Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Lokalna poreska administracija

Odluke iz 2017. godine:

1. „Odluka o izmeni odluke o lokalnim administrativnim taksama“Službeni list broj 11.  30.03.2017. str 352.

 

Odluke iz 2014. godine:

1. „Odluka o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama“, Službeni list broj 23. 29.12.2014. str 446.

 

Odluke iz 2013. godine:

1. „Odluka o lokalnim komunalnim taksama“, Službeni list broj 7. 25.04.2013. str 161.

2. „Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište“, Službeni list broj 19. 28.11.2013. str 433.

 

Odluke iz 2012. godine:

1. „Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju duga“, Službeni list broj 17 18.20.2012. str. 426

Štampajte 10. maj 2017.