Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Projekti

„SAT ZA NAŠU PLANETU”

23.03.2017. Komentari su zatvoreni

WWF Vas poziva da se i ove godine pridružite akciji „SAT ZA NAŠU PLANETU” u subotu, 25. marta 2017. godine u 20:30 časova po lokalnom vremenu.   „Sat za našu planetu” je globalna akcija u koju se uključuju pojedinci, organizacije, institucije i biznisi sa zajedničkim ciljem – slanje snažne poruke da je moguće nešto preduzeti protiv klimatskih promena i da je moguće promeniti svoje svakodnevne navike za dobrobit planete i samih nas koji na njoj živimo (više informacija na  wwf.rs i earthhour.org).  Počevši od 2009. godine kada je akcija prvi put organizovana u Srbiji, broj gradova i opština koje podržavaju akciju neprestano raste. Globalnoj akciji se 2016. godine u Srbiji pridružilo 85 gradova i opština, a na globalnom nivou skoro 7000 gradova iz 178 zemalja iz svih krajeva sveta.  Akciju ove godine podržava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Gradska uprava Novog Sada, kao i brojne organizacije civilnog društva i kompanije, tako da verujemo da će akcija „Sat za našu planetu 2017” biti još uspešnija od prethodnih. Osnovne informacije o WWF-u.

Pomoć u kući i kućna nega u 2017.

27.12.2016. Komentari su zatvoreni

Predsednik opštine plandište Jovan Repac i direktorka Ekumenske humanitarne organizacije Tilda Đenge-Slifka iz Novog Sada potpisali su  Sporazum o saradnji  u nameri sprovođenja projekta ,,Pomoć u kući i kućna nega“ u 2017. godini sa osnovnim ciljem unapređenja kvaliteta života starih osoba, pružanjem viskokvalitetnih usluga pomoći u kući i kućne nege i njihov duži boravak u porodičnoj sredini, kao i što bolja socijalna inkluzija starih lica u društvo i smanjenje stope nezaposlenosti angažovanjem medicinskih sestara, negovateljica i geronto domaćica u opštini Plandište. Detaljnije…

#Praksam II – program kvalitetnih praksi kao lek za nezaposlenost mladih

21.10.2016. Komentari su zatvoreni

Jedan od glavnih uzroka visoke stope nezaposlenosti mladih jeste neusklađenost kompetencija mladih i potreba tržišta rada, gde čak 86% mladih smatra da im nedostaju praktična znanja za posao za koji su školovani. Programi praksi su se i u Srbiji i u EU pokazali kao efektivan način za smanjenje nezaposlenosti mladih, ali i za razvoj znanja i veština koje se traže na dinamičnom tržištu rada. Istraživanja pokazuju da 81% praktikanata smatra da su upravo tokom prakse razvili veštine koje su im kasnije koristile na poslu.

 Polazeći od toga, Beogradska otvorena škola i Privredna komora Srbije, uz podršku Ministarstva omladine isportaSolidar Suisse – Kancelarije u Srbiji, kao i Američke privredne komore (AmCham), razvile su program #Praksam II –Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse. Cilj programa je da pruži podršku unapređenju zapošljivosti mladih u Srbiji stvaranjem mogućnosti za sticanje radnog iskustva i povezivanje sa svetom rada. Detaljnije…

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA – STAMBENO ZBRINJAVANJE U RS

13.09.2016. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava zaključenim između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u vezi sa Regionalnim projektom stambenog zbrinjavanja i četvrtim potprojektom u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji o dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom Komisija za dodelu sredstava objavljuje Konačnu listu reda prvenstva. Na osnovu ove liste, sa svim navedenim korisnicima biće zaključen ugovor kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze, a radi realizacije dodele pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodeli paketa pomoći.

Konačnu listu možete pogledati ovde.

U Plandištu otvoren Klub za traženje posla

13.09.2016. Komentari su zatvoreni

U ponedeljak, 12. septembra, zamenik predsednika opštine Plandište, Goran Donevski, svečano je otvorio Klub za traženje posla.  Ispred lokane samouprave, otvaranju je prisustvovala i Tatjana Đorđijevski, pomoćnica predsednika opštine Plandište za finansije. Klub za traženje posla predstavlja projekat finansiran od strane EU, koji realizuje NSZ Vršac – ispostava Plandište. Opština Plandište kao partner obezbedila je prostor gde je Klub smešten. Prostorije Kluba nalaze se u ulici Hajduk Veljka 5. (nova zgrada – lamela). Savetnik za zapošljavanje u Klubu, Dejan Borisavljević, naglasio je da Klub priprema nezaposlene da na najbolji način odgovore zahtevima poslodavaca. Detaljnije…

ODRŽANA OBUKA – “I JA SAM VOLONTER”

31.08.2016. Komentari su zatvoreni

 

 

 

U Evropskom centru prijateljstva za decu i omladinu u Hajdučici, 22 i 23 avgusta, održana je obuka za 15-oro mladih sa teritorije opštine Plandište u okviru projekta “I ja sam volonter” koji finansira Ministarstvo omladine i sporta a sprovodi opština Plandište – Kancelarija za mlade. Sam trening (obuka), koji se sastojao od 8 sesija, bio je namenjen prvenstveno mladima koji razmišljaju da postanu volonteri. Detaljnije…

„LION PACK GROUP“ DOO VELIKA GREDA – PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

4.07.2016. Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek  za  opštu u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavljuje OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „LION PACK GROUP“ DOO Velika Greda, Nikole Tesle br.1, podneo je dana 28.06.2016. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, Projekta „Dogradnje hale za proizvodnju kartonske ambalaže, spratnost P+0, Velika Greda,  potes „Okno“  na kat. parc. br. 1708 KO Velika Greda, opština Plandište.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 6, radnim danima u vremenu od 08 do 13 časova.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.       Opštinska uprava će u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Završna konferencija projekta “Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu”

2.02.2016. Komentari su zatvoreni

Završna konferencija projekta “Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu”  održana je 02. februara u 12 časova u Maloj sali opštine Plandište.

Projekat “Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu” finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta RS, grad Pančevo je nosilac projekta, a partneri na projektu su opština Kovačica, opština Plandište i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj “Banat”.

U okviru projekta sprovedena je teorijska obuka za 73 polaznika u tri partnerske opštine, čije su liste upućene mentorskim preduzećima na usvajanje i selekciju kandidata u skladu sa potrebama i maksimalnim brojem koji je planiran za finansiranje sa projekta. Detaljnije…

POMOĆ U KUĆI I KUĆNA NEGA

30.12.2015. Komentari su zatvoreni

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novo Sada i Opština Plandište potpisali su Sporazum o saradnji u nameri sprovođenja projekta ,,Pomoć u kući i kućna nega“. Osnovni cilj projekta je  unapređenja kvaliteta života starih osoba i osoba sa invaliditetom pružanjem viskokvalitetnih usluga pomoći u kući i kućne nege i njihov duži boravak u porodičnoj sredini, kao i što bolja socijalna inkluzija starih i invalidnih lica u društvo kao i smanjenje stope nezaposlenosti angažovanjem medicinskih sestara, negovateljica i geronto domaćica u opštini Plandište. Na projektu će biti angažovano 6 geronto domaćica i negovateljica. Period važenja i primene projekta je od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine a ukupna vredsnost 4 miliona dinara.

„Pomoć u kući“

11.12.2015. Komentari su zatvoreni

Opštini Plandište je odobren projekat „Pomoć u kući“ od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prema Konkursu za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite. U četvrtak 10. decembra potpisan je ugovor  između Ministarstva i Opštine Plandište. Tom prilikom Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. poručio je da vlada ni u narednom budžetu neće smanjivati socijalna davanja ni za jedan jedini dinar. Opština Plandište će sredstvima Republike Srbije  u iznosu od 1.133.929,00 dinara finansirati uslugu „Pomoć u kući“. Ovim projektom,  koji je socijalno zaštitnog karaktera, obezbedila bi se ova usluga za oko 70 lica u 6 mesnih zajednica. Uslugu  će pružati geronto domaćice koje su prošle obuku, a nalaze se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u trajanju od 7 meseci.