Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Javne nabavke

Pokreće se postupak javne nabavke 23/2016

8.12.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 23/2016 čiji je predmet Javna nabavka male vrednosti radova na pošlјunčavanju ulica Ive Milutinovića i ulice Đure Jakšića   u naselјenom mestu Margita, u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete pogledati ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 22/2016

18.11.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 22/2016 čiji je predmet Javna nabavka male vrednosti usluga ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE U PERIODU OD 15.11.2016. GODINE DO 31.03.2017. GODINE u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka možete pogledati/preuzeti ovde.

Odluku o obustavi postupka možete pogledati/preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 19/2016

10.11.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 19/2016 čiji je predmet Javna nabavka radova “Izrada, opremanje i povezivanje istražno-eksploatacionog bunara u naseljenom mestu Dužine i stručni nadzor – podeljena u dve partije:

I Partija:Izrada,     opremanje     i     povezivanje     istražno-eksploatacionog bunara u naseljenom mestu Dužine  Oznaka   iz   opšteg   rečnika   nabavke   –45000000 – građevinski radovi
II Partija:Stručni nadzor  Oznaka   iz   opšteg   rečnika   nabavke   –71247000 – Nadzor građevinskih radova

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. 

Odluku o dodeli ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – Partija II možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 18/2016

28.10.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 18/2016 čiji je predmet Javna nabavka male vrednosti dobara “Nabavka građevinskog materijala za  pobolјšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na teritoriji opštine Plandište” u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 21/2016

26.10.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 21/2016 čiji je predmet Javna nabavka radova - Realizacija projekta sanacije osnovne škole i fiskulturne sale „Dositej Obradović“ u Plandištu u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 20/2016

19.10.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 20/2016 čiji je predmet Javna nabavka usluge “Nabavka radova na obeležavanјu horizontalne saobraćajne signalizacije u Plandištu” u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 17/2016

20.07.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 17/2016 čiji je predmet Javna nabavka usluge Prevoza učenika srednjih škola i usluge prevoza studenata sa teritorije Opština Plandište za školsku 2016/2017 – podelјena u dve partije, u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za Pratiju broj 1 možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za Pratiju broj 2 možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 16/2016

20.07.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka drva za ogrev za potrebe kancelarije za smanjenje siromaštva“, JNMV 16/2016,  interni  br. 4-150/2016-II u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br.15/2016

6.06.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti – „Nabavka električne energije“, broj JNMV 15/2016, interni br. 4-135/2016-II  u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 14/2016

27.05.2016. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka tonera za laserske štampače, trake za matrične štampače i fax filmove(original)“, broj JNMV 14/2016, interni br. 4-131/2016-02-IV  u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.