Na osnovu člana 36. Zakona o planskom sistemu („Sl. Glasnik RS“, br. 30/2018), člana 105. stav 2. tačka 3. i člana 107. stav 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 30/2018), člana 17. i 25. i člana 26. stav 1. i člana 27. stav 2. Odluke o javnim raspravama („Službeni list Opštine Plandište”, br. 15/2019) i člana 53. stav 1. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište”, br. 40/2019), Opštinsko veće opštine Plandište na sednici održanoj dana 28.04.2021. godine donelo je ZAKLJUČAK O ORGANIZOVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU STRATEGIJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA OPŠTINE PLANDIŠTE 2021-2027. GODINE

Program javne rasprave o Nacrtu Strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Plandište 2021-2027. godine možete preuzeti ovde.

Nacrtu Strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Plandište 2021-2027. možete preuzeti ovde.

Zaključak o organizovanjuJavne rasprave možete preuzeti ovde.