ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 14/2018 – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОДЕЉЕЊЕ У МАРГИТИ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу...

У току је примена друге фазе пројекта „Бебо добро дошла на свет“

У првој фази пројекта „Бебо добро дошла на свет“ родитељи у целој Србији су могли да већ у породилишту бебу електронски пријаве за упис у матичну књигу, пребивалиште и за здравстевено осигурање. На исти начин могу да поднесу захтев за родитељски додатак (друга фаза...

85. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду

Општина Пландиште 16.05., 18.05., 19.05 и 21.05.2018. године организује одлазак на 85. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду. Полазак је у 08:00 часова испред Општине Пландиште. Сви заинтересовани могу се пријавити код портира у Општини Пландиште или позвати на...

ПОТПИСАН УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ

Данас је потписан уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења између Општине Пландиште и извршиоца Smart energy investment KFT, огранак SEI из Београда. Уговор предвиђа замену јавног осветљења лед...

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 11/2018 –ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ВОДОЗАХВАТУ ВОДОВОДА У ПЛАНДИШТУ

На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу... 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадрадним километрима)