Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Razno

OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU KOMARACA

27.06.2017. Komentari su zatvoreni

Dana 29.06.2017. godine Preduzeće “EKO-SAN” d.o.o Zemun, obaviće zaprašivanje odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji Opštine Plandište. Tretman će se obaviti, zavisno od vremenskih uslova, u terminu između 19 i 23 sata, a vršiće se preparatom Deltametrin. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje 5 kilometara od mesta trovanja.

Kontakt:

Nataša Borojević

Broj telefona: 062/8098620

IZVEŠTAJ SA 44. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

23.06.2017. Komentari su zatvoreni

Poslednja, 44. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u četvrtak, 22.06.2017. godine. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik Opštinskog veća, Jovan Repac je predložio dopunu sa tačkom: Predlog Zaključka o usvajanju Šeste izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu.Dnevni red sa dopunom, jednoglasno je usvojen.

Posle usvajanja zapisnika sa 43. sednice većnici su prvo razmatrali i utvrdili Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna  Prostornog plana Opštine Plandište a nakon toga su utvrdili i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Polet” Plandište o uvođenju naknade za vodomer.

Detaljnije…

VUKOVCIMA URUČENE DIPLOME I NAGRADE

21.06.2017. Komentari su zatvoreni

U organizaciji Kabineta predsednika opštine i Kancelarije za mlade opštine Plandište, nosioci Vukove diplome, 10 učenika iz sve tri osnovne škole sa teritorije opštine Plandište, primili su diplome i nagrade za postignuti uspeh. Predsednik opštine, Jovan Repac je najboljim učenicima, “vukovcima”, u prisustvu roditelja, direktora škola, direktorke Narodne biblioteke Plandište, direktora KOC-a ”Vuk Karadžić” i predstavnika Lokalne samouprave uručio zaslužene nagrade, Vukovu diplomu, knjigu i novčanu nagradu u iznosu od 5.000 dinara. Detaljnije…

NAJAVA 44. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

21.06.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 44. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 22.06.2017. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 5 tačaka.Posle usvajanja zapisnika sa 43. sednice većnici će prvo razmatrati Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Plandište a nakon toga i Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Polet” Plandište o uvođenju naknade za vodomer. Detaljnije…

JAVNI OGLAS

20.06.2017. Komentari su zatvoreni

Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružijem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovde.

OBAVEŠTENJE O SPROVOĐENJU SISTEMATSKE DERATIZACIJE

14.06.2017. Komentari su zatvoreni

U periodu od 15.06.-20.06.2017 godine PREDUZEĆE “EKO-SAN” d.o.o Zemun vršiće SISTEMATSKU DERATIZACIJU na teritoriji Opštine Plandište. Prvi tretman vršiće se u javnim ustanovama na teritoriji opštine Plandište, zatim na lokalitetima na teritoriji Opštine Plandište, koji obuhvataju kanale na teritoriji urbanog dela opštine kao i kanalizacioni sistem, odnosno šahtovi (580 komada), Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Plandišta i Hajdučica, Deponija u Plandištu, vodozahvati u svim naseljenim mestima. Sistematska deratizacija u količini od 1 kg po domaćistvu u svim naseljenim mestima opštine. Za suzbijanje koristi se biocidni preparat na bazi (Brodifakuma) „ili odgovarajuće“ u sledećim formulacijama: Pelete, formulacija Parafina (parafinski mamac) ili zrno, koji se stavlja u promet u skladu sa zakonom. Detaljnije…

OBAVEŠTENJE ODELJENJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

9.06.2017. Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 9. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10), daje sledeće:

OBAVEŠTENJE  Detaljnije…

NAJAVA 43. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

2.06.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 43. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za utorak, 06.06.2017. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 5 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 41. i 42. sednice većnici će prvo razmatrati Utvrdjivanje Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2016. godinu, a nakon toga i Utvrdjivanje Predloga Odluke o uslovima za držanje i zaštitu kućnih ljubimaca i domaćih životinja na teritoriji opštine Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.

IZVEŠTAJ SA 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

29.05.2017. Komentari su zatvoreni

MILAN SELAKOVIĆ, NOVI DIREKTOR  JP  “POLET ”

Na poslednjoj,  13. sednici Skupštine opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo, pre usvajanja dnevog reda, predložena je dopuna sa još šest tačaka koje se odnose na razrešenja i imenovanja novih članova u Odboru za informisanje, Upravnom odboru KOC”Vuk Kradžić” i Nadzornom odboru Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište.

Odbornici su prvo razmatrali Predlog Godišnjeg programa zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandiše. U okviru ove tačke rečeno je da je u zakupu oko 2000 hektara obradivog zemljišta i da za prvi, naredni zakup ima oko 11 000 hektara u 673 licitacionih jedinica Po osnovu prava prečeg ima 25 zahteva. Nakon toga, odovornici su razmatrali Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koju čine : Svetlana Lazarević, predsednik, Aleksandra Odavić Mak, zamenik predsednika i članovi: Milan Trkulja, Zoran Brdar,  Miroslav Petrović, Ljubomir Stefanović, Aleksandar Veličkovski, Mirjan Grbić i Zoran Petković.
Detaljnije…

Izvod iz Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

26.05.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS “broj:61/2006, 65/2008, 41/2009 i 112/2015) i člana 15. tačka 21. Statuta Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“ broj:16/2008, 17/2012 i 3/2015), a uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine broj: 320-11-03726/2017-14 od 15.05.2017 godine, Skupština opštine Plandište na sednici održanoj dana 25.05.2017 godine, donela je Godišnji  program zaštite, uređenja  i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandište za 2017. godinu.

Izvod iz Programa možete pogledati ovde.