreni

Studenti koji su ostvarili pravo na regresiranje mesečnih karata po javnom pozivu od 23.avgusta 2011. godine imaće pravo na besplatnu mesečnu kartu od februara do kraja maja 2012. godine. Reč je o studentima koji imaju prebivalište na području opštine, koji svakodnevno putuju, školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija i nisu korisnici usluge smeštaja, studentskih stipendija i kredita. Sredstva za ove namene obezbedila je opština Plandište i AP Vojvodina.

U prilogu Rešenje i spisak studenata.

Važno OBAVEŠTENJE

6.01.2012. Komentari su zatvoreni

Učenici putnici koji su podneli potrebnu dokumentaciju na početku školske 2011/2012 godine, po Javnom pozivu br.451-25/20011 od 29.07.2011.  ostvariće pravo na regresiranje mesečnih karata za JANUAR – JUN 2012. godine na sledeći način.

1.Opština će snositi troškove mesečnih karata iznad 2000,00 dinara od cene koju naplaćuje STUP “Vršac” umanjenja za komercijalni popust koji daje ovlašćeni prevoznik STUP “Vršac” iz Vršca , za januar i jun 2012.

2.Opština će snositi troškove mesečnih karata iznad 3800,00 dinara od cene koju naplaćuje STUP “Vršac” umanjenja za komercijalni popust koji daje ovlašćeni prevoznik STUP “Vršac” iz Vršca, za februar, mart, april i maj 2012.

3.Opština će snositi troškove mesečnih karata iznad 3000,00 dinara za učenike od cene koju naplaćuje STUP “Vršac” umanjenja za komercijalni popust koji daje ovlašćeni prevoznik STUP “Vršac” iz Vršca, za relacije Margita -Vršac i Jermenovci - Alibunar za februar, mart, april i maj 2012.

4. Učenici završnih razreda pravo na regresiranje mesečnih karata ostvariće po istim kriterijumima do kraja maja 2012.godine.

5. Učenici čije su porodice korisnici novčane socijalne pomoći i dalje ostvaruju pravo na besplatne mesečne karte i oni nisu u obavezi da dođu po potvrde.

6. Izuzetno, pravo na besplatne mesečne karte ostvaruju i učenici čiji su roditelji zaposleni u a.d. “Banatplast”.

PRE KUPOVINE MESEČNIH KARATA POTREBNO JE DA DOĐU PO POTVRDE NA OSNOVU KOJIH ĆE OSTVARITI PRAVO NA REGRES.

POTVRDE SE IZDAJU U PLANDIŠTU, U OPŠTINSKOJ UPRAVI, U KANCELARIJI ZA MLADE SVAKOG DANA OD 7 DO 15 ČASOVA POČEV OD 05.01. 2012.

Prilog: Resenje 2012, Resenje 2012 kriterijumi.

Regresirane mesečne karte za studente

14.10.2011. Komentari su zatvoreni

Predsednik opštine Plandište Zoran Vorkapić, doneo je Resenje o regresiranju troškova prevoza studenata koji svakodnevno putuju za period oktobar – decembar 2011. godine. Opština će snositi troškove mesečnih karata studenata u CELOSTI nakon umanjenja za komercijalni popust koji daje ovlašćeni prevoznik “STUP” – Vršac.

Rešenje možete pogledati ovde.

Regresirane mesečne karte za srednjoškolce

27.09.2011. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 61. i 120. Statuta opštine Plandište (“Sužbeni list opštine Plandište”, br. 16/08), a u skladu sa članom 4 Odluke o pravima građana iz socijalne zaštite („Sl. list opštine Plandište“, br.8/06 i 1/2008), predsednik opštine Plandište, dana 28. 09. 2011.godine, doneo je Rešenje kojim se odobrava regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koja svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta gde se nalazi srednja škola, a koji su dostavili potrebnu dokumentaciju po Javnom pozivu broj 451-25/2011 od 29.07.2011 za OKTOBAR – DECEMBAR 2011. godine. Spisak učenika koji su ostvarili pravo na regersiran prevoz možete pogledati ovde. Neophodne potvrde za ostvarivanje regresiranog prevoza možete podići u Kancelariji za mlade od srede 28. Septembra u vremenu od 7 – 15 sati.

Regresiranje mesečnih karata srednjoškolaca

29.09.2010. Komentari su zatvoreni

 

Na osnovu člana 61.stav 1. tač.3. i člana 120.Statuta opštine Plandište (“Sužbeni list opštine Plandište”, br. 16/08), predsednik opštine Plandište, dana 28.09. 2010. godine, doneo je

  REŠENJE   O ODOBRAVANJU REGRESIRANJA

DELA CENE AUTOBUSKIH KARATA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA VAN KRITERIJUMA Detaljnije…

Rešenje regresiranje troškova preboza studenata

19.08.2010. Komentari su zatvoreni

REPUBLIKA SRBIJA -APV
OPŠTINA PLANDIŠTE
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj:612-5/2010-01
Dana: 17.08. 2010.god.
P L A N D I Š T E

Na osnovu člana 61.stav 1. tač.3. i člana 120.Statuta opštine Plandište (“Sužbeni list opštine Plandište”, br. 16/08), predsednik opštine Plandište, dana 29. 03. 2010. godine, doneo je

 REŠENJE
O REGRESIRANJU TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA
KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA SEPTEMBAR 2010.GODINE Detaljnije…

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola

19.08.2010. Komentari su zatvoreni

REPUBLIKA SRBIJA -APV
OPŠTINA PLANDIŠTE
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 451-17/2010-01
Dana:17.08.2010.godine
P L A N D I Š T E

Na osnovu člana 61. člana 120. Statuta opštine Plandište  (“Sl. list opštine Plandište”, br. 16/2008) a u skladu sa Rešenjem o utvrđivanju kriterijuma za regresiranje troškova prevoza  srednjoškolaca u međumesnom saobraćaju za školsku 2010/2011 godinu broj 451-16/2010-01  predsednik opštine, dana 17.08. 2010. godine, doneo je

 R E Š E NJ E

O ODOBRAVANJU REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO POSEBNIM KRITERIJUMIMA ZA  SEPTEMBAR-DECEMBAR 2010. GODINE Detaljnije…

Kriterijumi za regresiranje troškova prevoza srednjoškolaca

19.08.2010. Komentari su zatvoreni

REPUBLIKA SRBIJA -APV
OPŠTINA PLANDIŠTE
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 451-16/2009-01
Dana:17. 08.2010.godine
P L A N D I Š T E

 Na osnovu člana 61. člana 120. Statuta opštine Plandište  (“Sl. list opštine Plandište”, br. 16/2008), a u skladu sa članom 4. stavom 1 tačkom 1 Odluke o pravima građana iz socijalne zaštite (“Sl. list opštine Plandište, br. 8/2006, 1/2008), a na osnovu predloga Centra za socijalni rad,  predsednik opštine, dana 17. 08. 2010. godine, doneo je

 R E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA  SREDNJOŠKOLACA U MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU ZA ŠKOLSKU 2010/2011 GODINU Detaljnije…