Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Razno

U NAGRADNOJ IGRI „UZMI RAČUN I POBEDI“ – OPŠTINA PLANDIŠTE NA TREĆEM MESTU

20.04.2017. Komentari su zatvoreni

Goran Donevski, zamenik predsednika opštine Plandište juče je u Vladi Srbije primio    priznanje za doprinos  borbi protiv sive ekonomije i  nagradu –  wi-fi zonu sa besplatnim internetom  za opštinu Plandište čiji su građani po broju poslatih fiskalnih računa i slipova bili na trećem mestu u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“. Besplatnu internet zonu za period od 15 meseci, opština Plandište dobija zajedno sa još 11 opština. Rečeno  je da će,nakon odabira lokacija, Telekom Srbija postaviti wi-fi zone za najviše 90 dana. Internet preko „wi-fi drveta“ moći će da se koristi u krugu od 150 metara i omogućava povezivanje do 300 korisnika, a opremljeno je i priključcima za punjenje mobilnih telefona i LED osvetljenjem tako da će predstavljati ukras trgova ili parkova.
Na uručivanju priznanja bio je prisutan i Predrag Ćulibrk , generalni direktor Telekoma koji  je zajedno sa NALED-om (Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj) podržao nagradnu igru kroz obezbeđivanje dela nagrada i za građane i za lokalne samouprave jer, kako je rečeno  smatraju da suzbijanje sive ekonomije unapređuje sigurnost građana i predstavlja preduslov boljeg životnog standarda.  Inače,  „wi-fi drvo“ je proizvod domaće pameti, inženjera i konstruktora iz Telekoma i domaćih partnerskih firmi.  Detaljnije…

VASKRŠNJA ČESTITKA

13.04.2017. Komentari su zatvoreni

IZVEŠTAJ SA 37. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

7.04.2017. Komentari su zatvoreni

DODELJENA SREDSTVA ORGANIZACIJAMA CIVINOG DRUŠTVA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

Poslednjom, 37. sednicom Opštinskog veća opštine Plandište koja je održana 04.04.2017. godine, predsedavao je predsednik Opštine i Veća, Jovan Repac. U sazivu je predloženo 5 tačaka dnevnog reda. Članovi Opštinskog veća opštine Plandište prvo su razmatrati Predlog Rešenja o određivanju oblasti za čije praćenje su zaduženi pojedini članovi Opštinskog veća Opštine Plandište koja se uglavnom odnosila na dodelu resora poljoprivrede novom članu Veća, Jozefu Havijeru. Detaljnije…

NAJAVA 37. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

3.04.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 37. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za utorak, 04.04. 2017. godine u 900 sati. U sazivu je predloženo 5 tačaka dnevnog reda. Članovi Opštinskog veća opštine Plandište će prvo razmatrati Predlog Rešenja o određivanju oblasti za čije praćenje su zaduženi pojedini članovi Opštinskog veća Opštine Plandište a nakon toga i o Predlogu Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište za 2017. godinu kao i Predlog Rešenja o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Plandište za 2017. godinu. Pretposlenja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe gradjana i drugih pravnih lica I tekuća pitanja.

IZVEŠTAJ SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE – USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

3.04.2017. Komentari su zatvoreni

Na 12. sednici Skupštine opštine Plandište, kojom je predsedavao Endre Sabo, predsednik Skupštine opštine Plandište odbornici su razmatrali i odlučivali o 21 tački dnevnog reda. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik Skupštine je predložio dopunu sa 2 tačke, usvajanjem ostavke člana Opštinskog veća i izborom novog člana. Detaljnije…

NAJAVA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

28.03.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 12. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 30.03.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 19 tačaka. Odbornici SO Plandište prvo će razmatrati Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Plandište Oline Rodić a zatim slede, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (prvi dopunski budžet), Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predlog Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 36.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA – PREDLOŽEN PRVI DOPUNSKI BUDŽET

27.03.2017. Komentari su zatvoreni

Poslednja, 36. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 24.03.2017. godine. Sednicom je predsedavao predsednik opštine Plandište, Jovan Repac. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik je predložio dopunu dnevnog reda predlogom Rešenja o izmenii Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu jednokratne pomoći u naturi u opštini Plandište. Posle usvajanja zapisnika sa 34. i 35. sednice većnici su prvo razmatrati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu a zatim su utvrdili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište ta 2017. godinu (Prvi dopunski budžet). U okviru ove tačke, rečeno je da se budžet za 2017. godinu projektuje na 474.150,105 dinara. Nakon toga usledio je Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predloga Odluke o izmeni Odluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda i Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanjima i grobljima. Izmene u ovim Odlukama odnose se na kazne.koje će ubuduće, biti fiksne. Detaljnije…

NAJAVA 36. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

24.03.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 36. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 24.03.2017. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice predloženo je 26 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 34. i 35. sednice većnici će prvo razmatrati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu a zatim slede Utvrđivanja, Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište ta 2017. godinu (Prvi dopunski budžet), Predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predloga Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predloga Odluke o izmeni Osluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, Predloga Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanjima i grobljima, Predloga Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište. Detaljnije…

OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU REŠENJA

17.03.2017. Komentari su zatvoreni

OBAVEŠTENJE  O DONOŠENJU  REŠENJA
O IZDAVANJU INTEGRISANE DOZVOLE ZA OPERATERA
„VINDIJA” D.O.O.  IZ  LAJKOVCA

Obaveštava se zainteresovana javnost  da je Opštinska uprava Opštine Plandište donela rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera ”VINDIJA” d.o.o. iz Lajkovca, broj 501-32/2014-02-IV od 14.03.2017. godine,  za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti intenzivnog uzgoj živine, na lokaciji katastarske parcele 2039/2 Katastarska opština Plandište u Plandištu.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, ul. Vojvode Putnika 38, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10-14 časova, ili na sajtu Opštine Plandište www.plandiste-opstina.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole se može preuzeti ovde.

PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI

15.03.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu zaključenom između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Plandište, Komisija za izbor korisnika dana 15.03. 2017. godine, utvrdilaje PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI.

Predlog liste možete pogledati ovde.

Na Predlog liste Podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Predloga liste.