Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Etnička struktura stanovnika

ETNIČKA STRUKTURA STANOVNIŠTVA OPŠTINE PLANDIŠTE U PERIODU 1900/2002

N A R O D 1900 1910 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
S r b i

%

2.188 2.498 2.599 7.467 9.405 9.603 10235 9.278 7.978 7.050 7.540
14,1 15,5 16,2 39,1 48,9 49,2 52,6 51,9 49,4 48,3 56,4
M a đ a r i

%

3.603 4.159 4.036 3.087 3.731 3.526 3.244 2.856 2.199 1.792 1.619
23,2 25,8 25,1 16,2 19,4 18,1 16,7 16,0 13,6 12,3 12,1
M a k e d o n c i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 1.480 1.519 1.297
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 10,4 9,7
R u m u n i

%

2.520 2.613 2.538 2.313 2.208 2.342 2.322 2.199 1.814 1.404 965
16,2 16,1 15,8 12,1 11,5 12,0 11,3 12,3 11,2 9,6 7,2
S l o v a c i

%

590 782 735 959 1.017 1.033 1.054 1.059 862 827 725
3,8 4,9 4,5 5,0 5,3 5,3 5,4 5,9 5,3 5,7 5,4
Jugosloveni

%

0 0 0 0 0 0 0 0 1.071 863 300
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 5,9 2,2
R o m i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 269
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0
Neopredeljeni

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
N e p o z n a t o

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 117
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,9
H r v a t i

%

33 50 43 44 188 185 169 118 96 58 69
0,2 0,3 0,3 0,2 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4 0,5
S l o v e n c i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 81 92 62
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,5
O s t a l i

%

162 232 166 187 2.283 2.814 2.400 2.327 520 253 46
1,1 1,4 1,0 1,0 11,9 14,4 12,3 13,0 3,4 1,7 0,3
N e m c i

%

6.417 5.776 5.974 5.040 0 0 0 0 0 0 32
41,4 35,9 37,1 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
B u g a r i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Crnogorci

%

0 0 0 0 391 27 31 45 37 42 20
0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1
M u s l i m a n i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
B u nj e v c i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
A l b a n c i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
R u s i n i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05
Regionalna pripadnost

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05
R u s i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01
B o š nj a c i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,007
U k r a j i n c i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,007
Č e s i

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,007
V l a s i
G o r a n c i
UKUPNO: 15.513 16.109 16.091 19.097 19.223 19.530 19.455 17.882 16.138 14.581 13.377
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

U popisu 2002.godine u stalno stanovništvo nisu uključeni stanovnici na tzv. privremenom radu u inostsranstvu kao i njihovi članovi porodica dužem od jedne godine.

U sastav stalnog stanovništva ušli su  stanovnici koji borave u inostranstvu kraće od godinu dana kao i strani državljani koji u našoj zemlji rade ili borave u svojstvu članova porodice duže od godinu dana.

Na privremenom radu  duže od jedne godine je ukupno 1.045 stanovnika.  (14.422)

Štampajte 19. jul 2010.