Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Odsek za društvene delatnosti i povereničke poslove

Praćenje propisa iz oblasti društvenih delatnosti,ostvarivanje saradnje sa korisnicima sredstava u oblasti društvenih delatnosti; učestvovanje u planiranju sredstava u budžetu u delu koji se odnosi na društvene delatnosti; izrađivanje nacrta akata iz dela koji se odnosi na društvene delatnosti i iz nadležnosti službe; ostvarivanje saradnje i kontakta sa republičkim i pokrajinskim oranima koji su poverili određene poslove iz obasti društvenih delatnosti opštini u nadležnost; poslovi poverenika Stalne konferencije gradova i opština; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim udruženjima koji su iz oblasti društvene delatnosti; ostvarivanje saradnje sa nacionalnim savetima; izrađivanje nacrte akata za potrebe Saveta za međunacinalne odnose; ostvarivanje saradnje sa omladinskim oranizacijama; izrađivanje nacrta akata za Savet za mlade; učestvovanje u izradi projekata iz oblasti društvenih delatnosti; poslovi ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacija od javnog značaja; vođenje evidencije važećih propisa i normativnih akata opšine Plandište;


P
oslovi poverenika za izbegla i interno raseljena lica

Poslovi vezani za registaciju izbeglih i interno raseljenih lica, kao i ostale poslove u  nadležnosti opštinske uprave koji se rade za pomenuta lica; staranje o obezbeđivanju finanijskih i nefinansijskih sredstava za novčanu pomoć izbeglih i raseljenih lica;

 

Poslovi likvidature boračko invalidske zaštite

Finansijsko-knjigovodstveni i administrativni poslovi u vezi zaštite boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata, kadrovske pomoći;  isplatu novčanih primanja po svim pravima na napred navedene oblasti;


P
oslovi koordinatora kancelarije za mlade i ostalih povereničkih poslova

Učestvovanje u izradi nacrta lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog vremena, povećanja zaposlenosti, informisanja, aktivnog učešća, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i dr; učestvovanje u izradi akcionih planova za mlade  i praćenje njihove realizacije; praćenje konkursa za mlade i prosleđivanje omladinskim organizacijama i ustanovama koje se bave problemima mladih; praćenje saradnje omladinskih organizacija i lokalne vlasti; učestvovanje u rada Saveta za etički kodeks ponašanja funkcionera i zaposlenih; poslovi ažuriranja sajta opštine Plandište;


P
oslovi prosvetnog inspektora

Konrola primene zakona i drugih propisa u ustanovama za obazovanje; uvid u namensko korišćenje sredstava u školama; preduzimanje mere radi ostvarivanja prava učenika i roditelja, nastavnika odnosno stručih saradnika i direktora; kontrolisanje ispunjenosti uslova za prevremeni upis dece i poništavanje upisa obavljenog suprotno zakonu; zabranjivanje sprovođenje radnji u školi koje su u suprotnosti sa zakonom; donošenje rešenja o otkalanjanju nepravilnosti i o sprovođenju radnji u ustanovama koje nisu sprovedene, a bile su u obavezi; podnošenje prijava nadležnim organima za učinjene prekršaje i krivična dela;

 

Kontakt:

Šefica odseka za društvene delanosti i povereničke poslove: Olga Dimitrovski

Telefon: 013/861-033, 013/862-335

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište

E-mail: olga.dimitrovski@plandiste-opstina.rs

 

Štampajte 14. jun 2016.