Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

PRAVILNICI OPŠTINSKE UPRAVE

1. “Pravilink o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 5 . 30.01.2017. str 128.

2. “Pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu”, Službeni list broj 3. 25.01.2017. str 24.

3. “Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”

– “Izmene Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 8. 01.03.2017. str 230.

4. “Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje edukacije za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Plandište kao i za izabrana i postavljena lica”, Službeni list broj 3. 19.02.2011. str 35.

5. “Pravilnik o mesečnom izveštavanju i obimu i vrsti izvršenog posla”, Službeni list broj 18. 30.10.2014. str 11.

6. “Pravilnik o uvođenju procedure za plaćanje računa u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 10. 24.03.2017. str 271

7. “Pravilnik o proceduri za pripremu i dostavljanje predloga finansijskih planova korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti”, Službeni list broj 14 . 10.08.2015. str 255.

8. “Pravilnik o načinu i postupku neutrošenih budžetskih sredstava Opštine Plandište na račnu – Opštine Plandište RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA”, Službeni list broj 14 . 10.08.2015. str 264.

9. “Pravilnik o radu Trezora Opštine Plandište”, Službeni list broj 14 . 10.08.2015. str 257.

10. “Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u Opštini Planište”, Službeni list broj 18. 30.10.2014. str 336.

11. “Pravilnik o korišćenju službenih motornih vozila, sadržini, načinu izdavanja i vođenja putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim punim nalozima”, Službeni list broj 10. 24.03.2017. str 335.

12. “Pravilnik o službenim putovanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Opštine Plandište”, Službeni list broj 19. 03.11.2014. str 358.

- “Izmene Pravilnika o službenim putovanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Opštine Plandište” Službeni list broj 8. 01.03.2017. str 228.

13. “Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 19. 03.11.2014. str 363.

- “Izmene Pravilnika o službenim putovanjima zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 8. 01.03.2017. str 229.

14. “Pravilnik o popisu imovine i obaveza”

15. “Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama”, Službeni list broj 13. 05.08.2016. str 410.

16. “Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe, interesi građana u Opštini Plandište”, Službeni list broj 4. 30.01.2017. str 41.

17. “Pravilnik o dodeli jednokratne pomoći u naturi u Opštini Plandište”, Službeni list broj 4. 30.01.2017. str 41.

18. “Pravilnik o uslovima, merilima, postupcima i načinu rada Komisije za dobijanje novčane pomoći studentima”

19. “Pravilnik o uslovima i merilima i načinu rada Komisije za dobijanje novčane pomoći najboljim studentima”

20. “Pravilnik o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu materijalne pomoći studentima”

21. “Pravilnik o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor najboljih studenata”

22. “Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja”

23. “Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor”

24. “Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuje OCD na području Opštine Plandište”, Službeni list broj 6. 12.03.2014. str 92.

“Izmena Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuje OCD na području Opštine Plandište”, Službeni list broj 5 . 01.04.2015. str 98.

25. “Pravilnik o načinu i uslovima za regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „ Srećno detinjstvo“ Plandište”, Službeni list broj 22. 12.10.2016. str 440.

- “Ispravka Pravilnika o načinu i uslovima za regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „ Srećno detinjstvo“ Plandište”, Službeni list broj 23. 19.10.2016. str 524.

26. “Pravilnik o bezbednosti informaciono – komunikacionog sistema opštine Plandište”

27. “Akt o mapiranju poslovnih procesta u Odeljenju za opštu upravu i skupštinske posove”, Službeni list broj 14 . 10.08.2015. str 267.

28. “Akt o mapiranju poslovnih procesa u Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje”, Službeni list broj 14 . 10.08.2015. str 272.

Štampajte 21. apr 2017.