Одлуку о организацији Општинске управе општине Пландиште можете погледати овде.

Одлуку о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште можете погледати овде.

 

Организациона структура - Графички Приказ
Организација ОУ

Организациона структура Општинске управе општине Пландиште