Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

NVO

Kulturno umetnička društva na teritoriji opštine Plandište

1. KUD „Vuka Karadžić“ iz Plandišta

- predsednik Jaćimovski Vladimir, tel: 013/862-100;   063/846-88-62

2. KUD „Dukati“ iz Margite

- predsednik Mikša Mihaj, tel: 013/863-077;  063/747-53-93

3. KUD „Nikolae Balčesku“ iz Barica

- predsednica Lija Živkov, tel: 013/867-217;   063/271-387

4. KPD „Petefi Šandor“ iz Jermenovaca

- predsednik Kotorman Ištvan, tel: 063/744-43-11

5. KUD „Bratstvo“ iz Hajdučice

- predsednik Hrutka Mišo, tel: 061/637-15-88

Udruženja

 Opštinska organizacija invalida rada-Plandište

-predsednica Cvetićani Slavica
tel. 013/861-302 (sreda, četvrtak i subota)
        065/8610808

Štampajte 5. avg 2010.