“Правилинк о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 28; 26.10.2017. стр 819.

“Правилник o изменама и допунама Правилникa o организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште”, Службени лист број 9; 03.05.2018. стр 203.

„Правилник  о изменама и допунама Правилникa o организацији  и  систематизацији радних места у општинској Управи општине Пландиште“, Службени лист број 11; 08.06.2018. стр 216.

„Правилник о изменама и допунама Правилникa o организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште“, Службени лист број 21; 20.09.2018. стр 575.