Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Obrasci

„Javni radovi 2013“ i „Stručne prakse 2013“

22.05.2013. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Statuta opštine Plandište, Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2013. godinu i Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i opštine Plandište za 2013. godinu, opština PLandište raspisuje Javni konkurs za orgnizovanje i sprovođenje javnih radova kao i za realizaciju programa stručne prakse za 2013 godinu. Detaljnije…