Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Plandište dobilo WiFi drvo

6 jul, 2017 Komentari su zatvoreni

Od četvrtka, 06.07.2017. godine od strane kompanije „Telekom Srbija“ postavljeno je i u rad pušteno WiFi drvo, koje su građani opštine Plandište osvojili svojim učešćem u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“. Datum svečanog otvaranja WiFi drveta, kao i zvanično proglašenje pobednika projekta koga su građani izabrali, biće naknadno utvrđen i objavljen. Svečanosti će prisustvovati Ministar državne uprave i lokalne samouprave, gospodin Branko Ružić, predstavnici NALED-a i kompanije „Telekom Srbije“, kao i predstavnici Opštine Plandište.

NAJAVA 45. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

5 jul, 2017 Komentari su zatvoreni

45. sednica Opštinskog veća Opštine Plandište, održaće se u petak, 07.07.2017. godine, u 9 časova u maloj Sali SO Plandište. Opštinsko veće će razmatrati i utvrditi predlog Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (drugog dopusnkog budžeta), i predlog Rešenja doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti. Takođe, na sednici će se razmatrati i predlozi zaključaka o usvajanju sedme izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu.

Predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Stari Park u Velikom Gaju“ za period 2017-2027. godine

4 jul, 2017 Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, na osnovu člana 54. stav 6 i 7.  Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br.36/2009, 88/2010 i 91/2010 – ispr..), daje sledeće

 O B A V E Š T E NJ E

Upravljač Spomenikom prirode „Stari Park u Velikom Gaju“ JP „Polet“ Plandište doneo je predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Stari Park u Velikom Gaju“ za period 2017-2027. godine. Uvid u predlog Plana može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10-14 časova ili na sajtu opštine www.plandiste-opstina.rs, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na predlog Plan preko pisarnice Opštinske uprave ili na e-mail natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Stari Park u Velikom Gaju“ za period 2017-2027. godine možete pogledati ovde.

IZVEŠTAJ SA 14. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

3 jul, 2017 Komentari su zatvoreni

U sredu 26.06.2017. godine odžana je 14. sednica Skupštine opštine Plandište. Na dnevnom redu sednice bilo je 6 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 13. sednice odbornici su doneli Odluku o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2016. godinu, Odluku o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište, kao i Odluku o uslovima za držanje i zaštitu kućnih ljubimaca i domaćih životinja na teritoriji opštine Plandište. Takođe, odbornici su doneli Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Polet” Plandište o uvođenju naknade po vodomeru, kao i  Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću “Polet” Plandište na obavljanje delatnosti gazdovanja šumama i šumskim zemljištem, kao i podizanje novih šuma.

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA

30 jun, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15 i 5/17), lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za opštinu Plandište za 2017 godinu i Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja sufinansiranje za 2017. Godinu  broj 3600-101-2/2017 od 28.04.2017. godine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
FILIJALA VRŠAC

u saradnji sa  

OPŠTINOM PLANDIŠTE

 Raspisuju

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2017. GODINI

Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke 15/2017

29 jun, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti usluga „Stručni nadzor nad radovima adaptacije objekta trgovine doma kulture u Miletićevu”.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 16/2017

28 jun, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u  daljem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva  ponuđače da podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku radova „IZGRADNJA TROTOARA U NASELJENOM MESTU MARGITA“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 14/2017

28 jun, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti usluga „Stručni nadzor nad radovima adaptacije i sanacije objekta-svlačionice za fudbalere u naseljenom mestu Velika Greda“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA IZBORA PROJEKTA U NAGADNOJ IGRI “UZMI RAČUN I POBEDI”

27 jun, 2017 Komentari su zatvoreni

U cilju realizacije nagrade, koja je opština Plandište osvojila na takmičenju „Uzmi račun i pobedi“ glasanje za projekte održano je od 19.06.2017. do 25.06.2017. godine. Ukupno je glasalo 822 građana. Građani opštine Plandište izabrali su projekat pod rednim brojem 2. Nabavka opreme i aparata za Dom zdravlja „1.Oktobar“ Plandište.

 Rezultati glasanja dati su u tabeli:

Redni broj projekta

Naziv projekta

Broj glasova

1.

Nabavka opreme i nameštaja za osnovnu školu „Dositej Obradović“

99

2.

Nabavka opreme i aparata za Dom zdravlja „1.oktobar“ (ultrazvučni aparat sa sondom i bebi vaga)

545

3.

Nabavka kotla za predškolsku ustanovu „Srećno detinjstvo“

155

4.

Nabavka kotla za Dom zdravlja „1.oktobar“

23

Predsednik opštine Plandište, Jovan Repac zahvalio je građanima što su se odazvali glasanju. Predsednik opštine je izjavio da mu je drago što su građani mogli sami da biraju projekat koji je po njihovom mišljenju najneophodniji. Dom zdravlja u Plandištu postao je bogatiji za ultrazvučni aparat sa sondom i bebi vagom i nada se da će građanima u buduće služiti. I ostali projekti su takođe neophodni, ali radiće se na stvaranju mogućnosti za realizaciju i drugih projekata.

NAJAVA 14. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

27 jun, 2017 Komentari su zatvoreni

14. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za sredu, 27.06.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 5 tačaka. Odbornici SO Plandište  prvo će razmatrati Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2016.godinu. Nakon tоga odbornicima će biti predstavljen predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište, kao i predlog Odluke o uslovima za držanje i zaštitu kućnih ljubimaca i domaćih životinja na teritoriji opštine Plandište. Takođe, odbornici će razmatrati i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Polet” Plandište o uvođenju naknade po vodomeru, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti Javnom preduzeću “Polet” Plandište na obavljanje delatnosti gazdovanja šumama i šumskim zemljištem, kao i podizanje novih šuma.