Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

29 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Predsednik opštine Plandište Jovan Repac, u petak 31. marta dodeliće novčane nagrade najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište za školsku 2016/2017 i novčanu pomoć studentima prve godine. Dodela će se obaviti u 10 časova u prostorijama Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ u Plandištu, Vojvode Putnika 58.

NAJAVA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

28 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Nova, 12. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 30.03.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 19 tačaka. Odbornici SO Plandište prvo će razmatrati Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Plandište Oline Rodić a zatim slede, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (prvi dopunski budžet), Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predlog Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 36.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA – PREDLOŽEN PRVI DOPUNSKI BUDŽET

27 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 36. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 24.03.2017. godine. Sednicom je predsedavao predsednik opštine Plandište, Jovan Repac. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik je predložio dopunu dnevnog reda predlogom Rešenja o izmenii Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu jednokratne pomoći u naturi u opštini Plandište. Posle usvajanja zapisnika sa 34. i 35. sednice većnici su prvo razmatrati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu a zatim su utvrdili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište ta 2017. godinu (Prvi dopunski budžet). U okviru ove tačke, rečeno je da se budžet za 2017. godinu projektuje na 474.150,105 dinara. Nakon toga usledio je Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predloga Odluke o izmeni Odluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda i Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanjima i grobljima. Izmene u ovim Odlukama odnose se na kazne.koje će ubuduće, biti fiksne. Detaljnije…

NAJAVA 36. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

24 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Nova, 36. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 24.03.2017. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice predloženo je 26 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 34. i 35. sednice većnici će prvo razmatrati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu a zatim slede Utvrđivanja, Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište ta 2017. godinu (Prvi dopunski budžet), Predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predloga Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predloga Odluke o izmeni Osluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, Predloga Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanjima i grobljima, Predloga Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište. Detaljnije…

„SAT ZA NAŠU PLANETU”

23 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

WWF Vas poziva da se i ove godine pridružite akciji „SAT ZA NAŠU PLANETU” u subotu, 25. marta 2017. godine u 20:30 časova po lokalnom vremenu.   „Sat za našu planetu” je globalna akcija u koju se uključuju pojedinci, organizacije, institucije i biznisi sa zajedničkim ciljem – slanje snažne poruke da je moguće nešto preduzeti protiv klimatskih promena i da je moguće promeniti svoje svakodnevne navike za dobrobit planete i samih nas koji na njoj živimo (više informacija na  wwf.rs i earthhour.org).  Počevši od 2009. godine kada je akcija prvi put organizovana u Srbiji, broj gradova i opština koje podržavaju akciju neprestano raste. Globalnoj akciji se 2016. godine u Srbiji pridružilo 85 gradova i opština, a na globalnom nivou skoro 7000 gradova iz 178 zemalja iz svih krajeva sveta.  Akciju ove godine podržava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Gradska uprava Novog Sada, kao i brojne organizacije civilnog društva i kompanije, tako da verujemo da će akcija „Sat za našu planetu 2017” biti još uspešnija od prethodnih. Osnovne informacije o WWF-u.

OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JP „POLET“ PLANDIŠTE

21 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 38. stav 2. i člana 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Polet“ Plandište, Skupština Opštine Plandište raspisala je Oglas o javnom konkursu za izbor direktora JP „Polet“ Plandište.

Kompletan tekst Oglasa možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU REŠENJA

17 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

OBAVEŠTENJE  O DONOŠENJU  REŠENJA
O IZDAVANJU INTEGRISANE DOZVOLE ZA OPERATERA
„VINDIJA” D.O.O.  IZ  LAJKOVCA

Obaveštava se zainteresovana javnost  da je Opštinska uprava Opštine Plandište donela rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera ”VINDIJA” d.o.o. iz Lajkovca, broj 501-32/2014-02-IV od 14.03.2017. godine,  za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti intenzivnog uzgoj živine, na lokaciji katastarske parcele 2039/2 Katastarska opština Plandište u Plandištu.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, ul. Vojvode Putnika 38, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10-14 časova, ili na sajtu Opštine Plandište www.plandiste-opstina.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole se može preuzeti ovde.

PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI

15 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu zaključenom između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Plandište, Komisija za izbor korisnika dana 15.03. 2017. godine, utvrdilaje PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI.

Predlog liste možete pogledati ovde.

Na Predlog liste Podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Predloga liste.

IZVEŠTAJ SA 11. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

10 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Poslednja 11. sednica Skupštine opštine Plandište održana u četvrtak, 09. 03.2017. godine na dnevnom redu je imala ukupno 25 tačaka. Sednicom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo. Odbornici SO Plandište, prvo su razmatrali Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Plandište, Milana Selakovića, a nakon toga i Predlog Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad. U okviru druge tačke je rečeno da se otvaraju veće mogućnosti za Opštinu što se tiče prostornog i urbanističkog planiranja i angažovanja Zavoda za potrebe opštine Plandište. Do sada je, iz AP Vojvodine, prihvatlo 30 opština da budu suosnivači Zavoda. Nakon toga, odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o sprovodjenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište sa predlogom teksta Oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište a nako toga su razmatrali i Programa poslovanja JP ”Polet” Plandište za 2017. godinu. Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke 06/2017

8 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dalјem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u dalјem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti dobara „Javna nabavka goriva za potrebe službenih vozila“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.