Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Statut Opštine Plandište

Odluke iz 2015. godine:

1. „Odluka o promeni Statuta opštine Plandište“, Službeni list broj 3. 27.02.2015. str 70.

 

Odluke iz 2014. godine:

1. „Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Plandište“, Službeni list broj 8. 23.05.2014. str 115.

 

Odluke iz 2012. godine:

1. „Odluka o pokretanju postupka za izmenu i dopunu Statuta opštine Plandište“, Službeni list broj 11 16.10.2012. str. 234

2. „Odluka o izmenama Statuta Opštine Plandište“, Službeni list broj 17 28.12.2012. str. 425

Štampajte 3. jul 2015.