Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Projekti

„Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu“ – potpisani Ugovori

16.10.2015. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište, kao partner na projektu „Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu“, u saradnji sa Gradom Pančevom, Opštinom Kovačica i „Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat“ doo Zrenjanin, realizuje projekat pod nazivom:„Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu“, finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Projekat se realizuje sa ciljem smanjenja dugoročne nezaposlenosti i povećanja zapošljivosti mladih u Južnom Banatu.

U sredu 30. septembra 2015. godine, u prostorijama KOC “Vuk Karadžić” Plandište desetoro najuspešnijih, po završenom teorijskom delu obuke,  nezaposlenih mladih svečano je potpisalo trojni ugovor između Opštine Plandište, poslodavca Jasmil-a i nezaposlenih mladih, o sprovođenju stučne prakse u trajanju od tri meseca sa početkom od 1. oktobra 2015. godine. Detaljnije…

Plandište dobilo “Teretanu na otvorenom”

9.10.2015. Komentari su zatvoreni

Danas je u Plandištu svečano otvorena „Teretana na otvorenom“ koju je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta preko Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou. Teretanu je uz prisustvo mnogobrojnih zvanica, građana i mladih kojima je i Teretana prvenstveno namenjena otvorio predsednik opštne Plandište, Milan Selaković. Teretana se nalazi u okviru otvorenog sportsko-rekreativnog centar u dvorištu OŠ „Dositej Obradović“.

Detaljnije…

Svečano otvaranje “Teretane na otvorenom”

1.10.2015. Komentari su zatvoreni

Pozivamo Vas na svečano otvaranje „Teretane na otvorenom“ u Plandištu koju je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta preko Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou.
Uz prisustvo državnog sekretara za sport i omladinu Nenada Borovčanina, otvaranje je planirano za petak, 09. oktobar 2015. godine sa početkom u 1200 u Plandištu, ulica Vojvode Putnika 60. (otvoreni sportsko-rekretaivni centar u dvorištu OŠ „Dositej Obradović“).

Javni poziv nezaposlenim licima za učešće u obukama i obavljanju radne prakse u projektu „Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu“

13.07.2015. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 016/2008, 17/2012 i 3/2015), Ugovora o realizaciji projekta „Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu“ br. 401-01-27/2015-04 koji je zaključen između grada Pančeva i Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2015. godinu, broj: 400-61/2015-I od 17.06.2015. godine, Predsednik opštine Plandište raspisuje Javni poziv nezaposlenim licima za učešće u obukama i obavljanju radne prakse u okviru projekta Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu“.

Opština Plandište, kao partner na projektu „Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu, u saradnji sa Gradom Pančevom, Opštinom Kovačica i „Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat“ doo Zrenjanin, realizuje projekat pod nazivom:Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu(u daljem tekstu: Projekat), finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Projekat se realizuje sa ciljem smanjenja dugoročne nezaposlenosti i povećanja zapošljivosti mladih u Južnom Banatu. Detaljnije…

Predlog Plana upravljanja spomenika prirode “Stari park u Velikom Gaju” 2015 – 2025

30.06.2015. Komentari su zatvoreni

Prema zakonu o zaštiti prirode plan upravljanja zaštićenim područjem je dokument kojim subjekat zadužen za upravljanje zaštićenim područjem planira: mere i aktivnosti zaštite, očuvanja, unapređenja i korišćenja zaštićenog područja; smernice i prioritete za zaštitu i očuvanje prirodnih vrednosti zaštićenog područja, kao i razvojne smernice uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva. Оpština Plandište i Mesna zajednica Veliki Gaj sačinili su predlog Plana upravljanja spomenika prirode „Stari park u Velikom Gaju“ za period 2015 – 2025. godina.

Kompletan prelog Plana upravljanja spomenika prirode „Stari park u Velikom Gaju“ za period 2015 – 2025. godina možete pogledati ovde.

Javni poziv poslodavcima za učešće u projektu „Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu“

18.06.2015. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište, kao partner na projektu „Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu, u saradnji sa Gradom Pančevom, Opštinom Kovačica i „Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat“ doo Zrenjanin, učestvuje u realizaciji projekat pod nazivom:„Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu“ . Projekat je namenjen nezaposlenim, mladim licima do 30 godina starosti i realizuje se sa ciljem smanjenja dugoročne nezaposlenosti i povećanja zapošljivosti mladih u Južnom Banatu. Detaljnije…

„Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu“

15.06.2015. Komentari su zatvoreni

U Plandištu 16.06.2015. sa početkom u 10 sati u maloj Sali SO Plandište održaće se konferencija za medije povodom početka projekta „Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu“ finansiranom od starne MOS. Nosilac projekta je grad Pančevo a parteneri opštine Kovačica, Plandište i Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat iz Zrenjanina. Ukupna vrednost projekta je 4.022.000 RSD a cilj zapošljavanje mladih i omladinsko preduzetništvo.

Teretana na otvorenom

17.04.2015. Komentari su zatvoreni

Opština Plandište je 16.04.2015. potpisala ugovor u Ministarstvu omladine i sporta za dobijeni projekat „Teretana na otvorenom“ na Konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou, u vrednosti od 665.000,00 RSD. Na Konkurs je pristiglo 99 predloga projekata od čega je 35 opština dobilo sredstva za svoje projekte. Od strane Minstarstva omladine i sporta ugovore je potpisao ministar Vanja Udovičić, koji je tom prilikom naglasio da za 35 projekata iz isto toliko gradova širom Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, u skladu sa ekonomskom situacijom, uspelo je da obezbedi 41 milion dinara. Od toga je polovina namenjena upravo za projekte namenjene zapošljavanju mladih i podsticanje omladinskog preduzetništva. Detaljnije…

Konačna lista najboljih studenata

15.04.2015. Komentari su zatvoreni

Komisija za izbor najboljih studenatana sednici održanoj 15. 04. 2015. godine utvrdila je konačnu listi nagrađenih studenata.

Listu možete pogledati ovde.

Obaveštenje – Projekat “Farma brojlera”

29.10.2014. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 25. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Opštinska uprava Opštine Plandište objavljuje OBAVEŠTENJE. Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za  PROJEKAT FARMA BROJLERA“ na kat. parc. br. 1702 KO Hajdučica, na teritoriji opštine Plandište, nosioca projekta  preduzeća „Hajdučica“ AD, Hajdučica, doneto Rešenje o saglasnosti na  studiju o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja broj 501-22/2014-01-IV od 24.10.2014.godine. Sastavni deo ovog rešenja je Izveštaj sa zaključkom Tehničke komisije za ocenu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja od 21.10.2014.godine. Detaljnije…