“Pravilink o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 28; 26.10.2017. str 819.

“Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 9; 03.05.2018. str 203.

„Pravilnik  o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj Upravi opštine Plandište“, Službeni list broj 11; 08.06.2018. str 216.

„Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište“, Službeni list broj 21; 20.09.2018. str 575.