Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zvanična prezentacija opštine Plandište

Razno

IZVEŠTAJ SA 11. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

10.03.2017. Komentari su zatvoreni

Poslednja 11. sednica Skupštine opštine Plandište održana u četvrtak, 09. 03.2017. godine na dnevnom redu je imala ukupno 25 tačaka. Sednicom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo. Odbornici SO Plandište, prvo su razmatrali Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Plandište, Milana Selakovića, a nakon toga i Predlog Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad. U okviru druge tačke je rečeno da se otvaraju veće mogućnosti za Opštinu što se tiče prostornog i urbanističkog planiranja i angažovanja Zavoda za potrebe opštine Plandište. Do sada je, iz AP Vojvodine, prihvatlo 30 opština da budu suosnivači Zavoda. Nakon toga, odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o sprovodjenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište sa predlogom teksta Oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište a nako toga su razmatrali i Programa poslovanja JP ”Polet” Plandište za 2017. godinu. Detaljnije…

NAJAVA 10. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

5.03.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 11. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak 09. 03.2017.godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 25 tačaka. Odbornici SO Plandište, prvo će razmatrati Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Plandište, Milana Selakovića, a nakon toga i Predlog Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad, Prelog odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište sa predlogom teksta Oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište, Razmatranje Programa poslovanja JP”Polet” Plandište za 2017. godinu, Predlor Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Bela Crkva, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Statuta Narodne biblioteka Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja “1. Oktobar” Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja “1. Oktobar”Plandište, Predlog Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Doma zdravlja “1. Oktobar” Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Plandište kao i Predlog Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za socijalni rad Plandište. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 34.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

3.03.2017. Komentari su zatvoreni

ODOBRENA ISPLATA NAGRADA NABOLJIM STUDENTIMA

Na poslednjoj, 34. sednica Opštinskog veća opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, a u čijem radu je učestvovalo osam većnika, u sazivu sednice bilo je 12 tačka dnevnog reda ali je na predlog predsedavajućeg, dnevni red dopunjen sa još 3 tačke. Nakon usvajanje zapisnika sa 31., 32. i 33 sednice Opštinskog veća, većnici su prvo razmatrati Odluku o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektivanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad u delu koji se odnosi na osnovni kapital Zavoda čiji je vlasnik 100% Autonomna pokrajina Vojvodina. Po rečima izvestioca za ovu tačku dnevnog reda, Opština Plandište kao suosnivač ima osnivački ulog u iznosu od 0,2%, odnosno 80.042,71 dinara što je znatno manje nego što bi bio iznos za bilo kakvo angažovanje Zavoda za Opštinu. Inače, više od 30 opština u Vojvodini je prihvatilo da bude suosnivač JP „Zavoda za urbanizam” Vojvodine. Detaljnije…

88 MILIONA DINARA ZA OPŠTINU PLANDIŠTE

2.03.2017. Komentari su zatvoreni

Za opštinu Plandište danas je bio izuzetno značajan dan. Posle dužeg vremena Opština je dobila jednu veliku i izuzetno značajnu donaciju koja je namenjena OŠ” Dositej Obradović” Plandište, najvećoj osnovnoj školi u opštini koja, zajedno sa 5 područnih odeljena,  u ovoj godini broji  540 učenika. U  opštini Plandište danas je potpisan ugovor o kompletnoj rekostrukciji Osnovne škole Dositej Obradović“. Potpis na ugovor stavili su predsednik opštine Jovan Repac i predstvanici firme ” Forma Farm”  koja će biti izvodjač radova. Sredstva u visini od 74 miliona dinara, sa PDV 88 miliona, je obezbedila Kancelarija za javna ulaganja Marka Blagojevića. Ovo je najveća investicija od otvaranja škole 1974. godine. Radovi počinju za desetak dana, a rok za završetak je 150  kalendarskih dana. Detaljnije…

IZMENE U OVERI POTPISA, RUKOPISA I PREPISA OD 01. MARTA 2017. GODINE

28.02.2017. Komentari su zatvoreni

Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, broj 93/2014 i 22/2015) koji je usvojen avgusta 2014. godine, predviđeno je da od 01. marta 2017. godine, u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani javni beležnici, poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa pređu u njihovu isključivu nadležnost.
Kako opština Plandište ima izabranog javnog beležnika, poslovi overe iz prehodnog stava vršiće se isključivo u njegovoj nadležnosti.
Javni beležnik u opštini Plandište se nalazi u Plandištu, ul.Vojvode Putnika broj 46 (prvi sprat).

NAJAVA 34. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

28.02.2017. Komentari su zatvoreni

Nova, 34. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za sredu, 01.03.2017. godine. U sazivu je predloženo 12 tačaka dnevnog reda. Nakon usvajanje zapisnika sa 31., 32. i 33 sednice Opštinskog veća, većnici će prvo razmatrati Program poslovanja JP ”Polet” Plandište za 2017. godinu i utvrdjivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP ”Polet” Plandište za 2017. godinu. Na dnevnom redu je i Razmatranje izmene Statuta Narodne biblioteke Plandište i utvrdjivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Statauta Narodne biblioteke Plandište, Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište kao i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište. Na predstojećoj, 34. sednici Opštinskog veća, većnici će razmatrati Predlog Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja Opštine Plandište, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama i Predlog Zaključka o usvajanju Druge izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu. Većnici će razmatrati i Izveštaj o radu Komisije za utvrdjivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja u 2016. godini kao što će biti informisani i o usaglašavanju datuma isplate plata koje se finansiraju iz budžeta sa važećim propisima. Pretposlenja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe gradjana i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

APEL NA VAŽNOST UČEŠĆA U BORBI PROTIV SIVE EKONOMIJE

27.02.2017. Komentari su zatvoreni

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave apeluje na važnost učešća svih nas u borbi protiv sive ekonomije. Vlada Srbije je 2017. i 2018. godinu proglasila za godine borbe protiv sive ekonomije u kojima se, između ostalog, organizuje edukativna kampanja u kojoj će država uz podršku privrede raditi pa unapređenju poreske kulture, jačanju poreskog morala i podizanju svesti građana da redovnim izmirivanjem poreza zajedno gradi bolje i odgovornije društvo. Jedna od 68 mera iz Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije je i nagradna igra „Uzmi račun i pobedi“ koja je u prve tri nedelje naišla na veliko interesovanje građana. Detaljnije…

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2017. GODINU – GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

24.02.2017. Komentari su zatvoreni

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2017. godinu – Građevinska inspekcija možete pogledati ovde.

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

24.02.2017. Komentari su zatvoreni

Plan inspekcijskog nadzora za zažtitu životne sredine u opštini Plandište možete pogledati ovde.

KONAČNA LISTA STUDENATA – DOBITNIKA NOVČANE NAGRADE

23.02.2017. Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 6.  Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za najbolјe studente, broj 612-4/2017-II od 16.01.2017.godine, Komisija za najbolјe studente sa teritorije opštine Plandište, na sednici održanoj 22.02.2017. donosi Odluku o konačnoj listi najbolјih studenata sa teritorije opštine Plandište.

Konačnu listu najboljih studenata na teritoriji opštine Plandište možete pogledati ovde.