Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Planiranje i građenje

Odluke iz 2017. godine:

1. „Odlukа o izmeni odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovlјenje prava službenosti na građavinskom zemlјištu u javnoj svojini Opštine Plandište“Službeni list broj 11. 30.03.2017. str 353.

2. „Odluka o izmeni Odluke o komunalnom redu“, Službeni list broj 11. 30.03.2017. str 354.

3. „Odluka o izmeni odluke o javnom vodovodu“ Službeni list broj 11. 30.03.2017. str 359.

4. „Odluka o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda“, Službeni list broj 11. 30.03.2017. str 361.

5. „Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanju i groblјima“, Službeni list broj 11. 30.03.2017. str 363.

6.  „Odluka o izradi Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište“,  Službeni list broj 18. 28.06.2017. str 499.

7.  „Odluka o uslovima za držanje i zaštitu kućnih ljubimaca i domaćih životinja na teritoriji opštine Plandište“,  Službeni list broj 18. 28.06.2017. str 503.

 

Odluke iz 2016. godine:

1. „Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselјa Plandište“,  Službeni list broj 23. 19.10.2016. str 473.

2. „Odluka o visini zakupnine za poslovni prostor“, Službeni list broj 23. 19.10.2016. str 482.

 

Odluke iz 2015. godine:

1. „Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građavniskog zemlјišta“, Službeni list broj 3. 27.02.2015. str 75.

2. „Odluka o Geografskom informacionom sistemu opštine Plandište“,  Službeni list broj 9. 29.05.2015. str 133.

3. „Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselјa Plandište“,  Službeni list broj 10. 17.06.2015. str 211.

4. „Odluka o javnom vodovodu“ Službeni list broj 10. 17.06.2015. str 215.

5. „Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanjima i groblјima“, Službeni list broj 11. 30.03.2017. str 363.

 

 

Odluke iz 2014. godine:

1. „Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselјa Plandište“, Službeni list broj 9. 23.05.2014. str 145.

2. „Odluka o izmeni odluke o visini zakupnine za poslovni prostor“, Službeni list broj 17. 26.09.2014. str 326.

3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu“, Službeni list broj 20. 06.11.2014. str 369.

4. „Odluku o utvrđivanju visine naknade za ustanovlјenje prava službenosti na građavinskom zemlјištu u javnoj svojini Opštine Plandište“, Službeni list broj 21. 27.11.2014. str 384.

5. „Odluka o sahranju i groblјima“, Službeni list broj 23. 29.12.2014. str 454.

 

Odluke iz 2013. godine:

1. „Odluka o komunalnom redu“, Službeni list broj 7. 25.04.2013. str 118.

2. „Odluka o ukidanju odluke o građavinskom zemlјištu“, Službeni list broj 7. 25.04.2013. str 160.

3. „Odluka o ukidanju odluke o određivanju visine zakupnine za građavinsko zemlјište“, Službeni list broj 7. 25.04.2013. str 160.

4. „Odluka o kriterijumima za utvrđivanje nakande za uređenje građavinskog zemlјišta“, Službeni list broj 7. 25.04.2013. str 170.

5. „Odluka o određivanju visine zakupnine za korišćenje javnih površina i ostalog zemlјišta u javnoj svojini za postavlјanje privremenih objekata“, Službeni list broj 7. 25.04.2013. str 177.

6. „Odluka o visini zakupnine za poslovni prostor“, Službeni list broj 7. 25.04.2013. str 180.

7. „Odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi plana detalјne regulacije naselјa Plandište“, Službeni list broj 7. 25.04.2013. str 184.

8. „Odluka o osnivanju javnog preduzeća za građavinsko zemlјište, lokalne puteve i komunalnu izgradnju opštine Plandište“, Službeni list broj 7. 25.04.2013. str 195.

9. „Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda“, Službeni list broj 11. 12.06.2013. str 306.

 

Odluke iz 2012. godine:

1. „Odluka o donošenju Plana detanjne Regulacije bloka broj 3 u Plandištu (proširenje grobnja)“, Službeni list broj 9, 13.08.2012. str. 131

2. „Odluka o donošenju Plana detalјne Regulacije dela bloka broja tri u Plandištu (proširenje groblјa)“, Službeni list broj 11 16.10.2012. str. 248

3. „Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselјa Plandište“, Službeni list broj 12 16.10.2012. str. 305

4. „Odluka o autotaksi prevozu“, Službeni list broj 16 18.20.2012. str. 382

5. „Odluka o rangiranju saobraćajnica na teritoriji opštine Plandište za polaganje praktičnog ispita i praktične obuke kandidata za vozače“, Službeni list broj 16 18.20.2012. str. 389

 

Štampajte 29. jun 2017.