Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Razno

IZVEŠTAJ SA 36.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA – PREDLOŽEN PRVI DOPUNSKI BUDŽET

27.03.2017. Komentari su zatvoreni

Poslednja, 36. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 24.03.2017. godine. Sednicom je predsedavao predsednik opštine Plandište, Jovan Repac. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik je predložio dopunu dnevnog reda predlogom Rešenja o izmenii Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu jednokratne pomoći u naturi u opštini Plandište. Posle usvajanja zapisnika sa 34. i 35. sednice većnici su prvo razmatrati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu a zatim su utvrdili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište ta 2017. godinu (Prvi dopunski budžet). U okviru ove tačke, rečeno je da se budžet za 2017. godinu projektuje na 474.150,105 dinara. Nakon toga usledio je Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predloga Odluke o izmeni Odluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda i Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanjima i grobljima. Izmene u ovim Odlukama odnose se na kazne.koje će ubuduće, biti fiksne. Detaljnije…

NAJAVA 36. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

24.03.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 36. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 24.03.2017. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice predloženo je 26 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 34. i 35. sednice većnici će prvo razmatrati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu a zatim slede Utvrđivanja, Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište ta 2017. godinu (Prvi dopunski budžet), Predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predloga Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predloga Odluke o izmeni Osluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, Predloga Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanjima i grobljima, Predloga Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište. Detaljnije…

OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU REŠENJA

17.03.2017. Komentari su zatvoreni

OBAVEŠTENJE  O DONOŠENJU  REŠENJA
O IZDAVANJU INTEGRISANE DOZVOLE ZA OPERATERA
„VINDIJA” D.O.O.  IZ  LAJKOVCA

Obaveštava se zainteresovana javnost  da je Opštinska uprava Opštine Plandište donela rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera ”VINDIJA” d.o.o. iz Lajkovca, broj 501-32/2014-02-IV od 14.03.2017. godine,  za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti intenzivnog uzgoj živine, na lokaciji katastarske parcele 2039/2 Katastarska opština Plandište u Plandištu.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, ul. Vojvode Putnika 38, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10-14 časova, ili na sajtu Opštine Plandište www.plandiste-opstina.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole se može preuzeti ovde.

PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI

15.03.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu zaključenom između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Plandište, Komisija za izbor korisnika dana 15.03. 2017. godine, utvrdilaje PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI.

Predlog liste možete pogledati ovde.

Na Predlog liste Podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Predloga liste.

IZVEŠTAJ SA 11. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

10.03.2017. Komentari su zatvoreni

Poslednja 11. sednica Skupštine opštine Plandište održana u četvrtak, 09. 03.2017. godine na dnevnom redu je imala ukupno 25 tačaka. Sednicom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo. Odbornici SO Plandište, prvo su razmatrali Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Plandište, Milana Selakovića, a nakon toga i Predlog Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad. U okviru druge tačke je rečeno da se otvaraju veće mogućnosti za Opštinu što se tiče prostornog i urbanističkog planiranja i angažovanja Zavoda za potrebe opštine Plandište. Do sada je, iz AP Vojvodine, prihvatlo 30 opština da budu suosnivači Zavoda. Nakon toga, odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o sprovodjenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište sa predlogom teksta Oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište a nako toga su razmatrali i Programa poslovanja JP ”Polet” Plandište za 2017. godinu. Detaljnije…

NAJAVA 10. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

5.03.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 11. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak 09. 03.2017.godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 25 tačaka. Odbornici SO Plandište, prvo će razmatrati Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Plandište, Milana Selakovića, a nakon toga i Predlog Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad, Prelog odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište sa predlogom teksta Oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište, Razmatranje Programa poslovanja JP”Polet” Plandište za 2017. godinu, Predlor Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Bela Crkva, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Statuta Narodne biblioteka Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja “1. Oktobar” Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja “1. Oktobar”Plandište, Predlog Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Doma zdravlja “1. Oktobar” Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Plandište kao i Predlog Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za socijalni rad Plandište. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 34.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

3.03.2017. Komentari su zatvoreni

ODOBRENA ISPLATA NAGRADA NABOLJIM STUDENTIMA

Na poslednjoj, 34. sednica Opštinskog veća opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, a u čijem radu je učestvovalo osam većnika, u sazivu sednice bilo je 12 tačka dnevnog reda ali je na predlog predsedavajućeg, dnevni red dopunjen sa još 3 tačke. Nakon usvajanje zapisnika sa 31., 32. i 33 sednice Opštinskog veća, većnici su prvo razmatrati Odluku o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektivanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad u delu koji se odnosi na osnovni kapital Zavoda čiji je vlasnik 100% Autonomna pokrajina Vojvodina. Po rečima izvestioca za ovu tačku dnevnog reda, Opština Plandište kao suosnivač ima osnivački ulog u iznosu od 0,2%, odnosno 80.042,71 dinara što je znatno manje nego što bi bio iznos za bilo kakvo angažovanje Zavoda za Opštinu. Inače, više od 30 opština u Vojvodini je prihvatilo da bude suosnivač JP „Zavoda za urbanizam” Vojvodine. Detaljnije…

88 MILIONA DINARA ZA OPŠTINU PLANDIŠTE

2.03.2017. Komentari su zatvoreni

Za opštinu Plandište danas je bio izuzetno značajan dan. Posle dužeg vremena Opština je dobila jednu veliku i izuzetno značajnu donaciju koja je namenjena OŠ” Dositej Obradović” Plandište, najvećoj osnovnoj školi u opštini koja, zajedno sa 5 područnih odeljena,  u ovoj godini broji  540 učenika. U  opštini Plandište danas je potpisan ugovor o kompletnoj rekostrukciji Osnovne škole Dositej Obradović“. Potpis na ugovor stavili su predsednik opštine Jovan Repac i predstvanici firme ” Forma Farm”  koja će biti izvodjač radova. Sredstva u visini od 74 miliona dinara, sa PDV 88 miliona, je obezbedila Kancelarija za javna ulaganja Marka Blagojevića. Ovo je najveća investicija od otvaranja škole 1974. godine. Radovi počinju za desetak dana, a rok za završetak je 150  kalendarskih dana. Detaljnije…

IZMENE U OVERI POTPISA, RUKOPISA I PREPISA OD 01. MARTA 2017. GODINE

28.02.2017. Komentari su zatvoreni

Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, broj 93/2014 i 22/2015) koji je usvojen avgusta 2014. godine, predviđeno je da od 01. marta 2017. godine, u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani javni beležnici, poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa pređu u njihovu isključivu nadležnost.
Kako opština Plandište ima izabranog javnog beležnika, poslovi overe iz prehodnog stava vršiće se isključivo u njegovoj nadležnosti.
Javni beležnik u opštini Plandište se nalazi u Plandištu, ul.Vojvode Putnika broj 46 (prvi sprat).

NAJAVA 34. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

28.02.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 34. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za sredu, 01.03.2017. godine. U sazivu je predloženo 12 tačaka dnevnog reda. Nakon usvajanje zapisnika sa 31., 32. i 33 sednice Opštinskog veća, većnici će prvo razmatrati Program poslovanja JP ”Polet” Plandište za 2017. godinu i utvrdjivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP ”Polet” Plandište za 2017. godinu. Na dnevnom redu je i Razmatranje izmene Statuta Narodne biblioteke Plandište i utvrdjivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Statauta Narodne biblioteke Plandište, Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište kao i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište. Na predstojećoj, 34. sednici Opštinskog veća, većnici će razmatrati Predlog Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja Opštine Plandište, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama i Predlog Zaključka o usvajanju Druge izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu. Većnici će razmatrati i Izveštaj o radu Komisije za utvrdjivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja u 2016. godini kao što će biti informisani i o usaglašavanju datuma isplate plata koje se finansiraju iz budžeta sa važećim propisima. Pretposlenja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe gradjana i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.