Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Razno

POZIV ZA GRAĐANE OPŠTINE PLANDIŠTE – SVEČANO PROGLAŠENJE POBEDNIKA PROJEKTA I OTVARANJE WIFI DRVETA

18.07.2017. Komentari su zatvoreni

U četvrtak, 20.07.2016. godine odžaće se svečano otvaranje WiFi drveta kao i uručenje novčane nagrade Domu zdravlja “1.Oktobar”, koju si građani opštine Plandište osvojili svojim učešćem u nagradnoj igri “Uzmi račun i pobedi”. Svečanost će se održati u 16 časova ispred Doma zdravlja, nakon čega će se preći na Trg Saše Jorgovana gde će ministar državne uprave i lokalne samouprave, gospodin Branko Ružić zajedno sa predstavnikom NALED-a, kompanije “Telekom Srbije” i predsednikom opštine Pladnište otvoriti WiFi drvo.

Predsednik opštine Plandište, Jovan Repac pozvao je građane da prisustvuju i uveličaju svečanost.

IZVEŠTAJ SA 15. SEDNICE SO PLANDIŠTE

17.07.2017. Komentari su zatvoreni

U petak, 14.07.2017. godine održana je 15. sednica Skupštine Opštine Plandište. Na dnevnoj redu bilo je šest tačaka. Na ovoj sednici odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (drugi dopusnki budžeti), Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti, kao i ispravke Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Plandište od 21.08.2012. godine, 16.10.2012.godine i 07.08.2015. godine.

NAJAVA 15. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

7.07.2017. Komentari su zatvoreni

15. sednica Skupštine Opštine Plandište zakazana je za 14.07.2017. godine u 10 časova u maloj sali. Na ovoj sednici odbornici će razmatrati 3 tačke dnevnog reda. Izjašnavaće se o predlogu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (drugog dopusnkog budžeta), kao i o predlogu Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti. Kao treća tačka dnevnog reda predložena su odbornička pitanja.

IZVEŠTAJ SA 45. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

7.07.2017. Komentari su zatvoreni

U petak, 07.07.2017. godine, u 9 časova u maloj Sali SO Plandište, održana je 45. sednica Opštinskog veća. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, ukupno je bilo 7 tačaka. Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (drugog dopusnkog budžeta), kao i predlog Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti. Oba predloga  će biti razmatrana i stavljena na glasanje odbnornicim na sledećoj sednici Skupštine Opštine Plandište. Članovi opštinskog veća doneli su i  Zaključak o usvajanju sedme izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu.

Predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Stari Park u Velikom Gaju“ za period 2017-2027. godine

4.07.2017. Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, na osnovu člana 54. stav 6 i 7.  Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br.36/2009, 88/2010 i 91/2010 – ispr..), daje sledeće

 O B A V E Š T E NJ E

Upravljač Spomenikom prirode „Stari Park u Velikom Gaju“ JP „Polet“ Plandište doneo je predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Stari Park u Velikom Gaju“ za period 2017-2027. godine. Uvid u predlog Plana može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10-14 časova ili na sajtu opštine www.plandiste-opstina.rs, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na predlog Plan preko pisarnice Opštinske uprave ili na e-mail natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Stari Park u Velikom Gaju“ za period 2017-2027. godine možete pogledati ovde.

IZVEŠTAJ SA 14. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

3.07.2017. Komentari su zatvoreni

U sredu 26.06.2017. godine odžana je 14. sednica Skupštine opštine Plandište. Na dnevnom redu sednice bilo je 6 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 13. sednice odbornici su doneli Odluku o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2016. godinu, Odluku o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište, kao i Odluku o uslovima za držanje i zaštitu kućnih ljubimaca i domaćih životinja na teritoriji opštine Plandište. Takođe, odbornici su doneli Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Polet” Plandište o uvođenju naknade po vodomeru, kao i  Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću “Polet” Plandište na obavljanje delatnosti gazdovanja šumama i šumskim zemljištem, kao i podizanje novih šuma.

NAJAVA 14. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

27.06.2017. Komentari su zatvoreni

14. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za sredu, 27.06.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 5 tačaka. Odbornici SO Plandište  prvo će razmatrati Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2016.godinu. Nakon tоga odbornicima će biti predstavljen predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište, kao i predlog Odluke o uslovima za držanje i zaštitu kućnih ljubimaca i domaćih životinja na teritoriji opštine Plandište. Takođe, odbornici će razmatrati i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Polet” Plandište o uvođenju naknade po vodomeru, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti Javnom preduzeću “Polet” Plandište na obavljanje delatnosti gazdovanja šumama i šumskim zemljištem, kao i podizanje novih šuma.

OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU KRPELJA

27.06.2017. Komentari su zatvoreni

Dana 29.06.2017. godine u prepodnevnim časovima Preduzeće “EKO-SAN” d.o.o Zemun obaviće suzbijanje krpelja na svim javnim parkovskim i izletišnim površinama na području svih naseljenih mesta Opštine. Za tretitranje koristi se preparat na bazi Lambda-Cihalotrin.

Kontakt:

Nataša Borojević

Broj telefona: 062/8098620

OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU KOMARACA

27.06.2017. Komentari su zatvoreni

Dana 29.06.2017. godine Preduzeće “EKO-SAN” d.o.o Zemun, obaviće zaprašivanje odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji Opštine Plandište. Tretman će se obaviti, zavisno od vremenskih uslova, u terminu između 19 i 23 sata, a vršiće se preparatom Deltametrin. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje 5 kilometara od mesta trovanja.

Kontakt:

Nataša Borojević

Broj telefona: 062/8098620

IZVEŠTAJ SA 44. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

23.06.2017. Komentari su zatvoreni

Poslednja, 44. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u četvrtak, 22.06.2017. godine. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik Opštinskog veća, Jovan Repac je predložio dopunu sa tačkom: Predlog Zaključka o usvajanju Šeste izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu.Dnevni red sa dopunom, jednoglasno je usvojen.

Posle usvajanja zapisnika sa 43. sednice većnici su prvo razmatrali i utvrdili Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna  Prostornog plana Opštine Plandište a nakon toga su utvrdili i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Polet” Plandište o uvođenju naknade za vodomer.

Detaljnije…