Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Razno

IZVEŠTAJ SA 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

29.05.2017. Komentari su zatvoreni

MILAN SELAKOVIĆ, NOVI DIREKTOR  JP  “POLET ”

Na poslednjoj,  13. sednici Skupštine opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo, pre usvajanja dnevog reda, predložena je dopuna sa još šest tačaka koje se odnose na razrešenja i imenovanja novih članova u Odboru za informisanje, Upravnom odboru KOC”Vuk Kradžić” i Nadzornom odboru Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište.

Odbornici su prvo razmatrali Predlog Godišnjeg programa zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandiše. U okviru ove tačke rečeno je da je u zakupu oko 2000 hektara obradivog zemljišta i da za prvi, naredni zakup ima oko 11 000 hektara u 673 licitacionih jedinica Po osnovu prava prečeg ima 25 zahteva. Nakon toga, odovornici su razmatrali Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koju čine : Svetlana Lazarević, predsednik, Aleksandra Odavić Mak, zamenik predsednika i članovi: Milan Trkulja, Zoran Brdar,  Miroslav Petrović, Ljubomir Stefanović, Aleksandar Veličkovski, Marjan Grbić i Zoran Petković.
Detaljnije…

Izvod iz Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

26.05.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS “broj:61/2006, 65/2008, 41/2009 i 112/2015) i člana 15. tačka 21. Statuta Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“ broj:16/2008, 17/2012 i 3/2015), a uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine broj: 320-11-03726/2017-14 od 15.05.2017 godine, Skupština opštine Plandište na sednici održanoj dana 25.05.2017 godine, donela je Godišnji  program zaštite, uređenja  i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandište za 2017. godinu.

Izvod iz Programa možete pogledati ovde.

NAJAVA 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

22.05.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 13. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 30.05.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 19 tačaka. Odbornici SO Plandište prvo će razmatrati Predlog Godišnjeg programa zaštite, uredjenja I korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandiše, a nakon toga i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Odbornici će na predstojećoj sednici SO Plandište razmatrati i Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište i Predlog Rešenja o imenovanju direktora istog preduzeća kao I Predlog Rešenja o razrešenju člana Komisije za mesne zajednice a nakon toga i Predlog Rešenja o imenovanju člana iste Komisije. Poslednja tačka su odbornička pitanja.

NAJAVA 41. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

17.05.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 41. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 19.05.2017.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 12 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 36, 37, 38, 39. i 40. sednice većnic će prvo utvrdjivati Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandište a nakon toga će utvrđivati Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Na dnevnom redu 41.sednice Opštinskog veća je i Utvrdjivanje Predloga Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište  kao i Utvrdjivanje Predlga Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište.
Detaljnije…

U NAGRADNOJ IGRI „UZMI RAČUN I POBEDI“ – OPŠTINA PLANDIŠTE NA TREĆEM MESTU

20.04.2017. Komentari su zatvoreni

Goran Donevski, zamenik predsednika opštine Plandište juče je u Vladi Srbije primio    priznanje za doprinos  borbi protiv sive ekonomije i  nagradu –  wi-fi zonu sa besplatnim internetom  za opštinu Plandište čiji su građani po broju poslatih fiskalnih računa i slipova bili na trećem mestu u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“. Besplatnu internet zonu za period od 15 meseci, opština Plandište dobija zajedno sa još 11 opština. Rečeno  je da će,nakon odabira lokacija, Telekom Srbija postaviti wi-fi zone za najviše 90 dana. Internet preko „wi-fi drveta“ moći će da se koristi u krugu od 150 metara i omogućava povezivanje do 300 korisnika, a opremljeno je i priključcima za punjenje mobilnih telefona i LED osvetljenjem tako da će predstavljati ukras trgova ili parkova.
Na uručivanju priznanja bio je prisutan i Predrag Ćulibrk , generalni direktor Telekoma koji  je zajedno sa NALED-om (Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj) podržao nagradnu igru kroz obezbeđivanje dela nagrada i za građane i za lokalne samouprave jer, kako je rečeno  smatraju da suzbijanje sive ekonomije unapređuje sigurnost građana i predstavlja preduslov boljeg životnog standarda.  Inače,  „wi-fi drvo“ je proizvod domaće pameti, inženjera i konstruktora iz Telekoma i domaćih partnerskih firmi.  Detaljnije…

VASKRŠNJA ČESTITKA

13.04.2017. Komentari su zatvoreni

IZVEŠTAJ SA 37. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

7.04.2017. Komentari su zatvoreni

DODELJENA SREDSTVA ORGANIZACIJAMA CIVINOG DRUŠTVA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

Poslednjom, 37. sednicom Opštinskog veća opštine Plandište koja je održana 04.04.2017. godine, predsedavao je predsednik Opštine i Veća, Jovan Repac. U sazivu je predloženo 5 tačaka dnevnog reda. Članovi Opštinskog veća opštine Plandište prvo su razmatrati Predlog Rešenja o određivanju oblasti za čije praćenje su zaduženi pojedini članovi Opštinskog veća Opštine Plandište koja se uglavnom odnosila na dodelu resora poljoprivrede novom članu Veća, Jozefu Havijeru. Detaljnije…

NAJAVA 37. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

3.04.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 37. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za utorak, 04.04. 2017. godine u 900 sati. U sazivu je predloženo 5 tačaka dnevnog reda. Članovi Opštinskog veća opštine Plandište će prvo razmatrati Predlog Rešenja o određivanju oblasti za čije praćenje su zaduženi pojedini članovi Opštinskog veća Opštine Plandište a nakon toga i o Predlogu Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište za 2017. godinu kao i Predlog Rešenja o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Plandište za 2017. godinu. Pretposlenja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe gradjana i drugih pravnih lica I tekuća pitanja.

IZVEŠTAJ SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE – USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

3.04.2017. Komentari su zatvoreni

Na 12. sednici Skupštine opštine Plandište, kojom je predsedavao Endre Sabo, predsednik Skupštine opštine Plandište odbornici su razmatrali i odlučivali o 21 tački dnevnog reda. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik Skupštine je predložio dopunu sa 2 tačke, usvajanjem ostavke člana Opštinskog veća i izborom novog člana. Detaljnije…

NAJAVA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

28.03.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 12. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 30.03.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 19 tačaka. Odbornici SO Plandište prvo će razmatrati Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Plandište Oline Rodić a zatim slede, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (prvi dopunski budžet), Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predlog Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima. Detaljnije…