Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Stanovništvo prema polu

STANOVNIŠTVO OPŠTINE PLANDIŠTE PREMA POLU NA POPISIMA 1971/2002

Godina Ukupan broj stanovnika Broj muškaraca % Broj žena % Broj žena na 100 muškaraca
1971 17.882 8.925 49,9 8.957 50,1 100,3
1981 16.138 8.001 49,6 8.134 50,4 101,6
1991 14.581 7.261 49,8 7.320 50,2 100,8
2002 13.377 6.629 49,5 6.748 50,4 101,2
Štampajte 19. jul 2010.