НАЈАВА 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 54 седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак, 13.11.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 9 тачака. После усвајања записника са 52. и 53. седнице, већници ће прво разматрати Извештај о извршењу Одлуке о буџету...

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КАНДИДАТА ЗА СЛУШАОЦЕ КУРСА ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока (“Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. став 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези (“Службени гласник РС“, број 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и...

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 35/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл....Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадрадним километрима)