Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Konkursi

KONKURS ZA NOVČANU POMOĆ STUDENTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA ŠKOLSKU 2016/2017 GODINU

16.01.2017. Komentari su zatvoreni

Raspisuje se konkurs za novčanu pomoć studentima prve godine fakulteta, odnosno umetničkih akademija, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Plandište, za školsku 2016./2017. godinu. Konkurs je otvoren od 16.01.2017. do  03.02.2017. godine.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde.

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini

13.01.2017. Komentari su zatvoreni

Odlukom o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu, sredstva u iznosu od 5.300.000,00 dinara namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.
Konkursom se sufinansiraju sledeće mere:
1. sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini – 5.000.000,00 RSD
2. sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na jeziku nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Plandište u 2017. godini – 300.000,00 RSD
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Plandište; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac 1.1.   Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja – možete pruzeti ovde.

Obrazac 1.2.  Budžet projekta – možete pruzeti ovde.

Obrazac 2.     Narativni i finansijski izveštaj – možete pruzeti ovde.

Izjavu o sukobu interesa možete preuzeti ovde.

KONKURS ZA FINANSIRANJE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTIRANJA MLADIH

16.12.2016. Komentari su zatvoreni
Resurs Centar za beogradski i južnobanatski okrug - Omladinski Savez Srbije uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru Programa – ”Mladi su Zakon”, 12. decembra 2016. godine raspisao je Konkurs za finansiranje Omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih. Pravo učešća, imaju omladinske organizacije i neformalne omladinske grupe. Rok za podnošenje popunjenog obrasca za pisanje predloga projekta, do 15. januara 2017. godine.
Kompletan tekst Konkursa možete preuzeto ovde.
Obrazac za pisanje predloga projekta mozete preuzeti ovde.

KONAČNA LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI

31.10.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu zaključenom između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Plandište, Komisija za izbor korisnika dana 31.10.2016. godine, utvrdila je  Konačnu listu korisnika za dodelu pomoći. Na Konačnu listu podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.

Konačnu listu možete pogledati ovde.

#Praksam II – program kvalitetnih praksi kao lek za nezaposlenost mladih

21.10.2016. Komentari su zatvoreni

Jedan od glavnih uzroka visoke stope nezaposlenosti mladih jeste neusklađenost kompetencija mladih i potreba tržišta rada, gde čak 86% mladih smatra da im nedostaju praktična znanja za posao za koji su školovani. Programi praksi su se i u Srbiji i u EU pokazali kao efektivan način za smanjenje nezaposlenosti mladih, ali i za razvoj znanja i veština koje se traže na dinamičnom tržištu rada. Istraživanja pokazuju da 81% praktikanata smatra da su upravo tokom prakse razvili veštine koje su im kasnije koristile na poslu.

 Polazeći od toga, Beogradska otvorena škola i Privredna komora Srbije, uz podršku Ministarstva omladine isportaSolidar Suisse – Kancelarije u Srbiji, kao i Američke privredne komore (AmCham), razvile su program #Praksam II –Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse. Cilj programa je da pruži podršku unapređenju zapošljivosti mladih u Srbiji stvaranjem mogućnosti za sticanje radnog iskustva i povezivanje sa svetom rada. Detaljnije…

KONKURS – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

4.10.2016. Komentari su zatvoreni

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje konkurs za dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne), konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo, konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje, konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima, konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda i konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov.

Kompletan tekst konkursa kao i prijavne obrasce možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede .

OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE

29.08.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08 – dr.zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštine Plandište“ broj 2/07), predsednik opštine Plandište je dana 29.08.2016 godine, doneo ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE i raspisuje OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE. Detaljnije…

JAVNI KONKURS

18.07.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka (”Službeni glasnik RS”, br. 95/10) i člana 135. stav 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (”Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10), Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisuje:

  J A V N I    K O N K U R S
   ZA PRIJAVU KANDIDATA
ZA DOBROVOLЈNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM
I KURS ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE

Na dobrovolјno služenje vojnog roka sa oružjem mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2016. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Zainteresovani kandidati prijavu mogu podneti Centru Ministarstva odbrane Vršac svakog radnog dana osim petka u vremenu od 09:00 do 13:00 časova u ulici Svetosavski trg broj 10 u Vršcu.

Prijave se mogu podneti i u Plandištu, u zgradi Suda u opštinskoj kancelariji broj 3, na adresi Vojvode Putnika broj 53, svakog petka u vremenu od 08:45 do 11:00 časova.

Kandidat koji ima prebivalište ili boravište u inostranstvu može podneti prijavu diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Telefon za kontakt: 013/839 – 694 i 013/837 – 020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Centar Ministarstva odbrane
 V R Š A C 

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA U 2016. GODINI

12.07.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošlјavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošlјavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15), kao i na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošlјavanja opštine Plandište za 2016. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošlјavanja za 2016. godinu,  Opština Plandište u saradnji sa  Nacionalnom službom za zapošljavanјe Filijala Vršac raspisuju:  JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENјA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2016. GODINI.

Javni konkurs je otvoren od 12.07.2016, a krajnji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 20.07.2016. godine.

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac Prijave možete preuzeti ovde.

 

DODELJENE VUKOVE DIPLOME

22.06.2016. Komentari su zatvoreni

U Plandištu, u maloj sali Skupštine opštine, u sredu 22. juna 2016. godine sa početkom u 1000 sati održana je prigodna svečanost povodom dodele Vukovih diploma. Pored nagrađenih učenika i njihovih roditelja, svečanosti su prisustvovali zamenik predsednika opštine Goran Donevski, Mihaj Mikša, član Opštinskog veća zadužen za obrazovanje,  Biljana Junačkov direktorka Narodne biblioteke, koja je bila zadužena za odabir knjiga,  direktori osnovnih škola Sava Divljakov, Jasmina Rodić-Čolović i Miroslav Maričić. Predsednik opštine Plandište, Jovan Repac, uručio im je poklon knjige po izboru Narodne biblioteke, Vukove diplome i novčane nagrade u iznosu od 5.000 dinara. Nagrađeno je četrnaestoro učenika. Detaljnije…